Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. İlk yardımı, bu konuda eğitim almış herkes yapabilir.
II. Acil yardım için yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç duyulur.
İlk yardım ve acil yardım yapacak kişilerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 112 AcilYardım Servisi’nin aranması sı rasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Olay tanımının yapılması
 • Aceleci ve telaşlı olunması
 • Kesin yer ve adres bilgilerinin verilmesi
 • Yaralı sayısı ve durumlarının bildirilmesi
Soru 3

I. Olay yeri değerlendirilmeli
II. Kırıklara yerinde müdahalede bulunulmalı
III. Kazazede mümkün olduğunca sıcak tutulmalı
IV. İlk yardımcıdan önce kazazedenin güvenliği sağlanmalı
Güvenli bir ilk yardım uygulaması için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır?

 • I, II ve III.
 • I, III ve IV.
 • II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 4

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı nedir?

 • Trafik cezalarından kurtulmak
 • Acil müdahalede bulunabilmek
 • İlk yardımı istenilen düzeyde uygulayabilmek
 • Araç muayenesi esnasında sıkıntı yaşamamak
Soru 5

İlk yardımcı;
• Meraklı kişileri olay yerinden uzaklaştırıyor,
• Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
• Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor.
Bu ilk yardımcı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Olay yeri değerlendirmesi yaptığı
 • Kazazedeleri tedavi etmek istediği
 • Acil yardım yapmak için hazırlandığı
 • Kazazedelere yardım etmek isteyenleri engellediği
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilecek bölgelerden biri değildir?

 • Ayak sırtının merkezi
 • Kolun dış yüzü, dirseğin altı
 • Gırtlak çıkıntısının her iki yanı
 • Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kalp durması sonucu kişide görülebilecek belirtilerdendir?

 • Nabzın alınması
 • Bilincin açık olması
 • Göz bebeklerinin küçülmesi
 • Derinin soğuması ve nemlenmesi
Soru 8

Doku ve organ bağışı, aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir?

 • Mümeyyiz olmayan kişi başvurduğunda
 • Bağışçının yaşamı tıbben sona erdiğinde
 • Bağış yapan kişi maddi karşılığını aldığında
 • Bağış yapacak kişinin bağışlayacağı organı zarar gördüğünde
Soru 9

Tam tıkanıklık yaşayan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?

 • Öksürme
 • Konuşma
 • Renginde morarma
 • Nefes alma
Soru 10

I. Burkulma
II. Gazla zehirlenme
III. Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması
Verilenlerden hangileri boğulma sebeplerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Ortalama erişkinde kaç ml kan kaybı oldukça tehlikelidir?

 • 50
 • 150
 • 300
 • 600
Soru 12

I. Kazazede sıcak tutulur.
II. Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
III. Baş yana çevrilir ve çene göğse yaklaştırılır.
Yukarıdakilerden hangileri şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

İlk yardımcı kazazedenin yaralı ve bilincinin açık olduğunu tespit etmiş, kazazedeye yarı oturur pozisyon vermiştir.
Buna göre kazazedede aşağıdaki yaralanma türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir?

 • Delici karın yaralanması
 • Delici göğüs yaralanması
 • Omurga yaralanması
 • Kafatası yaralanması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı madde kaçtığındayapılması gereken ilk yardım mü dahalelerinden biri değildir?

 • Gözün ovulması
 • Gerekirse üst göz kapağının açık tutulması
 • Yabancı maddenin nemli ve temiz bir bezle çıkarılması
 • Gözün ışığa doğru çevrilmesi ve alt göz kapağının içine bakılması
Soru 15

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasına ________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çıkık
 • Kırık
 • Yanık
 • Donuk
Soru 16

Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 • Kazazedeye su içirilir.
 • Çıkık bölgesi sıcak su ile ovulur.
 • Çıkık, yerine oturtulmaya çalışılır.
 • Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.
Soru 17

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda açıklaması verilen durum hangisidir?

 • Şok
 • Bayılma
 • Koma
 • Zehirlenme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Şok pozisyonu verilir.
 • Hemen dinlenmeye alınır, sakinleştirilir.
 • Kazazedenin yaşamsal bulguları kontrol edilir.
 • Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin sebeplerindendir?

 • Sebze ve meyveleri bol su ile yıkamak
 • İyi konserve edilmiş yiyecekler tüketmek
 • İlaçlama yaparken koruyucu tertibat kullanmak
 • Kullanım süresi dolmuş ilaç içmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kene ısırması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kene çıkarılmaya çalışılır.
 • Kene üzerine kolonya dökülür.
 • Kenenin bulunduğu bölge sabunlu suyla yıkanır.
 • Kene sıkılır, patlatılır, koparılır veya iğne batırılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACABDBCCDABACDBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler