GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
 • B) Kara Kitap – Orhan Pamuk
 • C) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
 • D) Vazgeçemediğim – Orhan Asena
SORU 2

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanıdır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler, kararsızlıklar, duraksamalar ve bunalımlar okura anlatıcı tarafından ayrıntılarıyla aktarılır. Egemen tema kahramanın hastalığıdır. Kahraman, roman boyunca hastane, hastalık ve hastalardan oluşan bir dünyanın içinde yer alır.
Bu parçanında bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kara Kitap
 • B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • C) Bir İlkbahar Hikâyesi
 • D) Anayurt Oteli
SORU 3

I. Küçük Paşa
II. Memleket Hikâyeleri
III. Karabibik
Bu eserlerin ilkinden başlayarak ortaya kondukları tarihlere göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) I – II – III
 • B) II – III – I
 • C) III – I – II
 • D) III – II – I
SORU 4

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Hüküm Gecesi – Memduh Şevket Esendal
 • B) Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
 • C) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • D) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
SORU 5

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ve “Benim Adım Kırmızı”, “Kar”, “Cevdet Bey ve Oğulları” gibi eserleri bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Selim İleri
 • B) Orhan Pamuk
 • C) Adalet Ağaoğlu
 • D) Hasan Ali Toptaş
SORU 6

DALGACI MAHMUT

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.
Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.
Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde,
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne halt edeceğim bilemem.

Orhan Veli Kanık’a ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • B) Yalın bir anlatıma sahiptir.
 • C) Düşsel ögelerden yararlanılmıştır.
 • D) Belli bir kafiye düzeni yoktur.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi şairler için söylenemez?

 • A) Duygu, düşünce ve hayallerini sözcükler aracılığıyla ifade ederler.
 • B) Dikkatle seçtikleri sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek şiirlerinde kullanırlar.
 • C) Somutlaştırma ve soyutlaştırmadan yararlanarak duygu ve düşüncelerini daha iyi aktarırlar.
 • D) Şiirlerini yazarken mümkün olduğunca hayallerini gerçeğe uydurmaya çalışırlar.
SORU 8

1920’li yıllarda yazdığı şiirlerle edebî gelenekten kopuşu getirdi. Nazım Hikmet havasında şiirler yazdı. Zamanın Batı’da moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstücü şiir akımlarınıdenedi. 20. yüzyılın sanat akımları nın etkisi altında yazılmış şiirleriyle yenileşme sürecinde kendinden sonraki şairlere yol gösterdi.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Necip Fazıl Kısakürek
 • B) Tevfik Fikret
 • C) Ercüment Behzat Lav
 • D) Ahmet Haşim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde “yurdu sevme, tanıtma ve kalkındırmaya yönelik memleketçi bir çaba”yı konu edinmez?

 • A) Zeki Ömer Defne
 • B) Ömer Bedrettin Uşaklı
 • C) Cemal Süreya
 • D) Halide Nusret Zorlutuna
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni anlayışıyla yazan şairlerden değildir?

 • A) Ece Ayhan
 • B) Yahya Kemal Beyatlı
 • C) Edip Cansever
 • D) Sezai Karakoç
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri benimseyen şairlerden değildir?

 • A) İsmet Özel
 • B) Necati Cumalı
 • C) Refik Durbaş
 • D) Ataol Behramoğlu
SORU 12

Yedi yaşında çiçek salgınında gözlerini yitiren sanatçı kimi zaman yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirler söyledi. Şiirlerinde tema olarak aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmeti tercih etti. Ağırlıklı olarak güzellik, vatan ve insan sevgisi üzerinde durdu. “Dostlar Beni Hatırlasın” en bilinen eseridir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Âşık Veysel
 • B) Yaşar Reyhani
 • C) Murat Çobanoğlu
 • D) Âşık Mehmet Hüznî
SORU 13

Millî Edebiyat Dönemi’nde _________ hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağladı. Cumhuriyet Dönemi’nde ise başta _________ olmak üzere bu alanda büyük yazarlar yetişti.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) Orhan Pamuk – Ömer Seyfettin
 • B) Sabahattin Ali – Orhan Pamuk
 • C) Sabahattin Ali – Sait Faik Abasıyanık
 • D) Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

 • A) Yusuf Atılgan
 • B) Oğuz Atay
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Orhan Pamuk
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir?

 • A) Oyun metninin canlandırılmadan önce yayımlanarak ön hazırlığın sağlanması
 • B) Yazılı bir oyunun, bir yönetmenin yorumuyla sahneye konması
 • C) Oyuncuların, farklı kişileri canlandırması
 • D) Oyunun dekor, giysi ve ışık gibi yardımcı ögelerle seyircilere sunulması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metindir?

 • A) Kaşağı
 • B) Ateşten Gömlek
 • C) Kocaoğlan
 • D) Aşk-ı Memnu
SORU 17

Elâ gözlerine kurban olduğum
Ecelim gelmeden öldürme beni
Gizlice uğrunda severim seni
Sırrımı kimseye bildirme beni
Bu dörtlükten şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Ölçüsü
 • B) Redif ve Kafiyesi
 • C) Konusu
 • D) Şairi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir?

 • A) Peyami Safa
 • B) Fakir Baykurt
 • C) Bilge Karasu
 • D) Latife Tekin
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları işlemiştir?

 • A) Orhan Pamuk
 • B) Oğuz Atay
 • C) Selim İleri
 • D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ünlü tiyatro yazarlarımızdan biridir?

 • A) Orhan Asena
 • B) Ahmet Haşim
 • C) İlhan Berk
 • D) Yusuf Atılgan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCABADCCBBADCACDBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?