GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken dikkate alınan özelliklerden biri değildir?

 • A) Hücre yapısı
 • B) Embriyonik gelişmeler ve tabakalar
 • C) Yaşam ortamı ve dış görünüş
 • D) Anatomik ve fizyolojik yapılar
SORU 2

Sınıflandırmada belli bir hiyerarşide düzenlenmiş basamaklara takson denir. Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırmada canlılar tür ile baş layıp âlem ile biten yedi farklı grupta (taksonda) incelenir.
Buna göre tür basamağından alembasamağına doğru gidildikçe deği şen özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Protein benzerliği artar.
 • B) Canlı sayısı artar.
 • C) Canlı çeşitliliği azalır.
 • D) Analog organ sayısı azalır.
SORU 3

Aşağıda bazı canlıların Latince adları verilmiştir.
I. Ursus arctos (boz ayı)
II. Ursus maritumus (kutup ayısı)
III. Ursus thibetanus (tibet ayısı)
Tür adları verilen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bu ayılar Ursus cinsi içinde yer almaktadır.
 • B) Bu ayılar, aynı türe aittir.
 • C) Aynı âlem içinde yer alırlar.
 • D) Birbirleri ile akraba canlılardır.
SORU 4

Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinin hücrelerinde, DNA bir zarlaçevrili olmayıp sitoplazmada dağı nık halde bulunur?

 • A) Arkeler
 • B) Mantarlar
 • C) Bitkiler
 • D) Hayvanlar
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • A) Ribozom
 • B) Mitokondri
 • C) Golgi aygıtı
 • D) Çekirdek zarı
SORU 6

Arkeler, yüksek tuzluluk, düşük oksijenli ortam, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zorlu çevre şartlarına uyum sağlamış canlılardır.
Buna göre;
I. sıcak su kaynağı,
II. bataklıklar,
III. aşırı tuzlu göl
ortamlarından hangilerinde arkelere rastlanabilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I,II ve III.
SORU 7

Aşağıda bir bakterinin çoğalması şematize edilmiştir.
Buna göre çoğalma olayı ile ilgili,
I. DNA eşlenmeden önce, çekirdek zarı erimiştir.
II. Önce DNA eşlenmesi, sonrasitoplazma bölünmesi gerçekleş mektedir.
III. Oluşan yeni bakteriler genetik olarak birbirinden farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 8

Protista alemindeki canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

 • A) Fotosentez yapma
 • B) Ökaryot hücre yapısına sahip olma
 • C) Kontraktil koful bulundurma
 • D) Parazit beslenme
SORU 9

Protista aleminde yer alan bir canlıya ait bazı özellikler şunlardır:
• Tek veya çok hücreli formları bulunur.
• Çoğunluğu suda yaşar.
• Fotosentez yaparlar.
• Genellikle taşıdıkları renk pigmentlerin eve şekillerine göre adlandırılırlar.
Bazı özellikleri verilen protista çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Plazmodyum
 • B) Cıvık mantar
 • C) Algler
 • D) Terliksi hayvan
SORU 10

Günlük hayatımızdaki,
I. yoğurt yapımı,
II. hamurun mayalanması,
III. açık havada bırakılan besinlerin küflenmesi
olaylarından hangileri mantarlar tarafından gerçekleştirilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 11

Aşağıda çiçekli bir bitkinin kısımları şematize edilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) IV nolu kısımdaki hücreler kloroplastlıdır.
 • B) III nolu kısım toprak üstü yapıları taşır.
 • C) II nolu kısım tohumun uzak yerlere taşınmasını sağlar.
 • D) I nolu kısım fotosentez yapar.
SORU 12

Çiçekli bir bitkide;
I. çiçek,
II. gövde,
III. kök
yapılarından hangileri eşeyli üreme ile ilgili organları taşır?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 13

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgasızdır?

 • A) Timsah
 • B) Yûnus
 • C) Deniz anası
 • D) Zürafa
SORU 14

İki yaşamlılar aşağıdaki özelliklerin hangisiyle memelilerden ayırt edilir?

 • A) Besinlerini katı parçacıklar halinde tüketme
 • B) Ayrı eşeyli olma
 • C) Kemik yapılı iç iskelete sahip olma
 • D) Gelişimleri sırasında başkalaşım (metamorfoz) geçirme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliklerinden birisi değildir?

 • A) Yavrularını sütle besleme
 • B) Sıcakkanlı olma
 • C) Dış iskelete sahip olma
 • D) Akciğer solunumu yapma
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin olumsuz etkilerinden birisidir?

 • A) Aşı ve serumların hazırlanmasında kullanılma
 • B) Dişlerin çürümesine neden olma
 • C) İnce bağırsakta B ve K vitamini üretme
 • D) Atıkların temizlenmesinde kullanılma
SORU 17

Günümüzdeki iş kollarından;
I. ilaç ve kozmetik,
II. mobilya,
III. tekstil
hangilerinde bitkilerden faydalanılır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 18

Aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmez?

 • A) Balıklar
 • B) İki yaşamlılar
 • C) Memeliler
 • D) Sürüngenler
SORU 19

Aşağıda virüslerle ilgili bir metin verilmiştir.
“Bubble boy, gen mutasyonu sonucu oluşan adenozin deaminaz (ADA enzimi eksikliğine bağlı bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi hücrelerinin yok olmasına neden olur. Bu hastalığın tedavisi için hastalara ADA enzimi ve kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ancak 1990’da kopyalanmış ADA enzimleri pasifleştirilmiş bir virüse aktarılarak hastaya verilmiştir. Bu virüs, hastanın T-hücrelerine yerleşip çoğalarak tedavi edilmesini sağlamıştır.”
Buna göre,
I. Virüsler başka bir hücre içerisine girerek çoğalabilir.
II. Virüsler tedavi amaçlı kullanılabilir.
III. Virüslerde kalıtım materyali olarak DNA ya da RNA bulunur. yargılarından hangilerine bu metinden ulaşılabilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 20

Aşağıda virüslerin neden olduğu bir hastalığa ait bazı özellikler verilmiştir.
• Kedi, köpek, tilki, yarasa gibi bazı hayvanların salyasında bulunur ve genellikle ısırma yoluyla insana bulaşır.
• Bu hastalığa yol açan virüs sinir sistemine yerleşerek etkisini gösterir.
• Tedavi sürecinde en etkili yöntem aşıdır. Sahipsiz başıboş hayvanlar tarafından bir kişi ısırıldığına, hemen yara bol sabunlu su ile yıkanmalı, zaman geçirilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gerek duyulduğu takdirde aşı yapılarak,ısıran hayvan 10 gün boyunca gö zetim altında tutulmalıdır.
Buna göre özellikleri verilen virüs kaynaklı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hepatit B
 • B) Kuduz
 • C) AIDS
 • D) Uçuk (Herpes)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBAADABCDAACDCBDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?