Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’den biri değildir?

 • Ziya Osman Saba
 • Kenan Hulusi Koray
 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 2

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.
Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yaşar Kemal
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 3

“Tercüman-ı Ahval” gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İlk özel gazete olarak kabul edilmektedir.
 • Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerdendir.
 • Ceride-i Havadis gazetesinden önce yayımlanmaya başlanmıştır.
Soru 4

Duyguların, düşüncelerin ve yaşanı lan olayların; günü gününe kaydedilerek oluşturulduğu metinlerdir.
Bu cümlede tanımı verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Deneme
 • Makale
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazı larının taşıması gereken özelliklerden değildir?

 • Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilmelidir.
 • Gezilen yerler okuyucuya yüzeysel olarak aktarılmalıdır.
 • Yalın bir dil ve açık bir anlatım kullanılmalıdır.
 • Gezilen yerlerin özellikleri, ilgi çekici bir biçimde anlatılmalıdır.
REKLAM
Soru 6

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarındandır. Onun eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştırır. Ölmez Otu’nda kısa cümlelerle canlı betimlemeler yapar.
Bu parçanında bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Yaşar Kemal
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Cemal Süreya
Soru 7

• Beş Hececiler, yayımladıkları bir kitapla memleketçi edebiyata tepki göstermiştir.
• Yaygınlaşan günlük türünün öncüleri Nurullah Ataç ve Salâh Birsel’dir.
• Köy romanının en tanınmış örneklerinden biri de Yılanların Öcü’dür.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • D – Y – D
Soru 8

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Aynaroz Kadısı – Musahipzade Celâl
 • Karayar Köprüsü – Refik Erduran
 • Oyunlarla Yaşayanlar – Orhan Asena
 • Midas’ın Kulakları – Güngör Dilmen
Soru 9

Şiirlerinde; ölüm, sonsuzluk, zaman, an, rüya, hülya ve geçmiş zamana duyulan özlemi konu olarak işler. Ayrıca yazdığı makaleleri “Edebiyat Üzerine Makaleler” adlı eserde toplamıştır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ece Ayhan
 • Sezai Karakoç
 • Cahit Külebi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 10

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hatıralar – Ruşen Eşref Ünaydın
 • Anamın Kitabı – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Mavi Sürgün – Halikarnas Balıkçısı
 • Portreler – Reşat Nuri Güntekin
Soru 11

Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştı rılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Doğayı seven edebiyat ve doğayı severek bezeyen mimarlık ise insanoğlunun çok sonraları gerçekleşen büyük bir başarısıdır. Siz doğayı bir de insansız düşünün. Kaçacak yer ararsınız. Bütün konular arasında doğayla insan arasındaki ilişkiden hoşlanıyorum ve her zaman ona dönüyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Anı(hatıra)
 • Günlük
 • Deneme
 • Gezi yazısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir?

 • Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
 • Öne sürülen düşünce inandırıcı bir biçimde savunularak kanıtlanmalıdır.
 • Makaleden çıkarılacak sonuç özellikle belirtilmemelidir.
 • Anlatım yalın ve yoğun olmalı, söz oyunlarına başvurulmamalıdır.
Soru 13

Birden İstiklal Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları, mızıka sesini yer yer bastırıyor ve kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstündebir güneş gibi… “Hiç kimseye bakmı yor sanılan, fakat herkesi ve her şeyi gören, herkesi kendine doğru sevgi ile çeken gözlerinin engin mavisi şimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor; hareketli başının içinde şimdi ne düşünceler kaynaşıyor?” diye düşündüğümü anımsıyorum.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Deneme
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Anı(hatıra)
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilinen fıkra kahramanlarından değildir?

 • Kâtip Çelebi
 • İncili Çavuş
 • Bekri Mustafa
 • Nasrettin Hoca
Soru 15

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Geçmiş Zaman Olur ki – Haldun Taner
 • Kalp Ağrısı – Memduh Şevket Esendal
 • Öyle Bir Hikâye – Sait Faik Abasıyanık
 • Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
Soru 16

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne _________ denir. Eskiden bu tür yazılara “kalem tecrübesi” denirdi. Bu türün ele aldığı konuların sınırı yoktur. Kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey konu olarak ele alınabilir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Anı(hatıra)
 • Makale
 • Deneme
 • Gezi yazısı
Soru 17

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Gezi Notları – Enis Batur
 • Pasifik Kıyılarında – Nedim Gürsel
 • Himalayalar ve Ötesi – Nasuh Mahruki
 • Katmandu’dan Meksika’ya – Zeynep Oral
Soru 18

Babür Şah’ın yazdığı Babürname, _________ türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

 • Anı
 • Günlük
 • Deneme
 • Makale
Soru 19

• Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.
• Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.
• Gazetelerin ilk sayfasında ve sü tununda yayımlanan makalelere “giriş makalesi” denir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önemli denemecilerindendir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Tevfik Fikret
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Nurullah Ataç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABBBACDDCCDABCAABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler