Temel Dini Bilgiler 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

 • İman
 • İbadet
 • Ahlak
 • Nübüvvet
SORU 2

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
SORU 3

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
SORU 4

“... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”
(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İsa
 • Hz. Davud
 • Hz. Eyüp
SORU 5

İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Belli bir coğrafya için gönderilmiştir.
 • Kutsal kitabı bir defada indirilmiştir.
 • Hükmü kıyamete kadar geçerlidir.
 • Ruhbanlık anlayışını kabul eder.
SORU R
SORU 6

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • Evrenin sahibi Allah’tır.
 • Allah birdir ve ortağı yoktur.
 • Evrende bir uyum ve düzen vardır.
 • Evrendeki en üstün varlık insandır.
SORU 7

Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir?

 • Taklidi
 • Tafsili
 • Tahkiki
 • İcmali
SORU 8

Kur’an-ı Kerim’de ismi “melekülmevt” olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebrail
 • Azrail
 • Mikâil
 • İsrafil
SORU 9

“Melekler ve Ruh (Cebrail) (insanların) elli bin yılda çıktığı yere bir günde çıkarlar.”
(Meâric suresi, 4. ayet)
Bu ayette meleklerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

 • İradesiz oldukları
 • Nurdan yaratıldıkları
 • Hızlı hareket ettikleri
 • Her şekle girebildikleri
SORU 10

Kur’an’da “ateşten yaratılmış bir cin” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melek
 • Şeytan
 • Ruh
 • Zebanî
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen kutsal kitaplardan değildir?

 • Zebur
 • İncil
 • Tevrat
 • Avesta
SORU 12

Kâbe’nin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir?

 • Umre
 • Tavaf
 • Hac
 • Vakfe
SORU 13

“Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Nübüvvet
 • Tevhit
 • Kader
 • Ahiret
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir?

 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
 • Kurban kesmek
 • Sadaka vermek
SORU 15

Namaz kılmak için abdest almanın hükmü nedir?

 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
SORU 16

Önce besmele çekilerek niyet edilir. Sonra ağza su verilip çalkalanır. Daha sonra burun temizlenip bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

 • Namaz abdestinin
 • Teyemmümün
 • Boy abdestinin
 • Necasetten taharetin
SORU 17

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
SORU R
SORU 18

Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir?

 • Farz-ı Ayn
 • Farz-ı Kifaye
 • Sünnet
 • Vacip
SORU 19

• İki rekâttır.
• Cemaat ile kılınır.
• Güneşin doğuşundan elli dakika sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuşluk
 • Cenaze
 • Cuma
 • Bayram
SORU 20

Bu soru iptal edildi.

 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
 • iptal edildi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DIIBCDABCBDADBACICDI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda 47 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %77. Sınava katılan 47 öğrenci arasından sadece 36 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.79 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler