Seçmeli Matematik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC üçgeninde
[AD] ⊥ [BC] ve |AC| = 7 cm,
|AB| =13 cm, |BD| = 12 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 5
 • 2√6
 • 2√5
 • 4
Soru 2

Şekildeki ABC üçgeninde
[AD] ⊥ [AC], [AE] ⊥ [BC] ve
|BD| = |DE| = 2 cm, |EC| = 10 cm'dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [DC], [AC] ⊥ [CB] ve
|AD| = 12 cm, |BC| = 8 cm'dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 4

Şekilde [AB] ⊥ [BC], [DC] ⊥ [CB] ve
|AB| = 9 cm, |BC| = 12 cm,
|AD| = 20 cm'dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde |BD| = |DA| = |DC| ve
|AB| = 4 cm, |AC| = 4√3 cm'dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC üçgeninde
m(BAC) = m(DEC) ve
|BE| = 7 cm, |EC| = 8 cm,
|CD| = 10 cm, |DE| = 6 cm'dir.
Buna göre |AD| + |AB| kaç santimetredir?

 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde
[DE] // [AC] ve |BD| = 9 cm,
|DA| = 12 cm, |EC| = 16 cm'dir.
Buna göre |BE| kaç santimetredir?

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Soru 8

Şekilde [DC] // [EF] // [AB],
|DE|/|EA| = 2/3 ve |DC| = 8 cm,
|AB| = 23 cm'dir.
Buna göre |EF| kaç santimetredir?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 9

Şekildeki ABC ve FBD üçgenlerinde
|AF| = |FB| ve 3|AE| = 4|EC|'tir.
Buna göre |BC|/|CD| kaçtır?

 • 2/3
 • 3/5
 • 1/2
 • 1/3
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] // [DE], |AD|/|DC| = 2/5 ve
A(ABED) = 48 cm² dir.
Buna göre A(DEC) kaç santimetrekaredir?

 • 60
 • 55
 • 50
 • 45
Soru 11

α = 40° 30' ve β = 21° 40' dır.
Buna göre α - β aşağıdakilerden hangisidir?

 • 18° 10'
 • 18° 50'
 • 19° 10'
 • 19° 50'
Soru 12

4π/5 radyanlık açının ölçüsü kaç derecedir?

 • 108
 • 136
 • 144
 • 152
Soru 13

cos1980° + sin900° işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 0
 • -1
 • -2
REKLAM
Soru 14

sin272°, cos156°, tan193° ve tan100° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • +, -, +, -
 • +, +, -, -
 • -, +, +, -
 • -, -, +, -
Soru 15

(1/cosx) - sinx . tanx işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • cosx
 • cos2x
 • sinx
 • sin2x
Soru 16

işleminin sonucu kaçtır?

 • -1
 • -√3/2
 • √3/2
 • 1
Soru 17

fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

4cosx + 5sin2x + 6 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

 • -3
 • -1
 • 2
 • 4
Soru 19

olduğuna göre m'nin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

 • [-3, 1]
 • [-2, 1]
Soru 20

(135°, a) noktası f(x) = 3cos2x + 4 fonksiyonunun grafiği üzerinde olduğuna göre a kaçtır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDACABDCBCCDAABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?