Türk Edebiyatı 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

________ insan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat
 • Sinema
 • Tiyatro
 • Müzik
Soru 2

Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve İstanbul’da halka okunmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Abdülmecit
 • Mustafa Reşit Paşa
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Samipaşazâde Sezai
Soru 3

Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sanatta sosyal gayeyi esas aldılar.
 • Sanat düşüncesinden çok fikri ön plana çıkardılar.
 • Şiir ve düzyazıda sosyal kavramları kullanmayı tercih ettiler.
 • Eserlerinde kişisel problemlerini dile getirdiler.
Soru 4

Batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimiz olan “Şair Evlenmesi” aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Ziya Paşa
 • İbrahim Şinasi
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 5

Tanzimat İkinci Dönem edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bireysel temalar ve konular işlenmiştir.
 • Batı’dan alınan yeni nazım biçimleri denenmiştir.
 • Romanlar klasisizm akımının etkisindedir.
 • Ağır bir dil kullanılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Birinci Dönem sanatçısı değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • İbrahim Şinasi
Soru 7

• Türk edebiyatının ilk makale örneğidir.
• Bu makalede ilk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.
• İlk özel gazetede yayımlanan makale “ön söz” anlamına gelmektedir.
Özellikleri verilen makale aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tahrib-i Harabat
 • Istılahat-ı Edebiyye
 • Renan Müdafaanamesi
 • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
Soru 8

Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Batı da gerçekleştirilen bilimsel gelişmeler örnek alınmaya baş- lanmıştır.
 • Tanzimat; Osmanlı Devleti’nin, bazı kurumlarıyla Batı’ya yönelişini ifade eder
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
 • Adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlarda devlet ve kişiler arasında düzenlemeler yapılmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin edebiyatımıza kazandırdıklarından biri değildir?

 • Edebiyat kurallarını öğreten ilk kitap
 • Batılı anlamda ilk tiyatro oyunu
 • Batıdan ilk şiir çevirileri
 • Noktalama işaretleri
Soru 10

Eski vezirin oğlu olup büyük mirasa konmuş bulunan Bihrûz, Çamlıca’da şık bir araba içinde gördüğü Periveş’e âşık olur. Bir gün Çamlıca Bahçesi’nde ilân-ı aşk için ona çiçek verir fakat konuşmak fırsatı bulamaz. Her cuma ona rastlamak için gezinti yerlerinde arabası ile dolaşır. Kadına hiçbir yerde rastlamaz. Yalancılığı ile tanınmış arkadaşı Keşfi Bey, ona Periveş’i artık göremeyeceğini, çünkü onun öldüğünü haber verir.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Şair Evlenmesi
 • Araba Sevdası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altında kaldığı edebî akımlardan biri değildir?

 • Romantizm
 • Sembolizm
 • Klasisizm
 • Realizm
Soru 12

• Klasisizm akımına tepki olarak ortaya çıkar.
• Hayaller, duygular ve coşkular önem kazanır.
• Kişiler içinde yetiştikleri çevreyle birlikte alınır.
Özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Romantizm
Soru 13

Tanzimat edebiyatında _________ tarih alanında, _________ tiyatro uyarlamalarıyla, _________ ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?

 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Tevfik Fikret
 • Ahmet Vefik Paşa
REKLAM
Soru 14

• Sahnelenen ilk tiyatro oyunu Şair Evlenmesi’dir.
• Talim-i Edebiyat makale türünün ilk örneğidir.
• İlk yerli romanın yazarı Şemsettin Sami’dir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan tercüme edilen eserlerden değildir?

 • Sefiller
 • İntibah
 • Monte Kristo
 • Robenson Crouse
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında terkibibent türünde eser veren şairlerimizden değildir?

 • Baki
 • Bağdatlı Ruhi
 • Ziya Paşa
 • Nazım Hikmet Ran
Soru 17

Sanatçı, Doğu ve Batı kültürlerinin etkisiyle eski tarzda şiirler yazmış ve Fransız sanatçılardan çeviriler yapmıştır. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Demdeme, Ateş-pare, Füruzan gibi eserleri vardır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 18

Beslemişken bu kadar âdemi ihsâniyle
Gitti bîçâre vatan ağlıyarak şâniyle
Yaz bu mersiyeyi taşa şühedâ kanıyle
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Ahmet Mithat
 • Samipaşazâde Sezai
 • Namık Kemal
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’nın eser verdiği türlerden biri değildir?

 • Şiir
 • Makale
 • Roman
 • Antoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Batıdan çevirisi yapılan ilk romanın yazarıdır?

 • Fenelon
 • J.J. Rousseau
 • Victor Hugo
 • Lamartine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDBCADCADBDCCBDADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler