Tarih 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olaraktanınmaya başlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uzak Doğu
 • Yakın Doğu
 • Orta Asya
 • Anadolu
Soru 2

Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afanesyevo
 • Anav
 • Andronova
 • Karasuk
Soru 3

Eski Türk toplumunun sosyal yapı sını oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisi aile anlamına gelir?

 • Budun
 • Oguş
 • Boy
 • Urug
Soru 4

İlk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygur
 • Asya Hun
 • Kök Türk
 • Türgiş
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?

 • Kağan
 • Han
 • Sultan
 • Yabgu
REKLAM
Soru 6

Kavimler Göçü sonrasında kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asya Hun
 • Uygur
 • Kök Türk
 • Avrupa Hun
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce Arabistan’da yaşamış devletlerden biri değildir?

 • Tedmür
 • Gassani
 • Habeş Krallığı
 • Main
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’daki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • Hadariler
 • Mevaliler
 • Hürler
 • Köleler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır?

 • Bedir Savaşı
 • Mûte savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Uhud Savaşı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana gelen olaylardan değildir?

 • Ecnâdeyn Savaşı
 • Huneyn Seferi
 • Taif Seferi
 • Tebük Seferi
Soru 11

Müslümanların Mekkelilere karşıkazandığı ilk askerî başarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uhud Savaşı
 • Huneyn Savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Bedir Savaşı
Soru 12

Nihavent Savaşı hangi halife döneminde yapılmıştır?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebubekir
Soru 13

Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yezit
 • I. Velit
 • Abdülmelik
 • Ömer Bin Addülaziz
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İslami bilimlerden biri değildir?

 • Coğrafya
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Hadis
Soru 15

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avarlar
 • Türgişler
 • Karluklular
 • Oğuzlar
Soru 16

İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II.Kılıç Arslan
 • Satuk Buğra Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Alp Arslan
Soru 17

Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrul Bey
 • Mete
 • Attila
 • Gazneli Mahmut
Soru 18

Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yusuf Has Hacib
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Nizamülmülk
 • İbn-i Sina
Soru 19

Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

 • Tuğrul Bey
 • Alp Arslan
 • Sencer
 • Melikşah
Soru 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nde mali işlerle hangi divan ilgilenirdi?

 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı Arz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABBCDCABADCDACBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?