Seçmeli Psikoloji 2 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Herhangi bir nesne veya canlının gözlendiği anda onda var olmamakla birlikte ileride gelişebilme olanağı bulunan yetenek ve özellikleridir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Gizilgüç
 • Kalıtım
 • Çevre
 • Zekâ
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi cevaplandırma biçimine göre testler arasında yer almaz?

 • Sözlü testler
 • Bireysel testler
 • Performans testleri
 • Sözsüz veya yazılı testler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testte bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Yönergesine uygun olması
 • Güvenilirlik derecesinin yüksek olması
 • Norm grubuna göre standart normlarının saptanmış olması
 • Herkes tarafından uygulanabilir ve değerlendirilebilir olması
SORU 4

Aşağıda verilen zekâ bölümü ve onlara uygun zekâ durumları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • 50 - 69 → Dehâ
 • 70 - 89 → Normal zekâ
 • 90 - 110 → Düşük zekâ
 • 121 - 140 → Üstün zekâ
SORU 5

Duygu durumundaki değişmeleri algılayabilme duyarlığı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Karakter
 • Mizaç
 • Kişilik
 • Potansiyel
SORU R
SORU 6

Kişiliği açıklayan psikodinamik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ego, her zaman süper egonun istekleri için çabalar.
 • Süper ego, toplumsal değer yargı ları, benlik amaçları ve vicdandan oluşur.
 • Kişilik, birbirini etkileyen üç temel yapıdan meydana gelir.
 • İd, insanın biyolojik yönünün ve dürtülerinin kaynağıdır.
SORU 7

Varoluşçu felsefeye göre, insan gerçekte olduğu gibi anlaşılmaya çalışılmalıdır. İnsan kendisini nasıl var kılmışsa, nasıl gerçeklemişse öyledir. Evrende kendi varlığına anlam katabilen tek varlık insandır. Hümanistik yaklaşım varoluşçu felsefeden etkilenmiştir.
Bu ifadeden hareketle hümanistik kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan bazı temel dürtülerin kontrolü altındadır.
 • İnsan, dışardan gelen uyarıcılara tepki veren bir organizma konumundadır.
 • İnsanın kendini yeterli hissetmesi hem aşağılık duygusundan hem de gerilimden kurtarır.
 • İnsan, hızını kendinden alan, dinamizmi kendinde olan, oluşum halinde bir varlıktır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçeklerinin kullanım amaçları arasında yer almaz?

 • Çeşitli özelliklerin analizini yapmak
 • Gözlenebilen kişilik özelliklerini ölçmek
 • Zekâ düzeyini belirlemek
 • Kişilik özelliklerinin oluşturduğu örüntüleri bulmak
SORU 9

I. Anketler
II. Mürekkep lekesi testi
III. Resim yorumlama testleri
Yukarıdakilerden hangileri projektif testler arasındadır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
SORU 10

• Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler kısa kısa ve çok sayıda maddelenir.
• Denekler kendileriyle ilgili maddeleri işaretler ve işaret sayısına göre sonuç değerlendirilir.
Verilen özellikler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir?

 • Görüşme
 • Kişilik envanterleri
 • Projektif testler
 • Değerlendirme ölçekleri
SORU 11

Bir insana sağlıklı veya sağlıksız diyebilmek için davranışlarının çoğunlukla nasıl olduğuna, yaşantısındaki etkilerine dikkat etmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıksız insanın özelliklerindendir?

 • Gülüp eğlenebiliyor ve çalışabiliyor olmak
 • Bedensel ve ruhsal olarak normal yaşamını sürdürebiliyor olmak
 • Aşırı kaygı ve stres altında olmak
 • Günlük yaşamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirebiliyor olmak
SORU 12

Çok kızdığı halde babasına ve annesine karşılık verememek aşağıdaki engel türlerinden hangisine örnektir?

 • Toplumsal
 • Bedensel
 • Fiziksel
 • Ruhsal
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi kaçınma - kaçınma çatışmasına örnek olabilir?

 • Televizyonda aynı saatlerde iki ayrı kanalda yayınlanan iki filmi de izlemek istemek
 • Pikniğe gitmek isteyen ama ders çalışmak zorunda olan öğrencinin yaşadığı durum
 • Beğenilen iki ayakkabıdan birini seçmek durumunda yaşanan karasızlık
 • Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi hem de ameliyat olmaktan korkması
SORU 14

Engellenme, çatışma, yetersiz veya aşırı uyarılma ve stres organizmada gerilim yaratarak kararlı iç çevre düzenini bozar. Bozulmuş iç düzen insanın yaşaması için uygun değildir. Bozulan dengeyi yeniden kurmak için organizma otomatik olarak faaliyete geçer.
Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stres
 • Dengelenme
 • Hipofiz
 • Hormon
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stresin nedenlerinden değildir?

 • Mikrop, bakteri ve virüslere bağlı nedenler
 • Gelişimsel olaylara bağlı nedenler
 • Yaşam olaylarına bağlı nedenler
 • Düşünsel düzeydeki nedenler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi iyi stresin insan üzerindeki etkilerinden değildir?

 • Daha canlı ve dinamik hale getirir.
 • İnsanı, başarması güç işlerde başarılı kılabilir.
 • Dikkatin dağılmasına neden olur.
 • Tüm organizma, hızlı kan dolaşı mı ve bol oksijenle temizlenir.
SORU 17

Beğendiği bir kızı ailesinden isteyen delikanlıya, ailenin kızı vermemesi üzerine delikanlının başka bir kıza talip olması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?

 • Atılım
 • Çekilme
 • Kaçma
 • Uzlaşma
SORU R
SORU 18

İki grup fare üzerinde deney yapılmıştır. Bu farelere kanser yapıcı özelliği olan bir virüs aşılanmıştır. 1. Grup fareler, sakin ve düzenli bir ortama; 2. Grup fareler, gürültülü, düzensiz ve kirli bir ortama bırakılmıştır. Deneyin sonucunda 1. Grup farelerin %7’si; 2. Grup farelerin % 92’si kansere yakalanmıştır.
Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Psikolojik nedenlerin organizma üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
 • Çevresel etkenlere bağlı stresin organizma üzerindeki etkisi incelenmiştir.
 • Organizmanın duygusal değişimlere verdiği tepkiler ele alınmıştır.
 • Organizmanın hastalanmasına sebep olan bedensel etkenler incelenmiştir.
SORU 19

Alınamayan bir giysi için “zaten iki gün sonra modası geçecekti” demek aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir?

 • Mantığa bürünme
 • Ödünleme
 • Yüceltme
 • Yansıtma
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamını yeniden kurabilmesi için yararlanılan tedavi yöntemlerinden değildir?

 • Grup terapisi
 • İş terapisi
 • Paranoya
 • Psikodrama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDDBADCDBCADBACDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Psikoloji 2 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Psikoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Psikoloji 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Psikoloji 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Psikoloji 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Psikoloji 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Psikoloji 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Psikoloji 2 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 soruları toplamda 40 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Psikoloji 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Psikoloji 2 testinin başarı yüzdesi %52. Sınava katılan 40 öğrenci arasından sadece 21 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.9 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Psikoloji 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?