Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir bilginin bilim olması için gereken koşullardan değildir?

 • Kendine has konusunun olması
 • Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde araştırması
 • Araştırmalarında subjektif olması
 • Bilimsel yöntem kullanması
Soru 2

Belirli alanlarda belirli yöntem ve gö rüşleri benimseyenlerin oluşturduğu birlik; düşünce akımları yani “…izm” lerdir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekol
 • Bilgi
 • Davranış
 • Organizma
Soru 3

Aşağıda verilen yaklaşım ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Behaviorism - İşlevselcilik
 • Fonksiyonalizm - Bütüncülük
 • Gestaltçı yaklaşım - Davranışçılık
 • Hümanistik yaklaşım - İnsancılık
Soru 4

Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wundt
 • Freud
 • Wertheimer
 • Pavlov
Soru 5

İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışan uygulamalı psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klinik Psikoloji
 • Eğitim psikolojisi
 • Hukuk Psikolojisi
 • Endüstri Psikolojisi
REKLAM
Soru 6

I. Test
II. Anket
III. Gözlem
Yukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi duyum eşiğini doğru olarak tanımlar?

 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en alt ve artık alamadığı en üst sınır arasındaki bölümdür.
 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en alt seviyedir.
 • Organizmanın bir uyarıcıyı almaya başladığı en üst seviyedir.
 • Organizmanın sağlıklı duyu organlarına sahip olmasıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal güdü örneği değildir?

 • Toplumda kabul görmek
 • Statü kazanmak
 • Başarılı olmak
 • Uyumak
Soru 9

Birbirine paralel çizgiler bizden uzaklaşınca kesişiyor gibi görünür.
Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Orantılı büyüklük
 • Çizgisel perspektif
 • Işık ve gölge
 • Binişim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir?

 • İlgiler
 • İhtiyaçlar
 • Aşırı zıtlıklar
 • Merak ve duygular
Soru 11

Çay bardağına batırılmış kaşığın kırık gibi görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Halüsinasyon
 • Algıda değişmezlik
 • Psikolojik illüzyon
 • Fiziksel illüzyon
Soru 12

Türe özgü bir davranış olan örümceğin ağını örme olayı otomatiktir ve gelişme olmaz.
Verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine ait olabilir?

 • Öğrenme
 • İçgüdü
 • Koşullanma
 • Problem çözme
Soru 13

Öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Davranışta meydana gelen bir değişikliktir.
 • Davranışta meydana gelen değişiklik sürekli olmalıdır.
 • Öğrenmede davranış olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
 • Büyüme, olgunlaşma ve hastalık sonucu oluşan değişiklikler öğrenmedir.
REKLAM
Soru 14

İvan Pavlov, bir köpeğin her salgılamadakisalya miktarını ölçen bir dü zenek hazırlar. Köpeğe et vermeden önce zil çalar. Köpekte salgı tepkisi olmaz. Sonra zil ile birlikte et verir. 25-30 denemeden sonra köpeğin sadece zil sesi ile salya salgıladığını görür.
İvan Pavlov’un yaptığı bu deney aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine aittir?

 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma örneği değildir?

 • Çatal kaşıkla yemek yeme hareketleri
 • Yemek kokusunun açlık hissini uyarması
 • Boğulma tehlikesi atlatan birinin yüzmekten korkması
 • Otomobil kazası geçiren birinin araba kullanmaktan korkması
Soru 16

• Çocuklar büyükleri taklit ederek öğrenirler.
• İnsan davranışlarının şekillenmesinde çevreyi gözleme etkili olur.
• Annemiz gibi yemek pişirir, öğretmenimiz gibi ders anlatırız.
Verilen bilgiler aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
 • Klasik koşullanma yoluyla öğrenme
 • Model alarak öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sezgisel öğrenmenin temsilcilerindendir?

 • Skinner
 • Freud
 • Köhler
 • James
Soru 18

“12 anlamlı hece, 12 anlamsız heceye göre daha iyi öğrenilir.” cümlesi öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Öğrenmede güdülenmenin etkisi
 • Öğrenilecek malzemenin özellikleri
 • Öğrenmede biyolojik faktörler
 • Öğrenmede ilginin etkisi
Soru 19

Programlı öğrenme ile ilgili aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Konuyu bütün olarak öğrenme genelde daha iyi sonuç verir.
 • Okuduğumuz metinleri anlatırsak öğrenme pekişir.
 • Yeterli tekrarlar yapmak başarıyı artırır.
 • Aralıksız öğrenmeler daha verimli olur.
Soru 20

Düşünmenin türeten, yeni durumları araştıran, yeni çözüm yolları bulan bir özellik göstermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Yaratıcı düşünme
 • Problem çözme
 • Akıl yürütme
 • Soyutlama
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBACADBCDBDAACCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?