Seçmeli Psikoloji 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir bilginin bilim olması için gereken koşullardan değildir?

 • Kendine has konusunun olması
 • Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde araştırması
 • Araştırmalarında subjektif olması
 • Bilimsel yöntem kullanması
SORU 2

Belirli alanlarda belirli yöntem ve gö rüşleri benimseyenlerin oluşturduğu birlik; düşünce akımları yani “…izm” lerdir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekol
 • Bilgi
 • Davranış
 • Organizma
SORU 3

Aşağıda verilen yaklaşım ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Behaviorism - İşlevselcilik
 • Fonksiyonalizm - Bütüncülük
 • Gestaltçı yaklaşım - Davranışçılık
 • Hümanistik yaklaşım - İnsancılık
SORU 4

Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wundt
 • Freud
 • Wertheimer
 • Pavlov
SORU 5

İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışan uygulamalı psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klinik Psikoloji
 • Eğitim psikolojisi
 • Hukuk Psikolojisi
 • Endüstri Psikolojisi
SORU R
SORU 6

I. Test
II. Anket
III. Gözlem
Yukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III.
SORU 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi duyum eşiğini doğru olarak tanımlar?

 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en alt ve artık alamadığı en üst sınır arasındaki bölümdür.
 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en alt seviyedir.
 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en üst seviyedir.
 • Organizmanın sağlıklı duyu organlarına sahip olmasıdır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdü örneği değildir?

 • Toplumda kabul görmek
 • Statü kazanmak
 • Başarılı olmak
 • Uyumak
SORU 9

Birbirine paralel çizgiler bizden uzaklaşınca kesişiyor gibi görünür.
Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Orantılı büyüklük
 • Çizgisel perspektif
 • Işık ve gölge
 • Binişim
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?

 • İlgiler
 • İhtiyaçlar
 • Aşırı zıtlıklar
 • Merak ve duygular
SORU 11

Çay bardağına batırılmış kaşığın kırık gibi görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Halüsinasyon
 • Algıda değişmezlik
 • Psikolojik illüzyon
 • Fiziksel illüzyon
SORU 12

Türe özgü bir davranış olan örümceğin ağını örme olayı otomatiktir ve gelişme olmaz.
Verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine ait olabilir?

 • Öğrenme
 • İçgüdü
 • Koşullanma
 • Problem çözme
SORU 13

Öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Davranışta meydana gelen bir değişikliktir.
 • Davranışta meydana gelen değişiklik sürekli olmalıdır.
 • Öğrenmede davranış olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
 • Büyüme, olgunlaşma ve hastalık sonucu oluşan değişiklikler öğrenmedir.
SORU 14

İvan Pavlov, bir köpeğin her salgılamadakisalya miktarını ölçen bir dü zenek hazırlar. Köpeğe et vermeden önce zil çalar. Köpekte salgı tepkisi olmaz. Sonra zil ile birlikte et verir. 25-30 denemeden sonra köpeğin sadece zil sesi ile salya salgıladığını görür.
İvan Pavlov’un yaptığı bu deney aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine aittir?

 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma örneği değildir?

 • Çatal kaşıkla yemek yeme hareketleri
 • Yemek kokusunun açlık hissini uyarması
 • Boğulma tehlikesi atlatan birinin yüzmekten korkması
 • Otomobil kazası geçiren birinin araba kullanmaktan korkması
SORU 16

• Çocuklar büyükleri taklit ederek öğrenirler.
• İnsan davranışlarının şekillenmesinde çevreyi gözleme etkili olur.
• Annemiz gibi yemek pişirir, öğretmenimiz gibi ders anlatırız.
Verilen bilgiler aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi sezgisel öğrenmenin temsilcilerindendir?

 • Skinner
 • Freud
 • Köhler
 • James
SORU R
SORU 18

“12 anlamlı hece, 12 anlamsız heceye göre daha iyi öğrenilir.” cümlesi öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Öğrenmede güdülenmenin etkisi
 • Öğrenilecek malzemenin özellikleri
 • Öğrenmede biyolojik faktörler
 • Öğrenmede ilginin etkisi
SORU 19

Programlı öğrenme ile ilgili aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Konuyu bütün olarak öğrenme genelde daha iyi sonuç verir.
 • Okuduğumuz metinleri anlatırsak öğrenme pekişir.
 • Yeterli tekrarlar yapmak başarıyı artırır.
 • Aralıksız öğrenmeler daha verimli olur.
SORU 20

Düşünmenin türeten, yeni durumları araştıran, yeni çözüm yolları bulan bir özellik göstermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Yaratıcı düşünme
 • Problem çözme
 • Akıl yürütme
 • Soyutlama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBACADBCDBDAACCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Psikoloji 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Psikoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Psikoloji 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Psikoloji 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Psikoloji 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Psikoloji 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 soruları toplamda 49 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Psikoloji 1 testinin başarı yüzdesi %62. Sınava katılan 49 öğrenci arasından sadece 30 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 3.34 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Psikoloji 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?