Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne________denir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Tarih
 • Sanat
 • Hukuk
 • Epigrafi
Soru 2

Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

 • Müzik
 • Heykel
 • Resim
 • Mimari
Soru 4

Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.
Tanımı yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Resim
 • Heykel
 • Opera
 • Dans
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından biri değildir?

 • Fizik
 • Coğrafya
 • Arkeoloji
 • Antropoloji
REKLAM
Soru 6

Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taş-Bakır Çağı
 • Cilalı Taş Çağı
 • Orta Taş Çağı
 • Eski Taş Çağı
Soru 7

Yerleşik düzene aşağıdaki çağlardan hangisinde geçilmiştir?

 • Eski Taş Çağı
 • Cilalı Taş Çağı
 • Orta Taş Çağı
 • Taş-Bakır Çağı
Soru 8

Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Höyük
 • idol
 • Mağara
 • Mikrolit
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir?

 • Alacahöyük
 • Alişar
 • Çayönü
 • Truva
Soru 10

Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleoltik Çağ
 • Mezolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
Soru 11

Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir?

 • Hitit
 • Mısır
 • Lidya
 • Sümer
Soru 12

Karnak ve Luksor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır?

 • Urartu
 • Frigya
 • Roma
 • Mısır
Soru 13

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Frigyalılar
 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Hititler
REKLAM
Soru 14

Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir?

 • Frigya
 • Mısır
 • Roma
 • Urartu
Soru 15

Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri ile ilgili kullanılan, alışverişin yapıldığı çarşılar ve mahkemelerin de bulunduğu yapılar toplamıdır.
Tanımı yapılan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amfitiyatro
 • Stadium
 • Bazilika
 • Forum
Soru 16

Sümela Manastırı hangi ilimiz sı nırları içerisinde bulunmaktadır?

 • Samsun
 • İstanbul
 • Trabzon
 • Bursa
Soru 17

Gotik mimarisinin en önemli eseri olan Notre-Dame Katedrali hangi ülkededir?

 • Fransa
 • İspanya
 • Almanya
 • İtalya
Soru 18

Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Giotto di Bondone
 • Sandro Botticelli
 • Vecellio Tiziano
 • Leonardo da Vinci
Soru 19

Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pablo Picasso
 • Raoul Dufy
 • Fernand Leger
 • Carlo Carra
Soru 20

Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fütürizm
 • Ekspresyonizm
 • Realizm
 • Romantizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACADBACBDDBACCADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?