Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • İman
 • İbadet
 • Ahlak
 • Nübüvvet
Soru 2

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 3

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 4

“... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”
(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İsa
 • Hz. Davud
 • Hz. Eyüp
Soru 5

İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Belli bir coğrafya için gönderilmiştir.
 • Kutsal kitabı bir defada indirilmiştir.
 • Hükmü kıyamete kadar geçerlidir.
 • Ruhbanlık anlayışını kabul eder.
REKLAM
Soru 6

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Evrenin sahibi Allah’tır.
 • Allah birdir ve ortağı yoktur.
 • Evrende bir uyum ve düzen vardır.
 • Evrendeki en üstün varlık insandır.
Soru 7

Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir?

 • Taklidi
 • Tafsili
 • Tahkiki
 • İcmali
Soru 8

Kur’an-ı Kerim’de ismi “melekülmevt” olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebrail
 • Azrail
 • Mikâil
 • İsrafil
Soru 9

“Melekler ve Ruh (Cebrail) (insanların) elli bin yılda çıktığı yere bir günde çıkarlar.”
(Meâric suresi, 4. ayet)
Bu ayette meleklerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

 • İradesiz oldukları
 • Nurdan yaratıldıkları
 • Hızlı hareket ettikleri
 • Her şekle girebildikleri
Soru 10

Kur’an’da “ateşten yaratılmış bir cin” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melek
 • Şeytan
 • Ruh
 • Zebanî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen kutsal kitaplardan değildir?

 • Zebur
 • İncil
 • Tevrat
 • Avesta
Soru 12

Kâbe’nin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir?

 • Umre
 • Tavaf
 • Hac
 • Vakfe
Soru 13

“Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Nübüvvet
 • Tevhit
 • Kader
 • Ahiret
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir?

 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
 • Kurban kesmek
 • Sadaka vermek
Soru 15

Namaz kılmak için abdest almanın hükmü nedir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
Soru 16

Önce besmele çekilerek niyet edilir. Sonra ağza su verilip çalkalanır. Daha sonra burun temizlenip bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

 • Namaz abdestinin
 • Teyemmümün
 • Boy abdestinin
 • Necasetten taharetin
Soru 17

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Soru 18

Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir?

 • Farz-ı Ayn
 • Farz-ı Kifaye
 • Sünnet
 • Vacip
Soru 19

• İki rekâttır.
• Cemaat ile kılınır.
• Güneşin doğuşundan elli dakika sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuşluk
 • Cenaze
 • Cuma
 • Bayram
Soru 20

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DIIBCDABCBDADBACICDI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?