Seçmeli Matematik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

dizisinin üçüncü terimi kaçtır?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 2

Bir aritmetik dizinin 7. terimi 26 ve 3. terimi 6 olduğuna göre ortak farkı kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 3

Bir geometrik dizinin ilk terimi -32 ve ortak çarpanı 1/2 olduğuna göre altıncı terimi kaçtır?

 • -8
 • -4
 • -2
 • -1
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olabilir?

 • -6, 1, 8
 • 4, 8, 12
 • 3, 9, 27
 • 2, 8, 14
Soru 5

6 basamaklı 424 242 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 0
 • 2
 • 4
 • 6
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile tam bölünür?

 • 5013
 • 4162
 • 3241
 • 2630
Soru 7

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 9A 46B sayısı 6 ile tam bölünmektedir.
Buna göre A + B en çok kaçtır?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Soru 8

12! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?

 • 34
 • 46
 • 52
 • 55
Soru 9

A ve B doğal sayılardır.
A . B = 3380 ve EBOB(A, B) = 13 olduğuna göre EKOK(A, B) kaçtır?

 • 280
 • 260
 • 240
 • 220
Soru 10

Kenarlarının uzunlukları 56 m ve 72 m olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin etrafına tüm köşelerine dikilmek şartıyla eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilebilir?

 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
Soru 11

Bugün cumartesi olduğuna göre 43 gün sonra hangi gündür?

 • Pazar
 • Pazartesi
 • Salı
 • Çarşamba
Soru 12

% 20 zararla satılan bir ürüne satış fiyatı üzerinden % 50 zam yapılırsa kâr yüzdesi kaç olur?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 13

Ali 80 lira olan elektrik faturasını gecikme zammıyla 84 lira olarak ödemiştir.
Buna göre bu elektrik faturasına uygulanan gecikme zammı yüzde kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 8
 • 10
REKLAM
Soru 14

Bir üniversite öğrencisi 1000 lira olan aylık harçlığının % 6'sı ile yol parasını, % 20'si ile yurt kirasını, % 30'u ile yemek parasını ödüyor.
Buna göre bu öğrencinin harçlığından geriye kaç lira kalır?

 • 560
 • 540
 • 460
 • 440
Soru 15

1800 lira yıllık % 12 basit faiz oranıyla 2 aylığına bankaya yatırılıyor.
Buna göre ikinci ayın sonunda bankadan alınacak faiz kaç liradır?

 • 36
 • 28
 • 24
 • 18
Soru 16

Eşit iş gücündeki 4 makinenin 18 günde ürettiği kumaşı, bu makinelerin yarı iş gücündeki 6 makine kaç günde üretebilir?

 • 24
 • 22
 • 20
 • 18
Soru 17

4500 m² lik arazi, yaşları 16, 24 ve 32 olan üç kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor.
Buna göre ortanca kardeşin payına düşen arazi kaç metrekaredir?

 • 1750
 • 1500
 • 1250
 • 1000
Soru 18

30 litre ayran elde etmek için 12 kg yoğurt kullanılmaktadır.
Buna göre 12 litre ayran elde edebilmek için kaç kg yoğurt kullanılır?

 • 5,4
 • 5
 • 4,8
 • 4
Soru 19

Şeker oranı % 40 olan 50 litre şekerli suya, şeker oranı % 60 olan 150 litre şekerli su ilave edildiğinde yeni oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?

 • 45
 • 48
 • 52
 • 55
Soru 20

Aralarında 800 km mesafe bulunan iki şehirden, aynı anda birbirlerine doğru saatte 90 km ve 70 km sabit hızlarla hareket eden iki araç hareketlerinden kaç saat sonra karşılaşırlar?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCADCDBAACBDAABCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?