GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Pazırık Halısı” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Selçuklu Dönemi’ne aittir.
 • Üzerinde hayvan figürleri vardır.
 • Türklere ait en eski halıdır.
 • Pazırık Kurganında bulunmuştur.
SORU 2

Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?

 • Kültigin
 • Vezir Tonyukuk
 • Bilge Kağan
 • Timur
SORU 3

İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır?

 • Hat
 • Hayvan
 • Rokoko
 • Ebru
SORU 4

İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Taht kavgaları yaşadıklarının
 • Gösterişli yaşamayı sevdiklerinin
 • Yerleşik hayatı benimsediklerinin
 • Verimli topraklara sahip olduklarının
SORU 5

Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurgan
 • Bezeklik
 • Minyatür
 • Balbal
SORU 6

Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şam Emeviye Cami
 • Kubbet’üs Sahra
 • Kûfe Cami
 • Baybars Cami
SORU 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir?

 • Elhamra Sarayı
 • Akçakale Kervansarayı
 • Gök Medrese
 • Sultan Sencer Türbesi
SORU 8

İslam dünyasında tanınmış kişilerinmezarları üzerine kurulan yapı lara ne ad verilmiştir?

 • Camii
 • Kervansaray
 • Türbe
 • Külliye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır?

 • Yakutiye Medresesi
 • Divriği Ulu Camisi
 • Sultan Ahmet Camisi
 • Çapanoğlu Camisi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir?

 • Minare
 • Kervansaray
 • Medrese
 • Türbe
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkİslam dünyasında eğitim-öğretim kurumları sınıfında yer alır?

 • Medreseler
 • Hanlar
 • Kümbetler
 • Saraylar
SORU 12

İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selçuklular
 • Karahanlılar
 • Uygurlar
 • Gazneliler
SORU 13

Osmanlı Klasik Dönemi’nin en gü zel eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi aşağıdaki mimarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?

 • Hacı İvaz Paşa
 • Sedefkar Mehmet Ağa
 • Mimar Kemalettin
 • Mimar Sinan
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez?

 • Kurgan
 • Aplike
 • Hat
 • Dokuma
SORU 15

Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu Hisarı’nın karşısına yaptırdığı ve İstanbul’un kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Selimiye Kışlası
 • Beylerbeyi Sarayı
 • Kızıl Kulesi
 • Rumeli Hisarı
SORU 16

Adını, dış cephesini kaplayan firuze renkli çinilerden alan ve Çelebi Mehmet için yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bursa Yeşil Türbe
 • Dolma Bahçe Sarayı
 • Bursa Ulu Cami
 • Hüdavendigâr Cami
SORU 17

Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan çok yüksek bir tepe üzerinde kartal yuvasını andıran saray aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çinili Köşk
 • Yıldız Sarayı
 • İshak Paşa Sarayı
 • Çırağan Sarayı
SORU 18

Türk izlenimcilerin önde gelen temsilcilerinden olan, “Karda Yürüyen Adam”, “Hatay’ın Anavatana Hasreti” gibi ilgi çekici resimleri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Hamdi Bey
 • İbrahim Çallı
 • Ali Hadi Bara
 • Namık İsmail
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Batı’daki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı “toplumsal gerçekliliği” savunan gruptur?

 • Yeniler Grubu
 • Onlar Grubu
 • Müstakil Ressamlar Grubu
 • 14’ler Grubu
SORU 20

El yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hat
 • Ebru
 • Çini
 • Minyatür
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCDBACBBABDCDACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler