GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne________denir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Tarih
 • B) Sanat
 • C) Hukuk
 • D) Epigrafi
SORU 2

Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) İngiltere
 • D) Almanya
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

 • A) Müzik
 • B) Heykel
 • C) Resim
 • D) Mimari
SORU 4

Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.
Tanımı yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Resim
 • B) Heykel
 • C) Opera
 • D) Dans
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinin faydalandığı bilim dallarından biri değildir?

 • A) Fizik
 • B) Coğrafya
 • C) Arkeoloji
 • D) Antropoloji
SORU 6

Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taş-Bakır Çağı
 • B) Cilalı Taş Çağı
 • C) Orta Taş Çağı
 • D) Eski Taş Çağı
SORU 7

Yerleşik düzene aşağıdaki çağlardan hangisinde geçilmiştir?

 • A) Eski Taş Çağı
 • B) Cilalı Taş Çağı
 • C) Orta Taş Çağı
 • D) Taş-Bakır Çağı
SORU 8

Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Höyük
 • B) idol
 • C) Mağara
 • D) Mikrolit
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı yerleşim birimlerinden değildir?

 • A) Alacahöyük
 • B) Alişar
 • C) Çayönü
 • D) Truva
SORU 10

Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleoltik Çağ
 • B) Mezolitik Çağ
 • C) Neolitik Çağ
 • D) Kalkolitik Çağ
SORU 11

Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir?

 • A) Hitit
 • B) Mısır
 • C) Lidya
 • D) Sümer
SORU 12

Karnak ve Luksor tapınakları hangi uygarlık döneminde yapılmıştır?

 • A) Urartu
 • B) Frigya
 • C) Roma
 • D) Mısır
SORU 13

Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasındaki bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Frigyalılar
 • B) Lidyalılar
 • C) Urartular
 • D) Hititler
SORU 14

Tümülüs adı verilen mezar yapıları hangi uygarlık mimarisinde görülmektedir?

 • A) Frigya
 • B) Mısır
 • C) Roma
 • D) Urartu
SORU 15

Roma mimarlığının oluşturduğu, halkın işleri ile ilgili kullanılan, alışverişin yapıldığı çarşılar ve mahkemelerin de bulunduğu yapılar toplamıdır.
Tanımı yapılan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amfitiyatro
 • B) Stadium
 • C) Bazilika
 • D) Forum
SORU 16

Sümela Manastırı hangi ilimiz sı nırları içerisinde bulunmaktadır?

 • A) Samsun
 • B) İstanbul
 • C) Trabzon
 • D) Bursa
SORU 17

Gotik mimarisinin en önemli eseri olan Notre-Dame Katedrali hangi ülkededir?

 • A) Fransa
 • B) İspanya
 • C) Almanya
 • D) İtalya
SORU 18

Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Giotto di Bondone
 • B) Sandro Botticelli
 • C) Vecellio Tiziano
 • D) Leonardo da Vinci
SORU 19

Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pablo Picasso
 • B) Raoul Dufy
 • C) Fernand Leger
 • D) Carlo Carra
SORU 20

Dışa vurumculuk olarak da bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fütürizm
 • B) Ekspresyonizm
 • C) Realizm
 • D) Romantizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACADBACBDDBACCADAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?