GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?

 • A) Anadolu’nun fethi
 • B) Anadolu’nun Türkleşmesi
 • C) Türkiye’nin çağdaşlaşması
 • D) İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?

 • A) Cumhuriyetin ilanı
 • B) Malazgirt savaşı
 • C) Doğa olayları
 • D) Orta Asya Türk göçleri
SORU 3

Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Tekrarlanamayan olayları inceler.
 • B) Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır.
 • C) İnsan faaliyetlerini inceler.
 • D) Sosyal bilim dallarından biridir.
SORU 4

Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmet’in, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır?

 • A) Tasnif
 • B) Tarama
 • C) Tahlil
 • D) Tenkit
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?

 • A) Kitabeler
 • B) Fermanlar
 • C) Beratlar
 • D) Destanlar
SORU 6

Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Thukydides
 • B) Leopold von Ranke
 • C) H.A. Gibbons
 • D) Herodotos
SORU 7

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • B) Hicri Takvim
 • C) Miladi Takvim
 • D) Rumi Takvim
SORU 8

Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?

 • A) Arkeoloji
 • B) Antropoloji
 • C) Coğrafya
 • D) Heraldik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?

 • A) Eski Taş Çağı
 • B) Yakın Çağ
 • C) Bakır Çağı
 • D) Tunç Çağı
SORU 10

Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • A) Çayönü
 • B) Göbeklitepe
 • C) Çatalhöyük
 • D) Beldibi
SORU 11

Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?

 • A) İyon
 • B) Mısır
 • C) Sümer
 • D) Hitit
SORU 12

Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lidyalılar
 • B) Urartular
 • C) Elamlar
 • D) Asurlular
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır?

 • A) Urartular
 • B) İyonlar
 • C) Asurlular
 • D) Hititler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden değildir?

 • A) Sümerler
 • B) Babiller
 • C) Fenikeliler
 • D) Akadlar
SORU 15

İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmparatorluk
 • B) Nom
 • C) Site
 • D) Polis
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?

 • A) Hititler
 • B) Frigler
 • C) Sümerler
 • D) Urartular
SORU 17

Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

 • A) Urartular
 • B) Asurlular
 • C) Persler
 • D) Romalılar
SORU 18

Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

 • A) Persler-Mısırlılar
 • B) İyonlar-Asurlular
 • C) Hititler-Lidyalılar
 • D) Mısırlılar-Hititler
SORU 19

Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • A) Asurlular
 • B) Sümerler
 • C) Persler
 • D) Romalılar
SORU 20

12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?

 • A) Romalılar
 • B) Babiller
 • C) Hititler
 • D) Sümerler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBADDACBABDBCACCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?