Türk Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinlerden değildir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Deneme
 • Roman
Soru 2

• İnsanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olaylar anlatılır.
• Ele alınan olayın ayrıntısına girilmez.
• Olay ve durum olmak üzere iki türü vardır.
Bu parçanında özellikleri verilen edebî metin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öykü(hikâye)
 • Şiir
 • Masal
 • Destan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi masal için söylenemez?

 • Sonunda iyiler kazanır, kötüler cezalandırılır.
 • Olayların geçtiği yer ve zaman bellidir.
 • Anlatılırken duyulan geçmiş zaman(-miş’li) kullanılır.
 • Kahramanları olağanüstü varlıklar olabilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • O günlerde Saatleri AyarlamaEnstitüsünün çekirdeği olan kü çük dairemiz açıldı. Bir sabah ben, sırtımda bir gece evvel Halit Ayarcı’nın göndermiş olduğu elbiseler, belediyenin civarındaki büromuzun kapısında göründüm. İhtiyar, aklı başında bir hademe beni karşıladı ve içeri aldı.
 • Otomobil koşup gittiği hâlde o kadar sıcak bastı ki terlemiyoruz, terimiz, galiba hemen buhar oluyor; boğulacak gibiyiz. “İşte hudut!” dediler. İlerideki tepe üzerinde bir karakol ve tepesinde uzun bir direk: bayrağım asılı…
 • Arka avluyu geçip arabalarla dolu büyük bir garaja vardım. Beniorada hoş gülümsemeler karşı ladı. Bindim, motoru çalıştırdım. Avlunun asfalt yüzeyi sokaktan biraz daha yüksekti, dolayısıyla avluyu sokağa bağlayan dar, eğimli tünele girdiğimde arabamın burnu hafifçe ve sessizce kalkıp indi.
 • Yusuf, sabahın kendine düşen işlerini hep alacakaranlıkta gördü. Beygirin suyunu, yemini verdi. Kuyudan çektiği bir kova su ile yüzünü, ellerini yıkadı. Ateşin yanmasını, sabah çorbasının pişmesini bekledi. Ahırda beygirin koşumlarını vururken hava karanlıktı hâlâ.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardandır?

 • Çılgın Orlando
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
 • İlyada ve Odysseia
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra oluşan destanlardan biridir?

 • Battalgazi
 • Alp Er Tunga
 • Oğuz Kağan
 • Türeyiş
Soru 7

Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlara denir. Lirik dram olarak da bilinir. Tamamen şiir şeklinde yazılır ve bestelenir. Eserde şiir, müzik, ışık, kostüm, dans ve estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde bulunur. 17.yüzyıl başlarında İtalya’da doğmuş tur.
Bu parçanında anlatılan müzikli tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bale
 • Opera
 • Dram
 • Komedi
Soru 8

Yusuf ile Züleyha’nın işlediği konu bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cenk destanları mesnevisi
 • Şehrengiz mesnevi
 • Aşk hikâyeleri mesnevisi
 • Ahlaki ve didaktik mesnevi
Soru 9

• Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.
• Oyunun geçtiği yeri canlandırmak amacıyla kullanılan renk, ışık, eşya vb. araçların tümü.
• Tiyatro eserlerine verilen genel ad.
Bu tanımlar aşağıdaki tiyatro terimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Jest
 • Dekor
 • Figüran
 • Piyes
Soru 10

Bu bölümde perdede sadece Hacivat ile Karagöz bulunur. Karagöz Hacivat’a vurur. Hacivat “Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman!” diyip perdeden kaçar.
Bu parçanında Karagöz oyununun hangi bölümü tanıtılmaktadır?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerden değildir?

 • Günlük
 • Biyografi
 • Makale
 • Anı(hatıra)
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden değildir?

 • Gazete veya dergide yayımlanmak için yazılır.
 • Ele alınan düşüncenin kanıtlanma zorunluluğu vardır.
 • Yalın bir dille, eleştirel veya samimi bir üslupla kaleme alınır.
 • Herhangi bir konuyla veya günlük olaylarla ilgili düşünceler dile getirilir.
Soru 13

Ebuzziya Dergisi; her şeyin yeni baş tan kurulması gereken bir çevrede, bir fikrin ortaya çıkan ilk vasıtasıdır. Buna yazarlarının dil ve folklor alanında Şinasi’yi adeta devam ettiren diğer çalışmaları eklenirse bilimin doğrudan doğruya Batı’ya döndüğü sıralarda oynadığı rolün büyüklüğü görülür. Buna rağmen Ebuzziya Dergisi, edebiyat dünyasında sesini yeterince duyuramamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir?

 • Mektup
 • Biyografi
 • Anı(hatıra)
 • Eleştiri
REKLAM
Soru 14

• Eleştiri yapan kişiye eskiden seyyah, eleştirilere ise münekkit denirdi.
• Resmî ve ticari kuruluşların aralarında yaptıkları yazışmalar özel mektup olarak kabul edilir.
• Tanınmış kişilerin anıları, yaşadıkları devrin aydınlatılması için bir belge niteliği taşır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin genel özelliklerinden değildir?

 • Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur.
 • Yalın ve anlaşılır bir dille ortaya konur.
 • Bilimsel kavramlar, mesleki ve teknik terimler içerir.
 • Yazarının hayal dünyasını okuyucuya aktarmayı amaçlar.
Soru 16

Savur’un tek bir girişi var; dağın eteğinden başlayan yol, kıvrılarak kasabanın içine çıkıyor. Tek sokaktan oluşmuş küçük bir çarşıda banka, postane, bir iki lokanta, bakkal, kasap ve birkaç giyim mağazası bir arada. Bir dükkânın önündeki kutularda renkli, parlak kâğıtlara sarılmış bayram şekerleri var. Yan tarafta, tahta taburelerde; bayram hazırlıklarının telaşını yaşayan, çay içen, sohbet eden insanlar…
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir?

 • Gezi yazısı
 • Eleştiri
 • Makale
 • Biyografi
Soru 17

Radyokarbon yöntemi, organik buluntularınyani bir zamanlar bir canlı ya ait olan kalıntıların tarihlendirilmesinde kullanılır. Canlıların yapısında birçok element bulunur, karbon da bunlardan biridir. Karbon 12, karbon 13, karbon 14 olarak adlandırılan üç farklı karbon atomu vardır.
Bunlardan karbon 14(radyokarbon) radyoaktiftir. Yani ışınım yayar.
Bu parçanın hangi öğretici metin tü rüne örnektir?

 • Tarihî
 • Felsefi
 • Bilimsel
 • Kişisel hayatı konu alan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsü için söylenemez?

 • Anton Çehov tarafından başlatıldığı için Çehov tarzı öykü olarak da bilinir.
 • Ele alınan olaylar mantıksal bir gelişim içerisinde verilir.
 • Serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun olarak anlatılır.
 • Olayların gelişmesinde kişi, yer ve zaman ögeleri etkilidir.
Soru 19

Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı bir edebî metinden alınmamıştır?

 • O çağda orada büyük bir orman, birçok dere ve ırmak vardı. Bu ormanın içinde büyük bir gergedan yaşardı. Büyük ve yaman bir canavardı. Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bu gergedanı avlamak istedi.
 • Adı üstünde, Deli Mahmut demiş ler, davranıp susturdu herkesi. Uzaklaştırdı Garip’in yamacından. “Hele oturun boş bulduğunuz yere, sesinizi soluğunuzu tutun da ağzında kalan diline vursun, diyeceğini bitirsin âşık.” diye bağırdı.
 • Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken bir padişah varmış; padişahın da üç oğlu, bir kızı varmış.
 • Pişekâr – Ah Hamdiciğim sorma, valide de peder de pek az bir ara ile irtihal etti. Kavuklu – Aman İsmail, olur şey değil, zorları ne idi? Pişekâr – Ne anladın birader, ecele zor ister mi ya? Kavuklu – Öyle ya acele aceledir zor olmaz ya.
Soru 20

Türk edebiyatında ________ olay öyküsünün, ________ ve ________ ise durum öykü sünün en önemli temsilcileridir.
Bu cümledeki boşluklara aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?

 • Tevfik Fikret
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Ömer Seyfettin
 • Memduh Şevket Esendal
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDABCCDCBDBDACADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler