Seçmeli Tarih 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?

 • Boylar arası anlaşmazlıklar
 • Salgın hastalıklar
 • Otlakların yetersizliği
 • İklim şartlarının elverişsizliği
SORU 2

Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anav
 • Karasuk
 • Tagar
 • Andronovo
SORU 3

Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?

 • Olgunluk Çağı
 • Güç, kudret
 • Miğfer
 • Türeme
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?

 • Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
 • Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
 • İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ baş ladı.
 • Hristiyanlığın yayılmasıyla kilise güç kazandı.
SORU 5

“Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mukan Kağan
 • Mete Han
 • İstemi Yabgu
 • Almış Han
SORU R
SORU 6

Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?

 • Uldız
 • Balamir
 • Attila
 • Mete Han
SORU 7

Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?

 • Sasani
 • Çin
 • Uygur
 • Gazneli
SORU 8

Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asya Hun
 • Kök Türkler
 • Uygur
 • Akhunlar
SORU 9

Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazarlar
 • Bulgarlar
 • Macarlar
 • Avarlar
SORU 10

İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?

 • Hayvancılık
 • Maden işlemeciliği
 • Resim
 • Dokumacılık
SORU 11

Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?

 • Macarlar
 • Peçenekler
 • Oğuzlar
 • Kıpçaklar
SORU 12

Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tamu
 • Ol Acun
 • Sağış
 • Kam
SORU 13

Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Budun
 • Boy
 • Oguş
 • Urug
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 • Baht
 • İkbal
 • Bağımsızlık
 • Saadet
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?

 • Buyruk
 • İlteber
 • Keregü
 • Tudun
SORU 16

“Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

 • Kırgızlar
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Uygurlar
SORU 17

Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Alp Er Tunga - Saka Türkleri
 • Bozkurt - İskitler
 • Manas - Kırgızlar
 • Türeyiş - Uygurlar
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?

 • Kuzey Şansi
 • I.Balkan
 • Talas
 • II.Balkan
SORU 19

Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?

 • Malazgirt
 • Katvan
 • Nihavent
 • Dandanakan
SORU 20

“Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

 • Sasani Devleti
 • Timur Devleti
 • Altın Orda Devleti
 • Babür Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDBCACDBBDDCCDBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Tarih 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Tarih 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 1 soruları toplamda 36 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 1 testinin başarı yüzdesi %69. Sınava katılan 36 öğrenci arasından sadece 25 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.05 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?