Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hudeybiye Antlaşması’nın bozulmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaynukaoğulları’nın Medine’den sürülmesi
 • Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmek istemeleri
 • Mekke müşriklerinin Müslümanlara savaş ilan etmesi
 • Bekir kabilesinden bir grubun Huzaalılara saldırıp 23 kişiyi öldürmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Erdemliler Birliği
 • Rıdvan biatı
 • Akabe biatı
Soru 3

Veda hutbesinde Hz. Peygamber’in “Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.” diye ifade ettiği şeyler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Sahabe - Kâbe
 • Kâbe - Kur’an
 • Kur’an - Sünnet
 • Sünnet - Sahabe
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.), Medine Pazarı’nın kurulmasını istemesindeki temel nedenlerden biri değildir?

 • Yahudilerin ticaretine engel olmak
 • Ekonomik bağımsızlığı temin etmek
 • İslam’ın ticari hükümlerini göstermek
 • Alışverişin adap ve kurallarını öğretmek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed’in (sav.) davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz?

 • Sahip oldukları imtiyazlardan vazgeçmek istememeleri
 • Hz. Muhammed’i (sav.) yeterince tanımıyor olmaları
 • Atalarının dinine taassupla bağlı olmaları
 • Putlardan gelir sağlıyor olmaları
REKLAM
Soru 6

Uhud Savaşı’nda müşrikler, öldürdükleri bir sahabeyi Hz. Muhammed’e (sav.) benzeterek “Muhammed’i öldürdük!” diye bağırmışlardı.
Bu olayda Hz. Muhammed’e (sav.) benzetilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Hamza
 • Hz. Zübeyr b. Avvam
 • Hz. Mus´ab b. Umeyr
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin işlevleri arasında yer almaz?

 • Kervanların konakladığı ticaret merkezidir.
 • Dışarıdan gelen kabile ve elçilerin kabul edildiği yerdir.
 • Vakit ve cuma namazlarının cemaat ile kılındığı ibadet mekânıdır.
 • Ashab-ı Suffe’nin ilmî faaliyetlerde bulunduğu eğitim kurumudur.
Soru 8

Hz. Muhammed’in (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettikleri yıla ne denir?

 • Hicret yılı
 • Hüzün yılı
 • Vefat yılı
 • Veda Yılı
Soru 9

Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’ye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ömer
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.), evinin inşası sürecinde aşağıdaki sahabelerden hangisinde misafir olmuştur?

 • Hz. Ebu Eyyüb el-Ensari
 • Hz. Mut’im bin Adiy
 • Hz. Selman-ı Farisi
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 11

‘‘Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Oku! Rabb’in en büyük kerem sahibidir.
O, kalemle yazmayı ve insana bilmediğini öğretti.’’
Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Fatiha suresinde yer alır.
 • 615 yılında indirilmiştir.
 • Allah’ın birliğinden bahseder.
 • Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk ayetlerdir.
Soru 12

“Bir işe başlamadan önce güvenilir, bilgi ve tecrübe sahibi kimselere danışmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • İstişare
 • Muhakeme
 • İnziva
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçlarından biri değildir?

 • Kâbe putlardan temizlenmiştir.
 • Müslümanların sayısı artmıştır.
 • Hz. Peygamber, o günden sonra Mekke’de yaşamıştır.
 • Mekkeliler Müslümanların otoritesini kabul etmişlerdir.
REKLAM
Soru 14

Mekke’deki müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

 • Habeşistan
 • Medine
 • Şam
 • Taif
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz?

 • Çıkarlarını korumak için yalan söylerler.
 • Dostlarını yarı yolda bırakmazlar.
 • Sözlerinde durmazlar.
 • İkiyüzlü insanlardır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce gerçekleşmiştir?

 • Ramazan orucunun farz kılınması
 • Kıble yönünün değişmesi
 • Mescid-i Nebi’nin inşası
 • İsra ve Miraç olayı
Soru 17

• 628 yılında yapılmıştır.
• İslam’ın yayılmasına katkı sağlamıştır.
• Barış ortamı kurulmasına sebep olmuştur.
• Müşrikler Müslümanları resmen tanımışlardır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hudeybiye antlaşması
 • Medine Sözleşmesi
 • Kardeşleştirme
 • I. Akabe biatı
Soru 18

Gördüğü rüya üzerine namaza çağrının ezan ile yapılmasını teklif eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilal-i Habeşi
 • Selman-ı Farisi
 • Abdullah bin Zeyd
 • Haris bin Ümeyye
Soru 19

“... Hani üzerinize düşman orduları gelmiş, biz de onların üzerine rüzgârve göremediğiniz ordular göndermiş tik...”
(Ahzâb suresi, 9. ayet)
Bu ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Bedir
 • Mute
 • Uhud
 • Hendek
Soru 20

• Raci olayı
• Bi’r-i Ma’ûne olayı
Bu olayların ortak yönü nedir?

 • Hicretten önce gerçekleşmesi
 • Birçok Müslüman şehit edilmesi
 • İslam’ın yayılmasının hız kazanması
 • Hz. Peygamberin de bizzat katılmış olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACABDABCADBCABDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?