GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?

 • Anadolu’nun fethi
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması
 • İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?

 • Cumhuriyetin ilanı
 • Malazgirt savaşı
 • Doğa olayları
 • Orta Asya Türk göçleri
SORU 3

Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tekrarlanamayan olayları inceler.
 • Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır.
 • İnsan faaliyetlerini inceler.
 • Sosyal bilim dallarından biridir.
SORU 4

Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmet’in, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır?

 • Tasnif
 • Tarama
 • Tahlil
 • Tenkit
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?

 • Kitabeler
 • Fermanlar
 • Beratlar
 • Destanlar
SORU 6

Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Thukydides
 • Leopold von Ranke
 • H.A. Gibbons
 • Herodotos
SORU 7

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Hicri Takvim
 • Miladi Takvim
 • Rumi Takvim
SORU 8

Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?

 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Heraldik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?

 • Eski Taş Çağı
 • Yakın Çağ
 • Bakır Çağı
 • Tunç Çağı
SORU 10

Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • Çayönü
 • Göbeklitepe
 • Çatalhöyük
 • Beldibi
SORU 11

Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?

 • İyon
 • Mısır
 • Sümer
 • Hitit
SORU 12

Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Elamlar
 • Asurlular
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır?

 • Urartular
 • İyonlar
 • Asurlular
 • Hititler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden değildir?

 • Sümerler
 • Babiller
 • Fenikeliler
 • Akadlar
SORU 15

İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmparatorluk
 • Nom
 • Site
 • Polis
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?

 • Hititler
 • Frigler
 • Sümerler
 • Urartular
SORU 17

Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

 • Urartular
 • Asurlular
 • Persler
 • Romalılar
SORU 18

Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

 • Persler-Mısırlılar
 • İyonlar-Asurlular
 • Hititler-Lidyalılar
 • Mısırlılar-Hititler
SORU 19

Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?

 • Asurlular
 • Sümerler
 • Persler
 • Romalılar
SORU 20

12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?

 • Romalılar
 • Babiller
 • Hititler
 • Sümerler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBADDACBABDBCACCDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler