Seçmeli Mantık 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi modern mantık alanlarından değildir?

 • İki değerli mantık
 • Çok değerli mantık
 • Özdeşlik mantığı
 • Klasik mantık
Soru 2

“Tekin ve Mehmet arkadaştır.” cümlesinde aşağıdaki önerme eklemlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • ~
Soru 3

“Gülşah ancak ve ancak çalışırsa başarır.” önermesinin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • p ∨ q
 • p ∧ q
 • p ⇔ q
 • p ⇒ q
Soru 4

~(p ∨ q) önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~
 • p
 • q
Soru 5

(p ∧ q) ⇒ r şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Yağmur yağar ve ürün bol olur.
 • Yağmur yağar ise ürün bol olur.
 • Ürün bol ise yağmur yağmıştır.
 • Yağmur yağar ve ürün bol olursa insanlar mutlu olur.
REKLAM
Soru 6

Verilen doğruluk tablosunda I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdaki doğruluk değerlerinden hangileri getirilmelidir? <
I <------> II

 • Y <------> Y
 • Y <------> D
 • D <------> Y
 • D <------> D
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir?

 • Her
 • Bazı
 • Değil
 • Hiçbir
Soru 8

Çözümleyici çizelgedeki çözümleme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir?

 • Çözümlenecek önermenin ana eklemi ve ana bileşenleri belirlenir.
 • Çatal açmadan sonra işlem devam ediyorsa çatalın sol tarafındaki önermeden devam edilir.
 • Çözümlemede ilk olarak çatal açma sonra alt alta yazma kuralı uygulanır.
 • Aynı çözümleme kuralı ile çözümlenecek önermelerde analize en üsttekinden başlanır.
Soru 10

~(p 0 q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~p ∧ ~q
 • ~p ∨ ~q
 • ~p ∨ q
 • p ∧ ~q
Soru 11

“O gelirse ben giderim.” önermesinin niceleme mantığındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • p ∨ q
 • Fa
 • Fa ∨ Gb
 • Fa ⇒ Gb
Soru 12

Bir açık önermeyi, önerme haline getirmek için kullandığımız tüm terimler kümesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özelleme
 • Evren
 • Değişken
 • Gerçekleme
Soru 13

“x çift sayıdır.” önermesinin E:{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} evrenindeki gerçeklemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 çift sayıdır.
 • 3 çift sayıdır.
 • 4 çift sayıdır.
 • 7 çift sayıdır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki önermelerden hangisi “E:{kedi, aslan, yılan}” evreninde doğru değerini alır?

 • “∀x (x hayvandır.)”
 • “∀x (x madendir.)”
 • “∀x (x çiçektir.)”
 • “∀x (x insandır.)”
Soru 15

Aşağıdaki önermelerden hangisi “Fa” biçiminde sembolleştirilebilecek bir önerme değildir?

 • Ayşe çalışkandır.
 • Ali ve Veli akıllıdır.
 • Helyum sıvıdır.
 • Krom madendir.
Soru 16

I. E ! a
II. a ≡ b
III. □p
Yukarıdakilerden hangileri varlık mantığındaki sembolleştirme biçimlerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülen önermelerden oluşmuş bütüne denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Tanım
 • Teori
 • Aksiyom
 • Teorem
Soru 18

Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Eksik tümevarım
 • Bilimsel aşama
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin amacı olabilir?

 • Mantığın sembollerini belirlemek
 • Günlük yaşamı kolaylaştırmak için bilimlere yol göstermek
 • Teknoloji ve mantık arasında karşılıklı bir ilişki oluşturmak
 • Mantığın anlam, ilke ve temel kavramlarıyla ilgili sorunları tartışmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir?

 • Ahlaki yargılar evrensel midir?
 • Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?
 • Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?
 • Bilgi ile nesnesi arasında tam bir uyum olabilir mi?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADBCDCADBCABABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?