Seçmeli Tarih 2 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?

 • Yılın dört ayında savaş yapılmazdı.
 • Putlara tapılırdı.
 • Panayırlar kurulurdu.
 • Kadın ve erkekler eşit haklara sahipti.
SORU 2

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebük
 • Uhut
 • Hıttin
 • Hendek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır?

 • Horasan ve Harzem fethedildi.
 • İlk İslam donanması oluşturuldu.
 • Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.
 • Cemel ve Sıffin savaşları yapıldı.
SORU 4

“Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?

 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Orhun Yazıtları
 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
SORU 5

• Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.
• Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.
• Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?

 • Talas
 • Dandanakan
 • Bedir
 • Nihavend
SORU 6

• Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
• Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
• İkili yönetim anlayışı vardır.
Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazneliler
 • Harzemşahlar
 • Karahanlılar
 • Emeviler
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?

 • Burjuvalar
 • Göçebeler
 • Köylüler
 • Şehirliler
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • Suriye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Katvan Selçukluları
 • Irak Selçukluları
SORU 9

Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

 • Anadolu Selçuklu - Moğol
 • Büyük Selçuklu - Bizans
 • Karahanlı - Gazneli
 • Tolunoğlu - Harzemşah
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Horasan toprakları kesin olarak Selçuklulara geçti.
 • Arap yarımadası Türklerin eline geçti.
 • Tuğrul Bey sultan ilan edildi.
 • Gazneliler yıkılış sürecine girdiler.
SORU 11

Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fresko
 • Hat
 • Minyatür
 • Tezhip
SORU 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?

 • Karahanlılar
 • Selçuklular
 • Özbekler
 • Gazneliler
SORU 13

I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.
II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
III. Hutbe okutmak, para basmak hü kümdarlık sembollerindendir.
IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.
Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?

 • Emir-i ahur
 • Emir-i candar
 • Emir-i silah
 • Emir-i alem
SORU 15

Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cizye
 • Öşür
 • İkta
 • has
SORU 16

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
SORU 17

Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’lFethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

 • Ali Kuşçu
 • Abdülkadir Meragi
 • Endicanlı Yusuf
 • Kemalettin Bihzad
SORU 18

Memlûklerde devletin yazışmaları nı yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazır-ı Ceyş
 • Dîvân-ı Has
 • Divan-ı İnşa
 • Amir-i Ahur
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?

 • Kubilay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
 • İlhanlılar
 • Harzemşahlar
SORU 20

Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babür Şah
 • Selahaddin Eyyubi
 • Sultan Baybars
 • Cengiz Han
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADBACACBBDCCDABACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Tarih 2 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?