Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra millî eğitim alanında yapılan yeniliklerden biridir?

 • Harf İnkılabı’nın yapılması
 • Medenî Kanun’un kabul edilmesi
 • Şapka Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biridir?

 • Attila İlhan
 • Sezai Karakoç
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Cahit Sıtkı Tarancı
Soru 3

Şiirlerini 1941 yılında “Garip” adlı bir kitapta toplayan şair; Varlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlattı.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Veli Kanık
 • Asaf Halet Çelebi
 • Behçet Necatigil
Soru 4

“Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla hikâye ve romanlar yazan sanatçı eserlerinde tabiatı ve insanı bir şiir duygusu içinde anlatmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Attila İlhan
 • Tarık Buğra
 • Necati Cumalı
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
Soru 5

Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Gezi yazısı
 • Deneme
 • Makale
 • Biyografi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir?

 • Bir düşünceyi kabul ettirmek söz konusu değildir.
 • Yazar düşüncelerini içtenlikle açıklamaya özen gösterir.
 • Herhangi bir konu üzerinde kaleme alınabilir.
 • Bilimsel yazılardaki plana uygun olarak yazılır.
Soru 7

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır.?

 • Karalama Defteri – Nurullah Ataç
 • Kırk Yıl – Halit Ziya Uşaklıgil
 • Fatih-Harbiye – Sezai Karakoç
 • Denemeler – Montaigne
Soru 8

Edebiyatımızdaki ilk makale kim tarafından hangi gazetede yayımlanmıştır?

 • Tevfik Fikret – Servet-i Fünûn
 • İbrahim Şinasi – Tercüman-ı Ahval
 • Ziya Paşa – İbret
 • Namık Kemal – Hürriyet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerden değildir?

 • Vakit
 • Akşam
 • İrade-i Millîye
 • Takvim-i Vekâyi
Soru 10

Bir insanın gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılara _________ denir. Eskiden geziye çıkmayı uğraş edinmiş kimselere -, gezi yazılarına da _________ adı verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek sözcüklerden biri olamaz?

 • tezkire
 • Seyahatname
 • Gezi yazısı
 • Seyyah
Soru 11

Türk topraklarını ve komşu ülkeleri anlatan “Seyahatname” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evliya Çelebi
 • Seydi Ali Reis
 • Kâtip Çelebi
 • Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet
Soru 12

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Yılanların Öcü – Fakir Baykurt
 • Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk
 • Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin
 • Kuyucaklı Yusuf – Haldun Taner
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi anı türü nün özelliklerinden değildir?

 • Samimi bir üslupla yazılması
 • Yazarının dürüst ve açık sözlü olması
 • Hayalî olaylara yer verilmesi
 • Dilin, akıcı ve anlaşılır kullanılması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi anı tü ründe kaleme alınan eserlerden değildir?

 • Matbuat Hatıraları
 • Mai ve Siyah
 • Portreler
 • Acılı Kuşak
Soru 15

Gazete ve dergilerde sıkça rastladı ğımız yazı türlerindendir. Genellikle güncel konuları çeşitli yönlerden inceleyip yorumlayan, başlıklı, kısayazılardır. Bir yazı türü olarak gelişmesi gazeteciliğin ve dergiciliğin baş laması ve gelişmesiyle ilişkilidir.
Bu parçanında sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Hatıra(anı)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalenin farklarından değildir?

 • Fıkra makaleden daha kısa bir yazı türüdür.
 • Makalenin bilimsel gerçekleri ortaya koyma iddiası vardır.
 • Fıkranın temel amacı okuru uyarmak ve düşünmeye yöneltmektir.
 • Makalenin bir başlığı bulunur.
Soru 17

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Yaprak Dökümü – Cevat Fehmi Başkut
 • Kadınlar Arasında – Oktay Rıfat Horozcu
 • Derya Gülü – Necati Cumalı
 • Mahmud ile Yezida – Murathan Mungan
Soru 18

Abdülhak Hamid resmiyle benim üzerimde eserlerinden daha büyük bir tesir yapmıştı. Öyle ki, yaşıma başıma, boyuma posuma bakmadan ben de onunki gibi bir resim çıkartmak hevesine düşmüştüm. O tarihte 16 yaşında ya var ya yoktum ve modelim olan haşmetli ihtiyarla ancak sekiz yıl sonra karşı karşıya gelecektim. Hatta bir grup hayranları arasında onunla birlikte resim çektirmek hevesine erecektim.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Makale
 • Deneme
 • Anı(hatıra)
 • Gezi yazısı
Soru 19

Bu oyunuyla toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu vurgulamıştır.
Bu cümlede bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Töre
 • Köşebaşı
 • Bir Adam Yaratmak
 • Yangın Yerinde Orkideler
Soru 20

• İlk gazete Mısır’da çıkarılmıştır.
• Gazetelerin artması makale türü nün gelişmesini etkilemiştir.
• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbul’da yayımlanmıştır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBDCBDAADCBADACCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler