Biyoloji 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilimin doğası ile ilgili;
I. Doğa üstü olaylar bilimin çalışma konusu değildir.
II. Bilimsel araştırmalarda tek metottan yararlanılır.
III. Bilim tümüyle gözlem ve deneye dayalı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Bilimsel bilgi üretilirken tümdengelim ve tümevarım yaklaşımları kullanılır. Tümdengelim genelden özele akıl yürütmedir. Tümevarım ise çok sayıdaki özel gözlemden genellemeler çıkarılmasıdır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi tümdengelimdir?

 • Bit, yarasa, koyun, solucan besinlerini dış ortamdan hazır olarak alırlar. O hâlde hayvanlar da besinlerini dış ortamdan hazır olarak alırlar.
 • Bütün organizmalar hücrelerden yapılmıştır. O hâlde insanlar da hücrelerden yapılmıştır.
 • Bitki, mantar ve bakteri hücreleri hücre duvarına sahiptir. O hâlde bütün canlılar hücre duvarına sahiptir.
 • Bakterilerde zarla çevrili organeller bulunmaz. O hâlde prokaryot organizmalarda da zarla çevrili organeller bulunmaz.
Soru 3

“Tüm bitki çeşitleri kendi besinlerini kendileri üretir.” hipotezini kuran bir bilim insanı bazı bitki türlerinin besinlerini dış ortamdan hazır olarak aldığını tespit etmiştir.
Buna göre bilim insanın yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hipotezini gözden geçirerek yeni bir hipotez kurmalıdır.
 • Hipotezini kanunlaştırmalıdır.
 • Hipoteze dayalı yeni tahminler de bulunmalıdır.
 • Hipotezini gerçek haline getirmelidir.
Soru 4

DNA onarımı, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yapan, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • İbn-i Heysem
 • Aziz Sancar
 • Fuat Sezgin
Soru 5

Günlük hayatta karşılaşılan;
I. gıda sıkıntısı ve beslenme,
II. sağlık,
III. çevre kirliliği
gibi sorunlardan hangilerinin çözümüne biyoloji bilimi katkı sağlar?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vücutta homeostaziyi korumak için geliştirilen adaptasyonlardan birisi değildir?

 • Aktif taşıma ile hücreden su atılması
 • Koşmaya başlayan bir insanın enerji ihtiyacını karşılamak için hızlı soluk alıp vermesi
 • Kandaki şeker miktarını belli bir düzeyde tutmak için insülin hormonu salgılanması
 • Sıcak havalarda artan vücut ısısını düşürmek için terleme yapılması
Soru 7

“Deniz ve okyanus gibi büyük su kütlelerinin yaz mevsiminde ya da gündüzleri, güneşten büyük miktarda ısı almalarına rağmen sıcaklıkları aşırı miktarda artmaz. Kışın ya da gece olduğunda ise ortama ısı vermelerine rağmen sıcaklıkları aşırı miktarda azalmaz. Böylece, kıyı bölgelerinde ılıman bir iklim oluşur.”
Yukarıda belirtilen durum suyun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Adhezyon yapabilmesi
 • Kohezyon yapabilmesi
 • Öz ısısının yüksek olması
 • İyi bir çözücü olması
Soru 8

Şekilde bir pH metre gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • pH 7 olduğunda madde ya da ortam nötrdür.
 • pH 0’dan 7’ye doğru gittikçe asitlik artar.
 • pH 7’den 14’e gittikçe baziklik azalır.
 • pH değeri 7,4 olan kan, asidik özellik gösterir.
Soru 9

• Kalsiyumla birlikte kemik ve diş yapısına katılır.
• Nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısı na katılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sodyum
 • Magnezyum
 • Fosfor
 • Çinko
Soru 10

Akşam yemeğinde makarna ve patates yiyen Süleyman, aşağıdaki besin gruplarından hangisinden daha çok tüketmiştir?

 • Mineraller
 • Protein
 • Yağlar
 • Karbonhidrat
Soru 11

Nötral yağların yapısındaki yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak iki grupta incelenir. Doymuş yağlar oda sıcaklığında katı iken, doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvıdır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yağlardan hangisi doymuş yağlardandır?

 • Zeytinyağı
 • Tereyağı
 • Ayçiçek yağı
 • Mısır özü yağı
Soru 12

Yukarıda bir aminoasit şematize edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Amino grubu aminoasite asidik özellik verir.
 • Tüm aminoasitlerin yapısı birbirinin aynısıdır.
 • Aminoasitlerin çeşitliliğini değiş ken grup belirler.
 • Karboksil grubu aminoasite bazik özellik katar.
Soru 13

Yukarıda enzimatik bir reaksiyonun X faktörüne bağlı reaksiyon hızı değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre X faktörü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Substrat yüzeyi
 • Substrat miktarı
 • Sıcaklık
 • Enzim miktarı
REKLAM
Soru 14

Vitaminlerle ilgili;
I. Enerji kaynağı olarak kullanılabilirler.
II. Düzenleyici ve direnç artırıcıdırlar.
III. Yağda ve suda çözünenler olmak üzere iki temel grupta incelenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 15

Yukarıda DNA ve RNA moleküllerinin karşılaştırılması ile ilgili bir tablo verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

Hücre zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Hücreye şekil verir.
 • Madde alışverişini düzenler.
 • Bitkilerde selüloz yapılıdır.
 • Hücreler arası iletişimi sağlar.
Soru 17

Yukarıda bir maddenin yoğunluk farkı yönünde hücre içine geçişi şematize edilmiştir.
I. Özel taşıyıcı proteinlerle gerçekleştirilmektedir.
II. Kesinlikle enerji harcanarak gerçekleştirilir.
III. Sitoplazma ile hücreler arası sıvı arasındaki yoğunluk farkını artırır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

“Böbrek hastalarında, böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddeler ile suyun fazlasının, seçici geçirgen bir zardan geçirilerek madde yoğunlukları özel olarak ayarlanmış sıvıya aktarılmasına - - X- - denir.”
Yukarıdaki tanımda “X” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Endositoz
 • Hemodiyaliz
 • Pinositoz
 • Fosforilasyon
Soru 19

Hücredeki yapıların bazıları zarlı bazıları zarsızdır.
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Zarsız <------> Zarlı

 • Golgi aygıtı <------> Ribozom
 • Lizozom <------> Golgi aygıtı
 • Mitokondri <------> Kloroplast
 • Ribozom <------> Golgi aygıtı
Soru 20

Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayısı daha fazladır?

 • Mitokondri
 • Koful
 • Endoplazmik retikulum
 • Sentrozom
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACDACACDBCBDDCABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?