GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Pazırık Halısı” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • A) Selçuklu Dönemi’ne aittir.
 • B) Üzerinde hayvan figürleri vardır.
 • C) Türklere ait en eski halıdır.
 • D) Pazırık Kurganında bulunmuştur.
SORU 2

Türk edebiyatının ilk önemli eseri olan Orhun Anıtları aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?

 • A) Kültigin
 • B) Vezir Tonyukuk
 • C) Bilge Kağan
 • D) Timur
SORU 3

İlk Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler üzerine kanatlı ejder, kaplan, kurt tasvirlerinin kullanılması aşağıdaki hangi üslubu kullandıklarının bir kanıtıdır?

 • A) Hat
 • B) Hayvan
 • C) Rokoko
 • D) Ebru
SORU 4

İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A) Taht kavgaları yaşadıklarının
 • B) Gösterişli yaşamayı sevdiklerinin
 • C) Yerleşik hayatı benimsediklerinin
 • D) Verimli topraklara sahip olduklarının
SORU 5

Orta Asya Türk sanatında kahraman, soylu kişi ya da hükümdarların mezarlarına veya anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taş heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurgan
 • B) Bezeklik
 • C) Minyatür
 • D) Balbal
SORU 6

Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şam Emeviye Cami
 • B) Kubbet’üs Sahra
 • C) Kûfe Cami
 • D) Baybars Cami
SORU 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir?

 • A) Elhamra Sarayı
 • B) Akçakale Kervansarayı
 • C) Gök Medrese
 • D) Sultan Sencer Türbesi
SORU 8

İslam dünyasında tanınmış kişilerinmezarları üzerine kurulan yapı lara ne ad verilmiştir?

 • A) Camii
 • B) Kervansaray
 • C) Türbe
 • D) Külliye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır?

 • A) Yakutiye Medresesi
 • B) Divriği Ulu Camisi
 • C) Sultan Ahmet Camisi
 • D) Çapanoğlu Camisi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi dini mimari eserlerden değildir?

 • A) Minare
 • B) Kervansaray
 • C) Medrese
 • D) Türbe
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkİslam dünyasında eğitim-öğretim kurumları sınıfında yer alır?

 • A) Medreseler
 • B) Hanlar
 • C) Kümbetler
 • D) Saraylar
SORU 12

İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selçuklular
 • B) Karahanlılar
 • C) Uygurlar
 • D) Gazneliler
SORU 13

Osmanlı Klasik Dönemi’nin en gü zel eserlerinden olan Süleymaniye Külliyesi aşağıdaki mimarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?

 • A) Hacı İvaz Paşa
 • B) Sedefkar Mehmet Ağa
 • C) Mimar Kemalettin
 • D) Mimar Sinan
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez?

 • A) Kurgan
 • B) Aplike
 • C) Hat
 • D) Dokuma
SORU 15

Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu Hisarı’nın karşısına yaptırdığı ve İstanbul’un kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selimiye Kışlası
 • B) Beylerbeyi Sarayı
 • C) Kızıl Kulesi
 • D) Rumeli Hisarı
SORU 16

Adını, dış cephesini kaplayan firuze renkli çinilerden alan ve Çelebi Mehmet için yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bursa Yeşil Türbe
 • B) Dolma Bahçe Sarayı
 • C) Bursa Ulu Cami
 • D) Hüdavendigâr Cami
SORU 17

Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan çok yüksek bir tepe üzerinde kartal yuvasını andıran saray aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çinili Köşk
 • B) Yıldız Sarayı
 • C) İshak Paşa Sarayı
 • D) Çırağan Sarayı
SORU 18

Türk izlenimcilerin önde gelen temsilcilerinden olan, “Karda Yürüyen Adam”, “Hatay’ın Anavatana Hasreti” gibi ilgi çekici resimleri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Osman Hamdi Bey
 • B) İbrahim Çallı
 • C) Ali Hadi Bara
 • D) Namık İsmail
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Batı’daki sanat akımlarından etkilenerek ortaya çıkan D Grubuna karşı “toplumsal gerçekliliği” savunan gruptur?

 • A) Yeniler Grubu
 • B) Onlar Grubu
 • C) Müstakil Ressamlar Grubu
 • D) 14’ler Grubu
SORU 20

El yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Çini
 • D) Minyatür
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCDBACBBABDCDACBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?