Türk Edebiyatı 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan ögelerden değildir?

 • Ölçü
 • Uyak
 • Tonlama
 • Olay örgüsü
Soru 2

Sağlığında kitap çıkarmayan şair; şiirlerinin konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan aldı. İstanbul sevgisini işledi. İç ahengi her şeyden üstün tuttu. Şiiri “musikiden başka türlü musiki” olarak kabul etti. Kendinden sonraki kuşaklar üzerinde çok etkili oldu.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Nazım Hikmet Ran
 • İbrahim Şinasi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı şairlerinden değildir?

 • Arif Damar
 • Ahmet Arif
 • Turgut Özakman
 • Hasan İzzettin Dinamo
Soru 4

Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt
Yıllarca döktürür sana gözyaşı.
Yavrunun derdiyle âh eder Bayburt,
Turnanın hasreti yakar Maraş’ı…

Bir çölü andırır, bil ki, dört yanın
Bağrını delmezse yanık türküler.
Varlığı bu korla tutuşmayanın,
Kirpiği yaşarsa, gözleri güler.

Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait bu dizelerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğanın güzellikleri
 • Ölüm korkusu
 • Memleket sevgisi
 • Yaşama sevinci
Soru 5

• Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
• Gülmece ve şaşırtmacaya sıkça yer vermişlerdir.
• Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırarak gelenekten kopmak istemişlerdir.
Bazı özellikleri verilen bu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garipçiler
 • II. Yeniciler
 • Yedi Meşaleciler
 • Toplumcu gerçekçiler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeniciler’den biridir?

 • Edip Cansever
 • Arif Nihat Asya
 • Nazım Hikmet Ran
 • Enis Behiç Koryürek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirlerde öne çıkan temalardan değildir?

 • Ümit
 • Ayrılık Acısı
 • geleceğe inanç
 • hayatın zorlukları
Soru 8

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hasretinden Prangalar Eskittim – Ahmet Arif
 • İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür – Ülkü Tamer
 • Dostlar Beni Hatırlasın – Şeref Taşlıova
 • Bingöl Çobanları – Kemalettin Kamu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir?

 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Hicviyye
 • Güzelleme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin romandan ayrılan yönlerinden değildir?

 • Tek olay çevresinde gelişmesi
 • Kahramanların kişiliklerinin derinlemesine incelenmemesi
 • Şahıs kadrosunun bir veya birkaç kişiden oluşması
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine ayrılması
Soru 11

Mekânın İstanbul dışına çıkıpAnadolu’ya açıldığı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karabibik
 • Tutunamayanlar
 • Kuyucaklı Yusuf
 • Memleket Hikâyeleri
Soru 12

Romanda; anası, babası eşkıya baskınında öldürülen kahramanın çevresinde kasaba ortamı, kasabadaki yaşam biçimi gözler önüne serilir. Bütün bunlar bir aşk hikâyesi ile birlikte romanın sonuna kadar işlenir. Mekân olarak Edremit (Balıkesir) ve yöresi tercih edilmiş, ayrıntılarıyla betimlenmiştir.
Bu parçanında bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yeni Hayat
 • Kocaoğlan
 • Tutunamayanlar
 • Kuyucaklı Yusuf
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?

 • Halit Fahri Ozansoy
 • Attila İlhan
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhon
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir?

 • Kara Kitap
 • Anayurt Oteli
 • Tutunamayanlar
 • Sinekli Bakkal
Soru 15

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Küçük Paşa – Ebubekir Hazım Tepeyran
 • Memleket Hikâyeleri – Reşat Nuri Güntekin
 • Karabibik – Nabizade Nazım
Soru 16

Türk hikâyeciliğinin çok sesliliğe kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Fecriâti
 • Cumhuriyet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında sadece deneme ve eleştiri türünde eser veren yazarlardan biridir?

 • Cemil Meriç
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Orhan Veli Kanık
 • Nazım Hikmet Ran
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’ten önce hikâye veroman yazmaya başlamış sanatçı lardan değildir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Orhan Pamuk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi köyü konu edinen eserlerden biridir?

 • Yeni Hayat
 • Yılanların Öcü
 • Sodom ve Gomore
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 20

Hasret mektubunu yazdığın zaman
Sitem etme selamını hoş gönder
Yanıyor yüreğim hâlim pek yaman
İster dolu ister isen boş gönder

Şeref bir gül gibi soldu deseler
Sıladan uzakta kaldı deseler
Gurbet ellerinde öldü deseler
Mezarıma iki tane taş gönder

Bu şiirin, şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki geleneklerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • İkinci Yeni
 • Halk şiiri
 • Yedi Meşale
 • Toplumcu Şiir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCCAABCCDADBDCDADBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler