Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şemsettin Sami’nin kaleme aldığıTaaşşukı Talat ve Fitnat edebiyatı mızın _________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ilk çeviri romanı
 • ilk yerli romanı
 • ilk psikolojik romanı
 • ilk tezli romanı
Soru 2

“Roman” ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları, durumları konu edinir.
 • Olaylar; kişi, yer, zaman çerçevesi içinde anlatılır.
 • Serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur.
 • Kişiler tip ve karakter olmak üzere ikiye ayrılır.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü farklıdır?

 • Sevgi, beni tiyatroya davet etti.
 • Biri evden çıkarken kapıyı açık bırakmış.
 • İzin alıp geldiğinde size de uğrayacak.
 • Ekmek almaya onu göndersinler.
Soru 4

• Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm.
• Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşma.
• Oyunculara, unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi.
Bu tanımlar, aşağıda verilen terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Suflör
 • Tirat
 • Perde
 • Kulis
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

 • Okul kütüphanesine kaç kitap alacağız?
 • Yazar son kitabını ne zaman yayımlamış?
 • O şehirden bana ne getirdin?
 • Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı?
REKLAM
Soru 6

İstanbul, sınırları belli olmayan birâlemdi. Hakkı Celis tek başına yü rürken İstanbul’un böyle bir âlem olduğunu her adımda daha fazla hissediyordu. Bazen bir türbe önünde, bazen bir cami kapısında durup etrafını saran bu sessizliği dinliyordu.
Bu parçanında romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Zaman
 • Mekân
 • Olay örgüsü
 • Kişi
Soru 7

(Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argan’a yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)
TUANET(Doktor kıyafetinde),
ARGAN TUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!
ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!
TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!
Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Dekor
 • Replik
 • Kostüm
 • Rol
Soru 8

“Dram” türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Hayatı hem acıklı hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlar.
 • Trajedi ve komedinin gerçeği olduğu gibi yansıtmama özelliğine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilebilir.
 • Dramda da trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulur.
Soru 9

• Özel kurumlar veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasıdır.
• Ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılır.
• Bu tür mektuplarda anlatım kısa ve öz olmalı; açık, anlaşılır ve kesin ifadeler kullanılmalıdır.
Özellikleri verilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özel
 • İş
 • Resmî
 • Açık
Soru 10

Mektup; insanların duygularını, düşüncelerini ve isteklerini aktarmak veya birbirleriyle haberleşmek için kullandığı bir yazı türüdür. Günümüzde geleneksel mektubun yerini _________ almaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte İnternet ortamında kendine yer bulan bir başka metin türü de günlüktür. O da _________ adıyla karşımıza çıkar.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • e-posta – blog
 • blog – e-posta
 • e-posta – kısa mesaj
 • blog – kısa mesaj
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumu yöneten başkanın görevlerinden değildir?

 • Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak
 • Konuşmacılara sırayla söz vermek
 • Beğenmediği konuşmaları ağır bir dille eleştirmek
 • Tartışma sonunda yapılan konuş maları özetlemek
Soru 12

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Günce – Nurullah Ataç
 • Gün Dökümü – Tomris Uyar
 • Seyahat Jurnali – Oktay Akbal
 • Yolculuk Defteri – Falih Rıfkı Atay
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi açık oturum düzenleyebilmek için gerekli olan ögelerden değildir?

 • Tartışmaya açık, geniş kitleleri ilgilendiren bir konu
 • Konuşmacıları değerlendiren ve puanlayan bir jüri
 • Farklı görüşlere sahip, alanında uzman konuşmacılar
 • Tartışmanın normal seyrinde ilerleyebilmesini sağlayan bir başkan
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi otobiyografi türü ile ilişkilendirilemez?

 • Kiralık Konak
 • Kafa Kağıdı
 • Suyu Arayan Adam
 • Böyle Gelmiş Böyle Gitmez
Soru 15

• Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlerdir.
• Bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.
• Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi, Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî’nin yazdığı Mecâlisü’n-Nefâis’tir.
“Tezkire” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – Y – Y
 • Y – D – Y
 • D – D – D
Soru 16

Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtırsa fiziksel; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatırsa ruhsal olarak adlandırılır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Portre
 • Günlük
 • Mektup
 • Gezi yazısı
Soru 17

İsmet Özel, Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğudur. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da yaptı. Bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Otobiyografi
 • Makale
 • Biyografi
 • Anı
Soru 18

Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Bunu anlamak için fiilin başına “onu” zamiri getirilir. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsizdir.
Buna göre aşağıdaki fiillerden hangisi geçişlidir?

 • kalkmış
 • uyudum
 • susamışsın
 • Aldık
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Bir gün evvel civar bahçelerden birinde ince sesli bir çocuğun türkü söylediğini işitmiştim. Bu ses öyle tatlı, burada işittiğim seslerden o kadar başka idi ki başımı pencereye dayayarak gözlerimi kapamış, birkaç dakika kendimi başka yerlerde sanmıştım.
 • Bir ağacın dibine çöktüm. Heybenin gözünden barımı çıkardım, ağaca yaslanıp üflemeye başladım. Çaldığım çoban havası derenin içinde yankılananda Cemo’nun türküsü kesildi. Başını kaldırıp benden yana baktı.
 • Yerli, misafir; sekiz, on avcı idik. Hepimizin kılığı başka şekildeydi. Bacaklarımızda aba pantolonlar, sırtlarımızda beli kemerli, önü ilikli, deri ceketler vardı. Boyunlarımıza tüylü atkılar dolamıştık. Yalnız gözlerimiz, burnumuz üşüyordu.
 • Alt kata bıraktığı paltosunu ve şapkasını giyerken aynaya bir göz attı. Berberde saçlarını kestirmek için bu sabah evde tıraş olmamıştı. Kaşları gözlerinin üstüne düşmüştü. Açık gri gözlerinin her zamanki aydınlığı azalmıştı.
Soru 20

Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • kaçırmamalıyım
 • yürüdük
 • burkmuş
 • çabalıyor
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBCBAADBACCBADACDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler