Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağız
 • Lehçe
 • Argo
 • Şive
Soru 2

I. Tiyatro
II. Edebiyat
III. Opera
IV. Heykel
Numaralanmış terimlerden hangileri dramatik(ritmik) sanatlardandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği ve anlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.
Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat – toplum ilişkisi
 • Edebiyatın işlevi
 • Türk edebiyatının tarihî temelleri
 • Edebiyatın tanımı
Soru 4

Bazı tat ve kokuların insan üzerinde sihirli bir etkisi vardır. Bu sihirli güç sizi bugünden alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarır. Bazen çocukluğumuza, bazen bir bayram anısına, bazen de eski bir dost ziyaretine alır götürür. Akide şekerinin tadında da bu sihirli gücü bulursunuz, göz alıcı renkleriyle, damağınızda bıraktığı tatla geçmişin özlemini dindiriverir. Elmasları, yakutları, zümrütleri andıran renkleriyle; güllü, tarçınlı, karanfilli ve elbette naneli aromalarıyla bu lezzet Osmanlı’da hangi tatta ise bugün de aynı tattadır.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerinhangisinden yararlanılmamış tır?

 • Karşılaştırmadan
 • Benzetmeden
 • Örneklemeden
 • Tanık göstermeden
Soru 5

Kamyonuyla Ankara’dan İstanbul’a yük götüren bir şoför, Bolu Tüneli’nin girişinde, üstünde “
4.00 m” yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.
Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Gönderici – trafik uyarı tabelası
 • Alıcı – şoför
 • İleti – şoförün kamyonu kontrol etmesi
 • Bağlam – seyahatin yapıldığı kara yolu
REKLAM
Soru 6

• Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.
• Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.
• Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
Soru 7

Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır?

 • Ayşe aldanmıştı, bir örnek elbise giyen her nefer, diğerini andırırdı. Zavallı kız bu simada Tosun’un hayalini görmüştü. Hemen bir polisle oradan geçenlerden birkaç kişi Ayşe’yi ayılttılar. Kendisine gelince etrafına bakındı.
 • Eteklerinde Sarısu’yun aktığı Altın Dağlar silsilesinden ulu Karadağ’ın çorak yamaçlarında bir gölge ilerliyordu. Sabahtı. Güneş ilk tatlı ışıklarını, tepeden dökerek henüz serin ve taze akannehrin dalgacıkları üstüne yayı yordu.
 • Salona girince ortada, büyük kanepenin üstünde hırkasıyla, oyalıbaşörtüsüyle, esmer çehreli, şiş man kısa boylu, elli yaşında kadar bir hanımın henüz son darbenin tesiriyle zilleri titreyen, elindeki tefe dayanarak doğrulup bana selam verdiğini görür gibi oldum.
 • İki gün içinde eşyalarını sattılar. Üçüncü gün pasaportlarını vize ettirmek için konsolosluğa müracaat ettikleri sırada, “Talebenin askerlikleri tecil edildi.” diyenkâtibin duygusuz gözlerine baktı lar ve ceketlerinin iliklerine taktıkları bir sümbül çiçeğini derin derin koklayarak usulca: “Biz gönüllü gidiyoruz!” dediler.
Soru 8

Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
İki asker birbirine katıldı
Erişti bak Nusret, birden alındı
Şükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf Paşa

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kahramanlık
 • Aşk
 • Yalnızlık
 • Korku
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

 • Orhan Veli, şiirlerinde günlük yaşamı konu edinir.
 • Babam, evde de işte de daima koşuşturma içindedir.
 • Dışarıda günlük güneşlik bir hava var.
 • Kardeşimle aramda kopmaz bir bağ oluştu.
Soru 10

Geniş(I) alnındaki kırışıklıklar ve gözlerdeki o hiçbir(II) zaman silinmeyen hüzün(III), sivri çenenin kendiliğinden alaycı ve hiçe sayan anlamını değiştiriyor, tilki çenesine bile kendilerine uygun(IV) bir anlam veriyordu.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Mecliste ârif ol kelâmı dinle
İl, iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir?

 • Satirik
 • Lirik
 • Didaktik
 • Pastoral
Soru 12

Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melil melil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Ek hâlinde redife yer verilmiştir.
 • Konusuna göre lirik şiirdir.
 • Zengin uyak kullanılmıştır.
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

 • Dilin şeker olmuş şerbetten ezer, Altın tas içinde bala dönmüşsün
 • Bir bademin altına yorgun oturmak biraz Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
 • Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
 • Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu, Artık, atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
REKLAM
Soru 14

-Söyleyeni belli değildir.
-Olağanüstü olaylar anlatılır.
-Yer ve zaman belirsizdir.
Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Roman
 • Tiyatro
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?

 • Çocukken sevimli bir evde oturuyorduk.
 • Yarışmaya romanla katılmayı dü şünüyorum.
 • Bol bol nasihat etti ama onu dinlemedik.
 • Karadeniz’in yaylaları turistleri cezbediyor.
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı cümleye benzetme anlamı katmaktadır?

 • Seni saat beş gibi tekrar arayacağım.
 • Adam, parayı aldığı gibi kaçmaya başladı.
 • İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirler sanayi şehridir.
 • Cennet gibi bir vatanda yaşadığı mız için çok şanslıyız.
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir?

 • Harnâme
 • Leyla ile Mecnun
 • Seyahatname
 • Cihannüma
Soru 18

İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.
Bu parçanınya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hikâye
 • Makale
 • Fabl
 • Roman
Soru 19

Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?

 • Ayşe usulca kalktı. Yatağın kenarına oturdu. Yorganını çekti. Acıyan, yanan göz kapaklarına biçarelerin biricik tesellisi olan uykubile yaklaşamıyordu. Sabaha doğ ru ancak dalabilmişti.
 • Biz bir gün kalkıp Nimet’in evine gittik. Çok ısrar etmiş, illa çaya geleceksiniz demişti. Duran’la beni anasına ve babasına tanıttı. Bunlar benim pazarda en yakın arkadaşlarım, Allah razı olsun bir dediğimi iki etmiyorlar, diye başlayıp aralıksız anlatmaya durmuştu.
 • Dernek toplandı, önce bir seçim yapıldı. Avukat Selami, başkan oldu. Ödül verilecekler lisetesini de o hazırlayacaktı. Ardından şenlik kararı alındı. İlçenin önde gelen isimlerine davetiyeler yollandı, gerekli izinler alındı.
 • Çocuklar bu sevimli ve müşfik kadına, âdeta elinde büyüdükleri bir dadı, aynı zamanda bir arkadaş gibi ısındılar. Gülüyorlar, oynuyorlar, boynuna sarılıp duruyorlardı.O da çocukları kucaklı yor, yukarıya götürüyor, koşturup oynatıyordu.
Soru 20

-Şaşırma
-Sevinç
-Uyarı
Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, cümleye bu anlamlardan birini katmamıştır?

 • Aa! Geziye sen de mi geliyorsun?
 • Yeter artık, kendine bir çekidüzen ver!
 • Yaşasın, üniversiteye kabul edilmişim!
 • Aman! İyilik yapsan da kıymet bilen mi var?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBBADCCDBACDACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

19 kişi oy kullandı
Online Testler