Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?

 • Anadolu’nun fethi
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması
 • İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?

 • Cumhuriyetin ilanı
 • Malazgirt savaşı
 • Doğa olayları
 • Orta Asya Türk göçleri
Soru 3

Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tekrarlanamayan olayları inceler.
 • Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır.
 • İnsan faaliyetlerini inceler.
 • Sosyal bilim dallarından biridir.
Soru 4

Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmet’in, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır?

 • Tasnif
 • Tarama
 • Tahlil
 • Tenkit
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?

 • Kitabeler
 • Fermanlar
 • Beratlar
 • Destanlar
REKLAM
Soru 6

Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Thukydides
 • Leopold von Ranke
 • H.A. Gibbons
 • Herodotos
Soru 7

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Hicri Takvim
 • Miladi Takvim
 • Rumi Takvim
Soru 8

Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?

 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Heraldik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?

 • Eski Taş Çağı
 • Yakın Çağ
 • Bakır Çağı
 • Tunç Çağı
Soru 10

Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • Çayönü
 • Göbeklitepe
 • Çatalhöyük
 • Beldibi
Soru 11

Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?

 • İyon
 • Mısır
 • Sümer
 • Hitit
Soru 12

Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Elamlar
 • Asurlular
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır?

 • Urartular
 • İyonlar
 • Asurlular
 • Hititler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden değildir?

 • Sümerler
 • Babiller
 • Fenikeliler
 • Akadlar
Soru 15

İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmparatorluk
 • Nom
 • Site
 • Polis
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?

 • Hititler
 • Frigler
 • Sümerler
 • Urartular
Soru 17

Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

 • Urartular
 • Asurlular
 • Persler
 • Romalılar
Soru 18

Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

 • Persler-Mısırlılar
 • İyonlar-Asurlular
 • Hititler-Lidyalılar
 • Mısırlılar-Hititler
Soru 19

Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • Asurlular
 • Sümerler
 • Persler
 • Romalılar
Soru 20

12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?

 • Romalılar
 • Babiller
 • Hititler
 • Sümerler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADDACBABDBCACCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?