Türk Edebiyatı 4 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karahanlılar
 • Selçuklular
 • Osmanlılar
 • Uygurlar
SORU 2

13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra ________ adını almıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Azeri Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi
 • Çağatay Türkçesi
 • Uygur Türkçesi
SORU 3

Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Kün Togdı – Doğruluk
 • Ay Toldı – Saadet
 • Öğdilmiş – Akıl
 • Odgurmış – Yalnızlık
SORU 4

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şecere-i Türk
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
SORU 5

Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim.
Ah! Hakk’a varmayan gönlüm kırık Yeryüzünde “sultanım” deyip ululanırken
Gamla dolup yer altına girdim işte.

Divan-ı Hikmet’ten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bu dünyanın gelip geçici olduğu
 • Hayatı doya doya yaşamak gerektiği
 • İnsanın sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiği
 • İnsanların zamanla değişebileceği
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir?

 • Mevlana
 • Şeyyad Hamza
 • Hoca Dehhâni
 • Hacı Bektaş-ı Veli
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir?

 • Nefes
 • Tapuğ
 • Ayin
 • Semai
SORU 8

Oldukça üretken olan şair birçok eserinde sosyal gelişmelerin üzerinde durmuştur. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıylauygulamış ve divan edebiyatı anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı mesnevileri bulunmaktadır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baki
 • Ahmedî
 • Fuzulî
 • Yusuf Has Hacip
SORU 9

Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan ________, ________, _________ gibi uzun kahramanlık hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gecelerini keyifli hâle getirirmiş.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Battalname
 • Saltuknâme
 • Şikâyetname
 • Danişmendname
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili çalışma yapmıştır?

 • Ahmet Haşim
 • Muharrem Ergin
 • Eflatun Cem Güney
 • Yahya Kemal Beyatlı
SORU 11

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

 • Mantıku’t Tayr Tercümesi – Gülşehri
 • Leyla ile Mecnun – Fuzuli
 • Garibname – Âşık Paşa
 • Harname – Süleyman Çelebi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir?

 • Mesnevi
 • tezkire
 • Seyahatname
 • Münşeat
SORU 13

Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?

 • İzzet Molla
 • Şeyh Galip
 • Kadı Burhanettin
 • Nedim
SORU 14

• Gazelin ilk beytine verilen addır.
• Gazelin en güzel beytidir.
• Gazelin son beytine verilen addır.
Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir?

 • Makta
 • Matla
 • Musammat gazel
 • Beytü’l gazel
SORU 15

Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme _________ adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • nesip
 • Girizgâh
 • Fahriye
 • Methiye
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerindendir?

 • Rubai
 • Semai
 • Destan
 • Mâni
SORU 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Nedim
 • Enderunlu Vasıf
 • Hoca Dehhâni
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir?

 • kopuz
 • cönk
 • Koşma
 • Divan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir?

 • Keklik gibi taştan taşa sekerek
  Gerdan açıp gelişini sevdiğim
  Sağa sola taksim etmiş örgüsün
  Onar onar bölüşünü sevdiğim
 • Kazak Abdal söyle bu türlü sözü
  Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
  Köyden şehre inse bir köylü kızı
  İnci yakut ister mercan beğenmez
 • Oklar uçup gider şahanlar gibi
  Merd de aşıp gider aslanlar gibi
  Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
  Kesilir ne başlar meydan içinde
 • Dinleyin ağalar medhin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir?

 • tezkire
 • Seyahatname
 • Mektup
 • Murabba
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBACDBCBDADCCADBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Türk Edebiyatı 4 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 4 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 soruları toplamda 39 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 4 testinin başarı yüzdesi %41. Sınava katılan 39 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.4 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler