Trafik ve İlk Yardım 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• “Ben” yerine “biz” bilincini oluşturmak
• Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek
• Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmek
Yukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır?

 • Ailede
 • Okulda
 • Sürücü kursunda
 • Büyük şehirlerde
Soru 2

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 • Tek yönlü kara yolu
 • Bölünmüş kara yolu
 • Bağlantı yolu
 • Tali yol
Soru 3

I. Olaylara aşırı tepki verilmesi
II. Gereğinden uzun klakson çalınması
III. Seyir hâlindeyken cep telefonu kullanılması
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz yönde etkilenir?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 • Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
 • Dizel araçlara partikül tutucu konulması
 • Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi
 • Araçta orijinal olmayan parçaların kullanılması
Soru 5

• Geçme yasağı olan yerlerden geç mek
• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?

 • Trafik kazasının
 • Güvenli sürüşün
 • Yakıt tasarrufunun
 • Konforlu yolculuğun
REKLAM
Soru 6

I. Uykusunun düzenli olması
II. Yaşama arzusunun azalması
III. Ruhi olarak düşüklüğe uğraması
Yukarıda verilenlerden hangileri trafik kazası sonrası kişide meydana gelen psikolojik problemlerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yaya yolu
 • Okul geçidi
 • Yaya geçebilir
 • Yaya giremez
Soru 8

Şekildeki kara yolu bölümünde, taşıt yolu üzerine çizilen “devamlı yol çizgisi” sürücüye neyi bildirir?

 • Soldaki şeride girilemeyeceğini
 • Sağ bankette durulamayacağını
 • Öndeki araçların geçilebileceğini
 • Hiçbir sebeple durulamayacağını
Soru 9

Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür?

 • Hız kurallarına uyması
 • 1,5 - 2 saatte bir mola vermesi
 • Trafik yoğunluğu az olan güzergâhları seçmesi
 • Araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu alması
Soru 10

Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Trafik ortamını paylaşanların ortak dilidir.
 • Bu işaretler sayesinde birçok belirsizlikler meydana gelir.
 • Trafikte herkesin istediği gibi hareket etmesini önler, trafiğe düzen getirir.
 • Sürücü ve yayaların, tehlikeli durumlar için daha önceden önlem almasını sağlar.
Soru 11

I. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları azaltır.
II. Özel pozisyonlarda bulunduklarında acil servis görevlilerinin kullanması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 12

Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde _________ , yerleşim yerleri dışında _________ metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmek yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırayla yazılmalıdır?

 • 10 - 50
 • 20 - 100
 • 30 - 150
 • 40 - 200
Soru 13

Yukarıdaki tabloda hangi aracın azami hız sınırlamaları yanlış verilmiştir?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Otomobil
 • Panelvan
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hızını dikkate almadan, öndeki araçla arasında en az 50 metre takip mesafesi bırakmak zorundadır?

 • Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler
 • Tehlikeli madde taşıyan araçlar
 • Sivil savunma araçları
 • İtfaiye araçları
Soru 15

Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Bütün araçların geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara yol vermesi
 • Tali yoldan çıkan araçların ana yoldan gelen araçlara yol vermesi
 • Dönüş yapan sürücülerin, karşıya geçen yayaların geçişini beklemesi
 • Dönel kavşak içindeki sürücülerin dönel kavşağa gelen araçları beklemesi
Soru 16

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

 • 15
 • 30
 • 50
 • 100
Soru 17

Sis lambası, aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmalıdır?

 • Yeterince aydınlatılmamış tünellere girildiğinde
 • Kara yolları yeterince aydınlatılmadığında
 • Duman ve tozun görüşü kısalttı ğında
 • Öndeki aracı geçerken uyarı amacıyla
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır?

 • Otoyolda yolun sol tarafından yürümek
 • İlerisi görülmeyen tepe üstü ve dönemeçli yol kesimlerinden karşıya geçmek
 • Duran veya park hâlindeki araç ların önünden veya arasından karşıya geçmek
 • Karşıya geçerken yaklaşan araçların hızını ve uzaklığını göz önünde bulundurmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kazaya karışan veya olay yerinden geçen kişilerin yükümlülüklerinden biri değildir?

 • Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
 • Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kaza tespit tutanağı düzenlemek
 • Yetkililerin istemesi halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırlayıcı cihazın bulundurulması ve her zaman kullanılır durumda olması mecburidir?

 • Otomobil
 • Çekici
 • Panelvan
 • Minibüs
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDBACDADBCCABDACDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler