Biyoloji 3 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Yukarıda hücre bölünmesinin nedenini araştırmak için amiple yapılan iki deney şematize edilmiştir.
Deneye göre;
I. Hücre bölünmek için belli bir büyüklüğe ulaşmalıdır.
II. Çekirdeği olmayan hücre kısmı uzun süre yaşayabilir.
III. Amipin bölünüp iki yeni hücre oluşturması için kalıtsal materyale sahip olması gerekir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yanlız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU 2

Aşağıda mitoz bölünmenin bir evresinde gerçekleşen olaylar tanımlanmıştır. “Birbiriyle aynı özelliklere sahip kardeş kromatitlerin ayrılması bu evrede gerçekleşir. Bütün kromatitlerin sentromerleri ani bir sıçrayışla birbirinden ayrılır. Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kromozom olarak adlandırılır.”
Buna göre tanımı verilen evre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şematize edilmiştir?

SORU 3

Yukarıda hayvan ve bitki hücresinin mitoz bölünmelerine ait karşılaştırma tablosu verilmiştir.
Buna göre I ve II numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?
I <-----> II

 • Var <-----> Var
 • Var <-----> Yok
 • Yok <-----> Var
 • Yok <-----> Yok
SORU 4

Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması ile kanser adı verilen kontrolsüz hücre çoğalmaları meydana gelir.
Buna göre kanser ile ilgili,
I. Erken teşhis hastalığın tedavisi için önemlidir.
II. Tüm kanser çeşitlerinin tedavisinde aynı yöntem kullanılır.
III. Tüm kanser çeşitleri kalıtsaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Yukarıda cross – over olayı şematize edilmiştir.
Buna göre cross – over ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşir.
 • Olay sonunda gen sayısında deği şiklik olur.
 • Gen değişimi kiyazma bölgelerinde gerçekleşir.
 • Canlılarda kalıtsal çeşitliliği (varyasyon) sağlar.
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki eşeysiz üreme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça eşeysiz üreme yeteneği azalır.
 • Tek hücreli canlılar bölünerek eşeysiz çoğalır.
 • Eşeysiz üremede döllenme olmaz.
 • Eşeysiz üremede oluşan yavruların genetik yapısı genellikle birbirinden farklıdır.
SORU 7

Mayoz ve mitoz bölünmenin farkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mitoz < ----- > Mayoz

 • Vücut hücrelerinde görülür. < ----- > Üreme ana hücrelerinde görülür.
 • Sonucunda iki hücre oluşur. < ----- > Sonucunda dört hücre oluşur.
 • Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. < ----- > Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücrelerden farklıdır.
 • Kromozom sayısı yarıya iner. < ----- > Kromozom sayısı değişmez.
SORU 8

Aşağıda partenogenez olayı gösterilmiştir.
Yukarıdaki şemaya göre partenogenez için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Arı popülasyonundaki tüm bireyler 2n kromozomludur.
 • Dişi embriyolar beslenme şeklinegöre işçi veya kraliçe arıya geli şebilir.
 • Erkek arı ile ürettiği spermin genotipi aynıdır.
 • Kovandaki bazı bireyler kısırdır.
SORU 9

Yukarıda spermatogenez olayı şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangilerinde homolog kromozom çiftleri (2n) bir arada bulunur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 10

Zigottan başlayıp yeni bireyin oluşumuyla sonlanan olayların tümüne embriyonik gelişim denir.
İnsanda embriyonik gelişimin sağlıklı tamamlanabilmesi için hamile kadın aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

 • Alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanmamalıdır.
 • Sağlıklı ve düzenli beslenmelidir.
 • Zorunlu olmadıkça röntgen çektirmemelidir.
 • Her gün en az 10 km yürüyüş ya da koşu yapmalıdır.
SORU 11

Aşağıda sağlıklı bir dişi bireyin menstrüal döngüsüne ait evreler verilmiştir.
I. Folikül evresi
II. Ovulasyon evresi
III. Korpus luteum evresi
Buna göre verilen evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • II – III – I
 • II – I – III
SORU 12

“AA Bb Nn Rr Zz” genotipli bir bireyden AbnRZ genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?

 • 1/8
 • 1/16
 • 1/32
 • 1/64
SORU 13

Heterozigot genotipte sarı tohumlu bezelyelerin çaprazlanması ile olu şacak yavruların genotip ve fenotip ayrışım oranları aşağıdakilerden hangisidir?
(Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır.)
Genotip < ------ > Fenotip

 • 1:3:1 < ------ > 3:1
 • 1:2:2 < ------ > 2:1
 • 1:2:1 < ------ > 3:1
 • 1:1:1 < ------ > 1:2
SORU 14

Aslanağzı bitkilerinde eksik baskınlık görülür. Kırmızı ve beyaz çiçekli aslanağzı bitkileri çaprazlandığında pembe çiçekli bireyler ortaya çıkar.
Buna göre pembe çiçekli iki birey çaprazlandığında kırmızı çiçekli birey oluşma olasılığı kaçtır?

 • 1
 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
SORU 15

A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları O kan grubuna sahiptir.
Buna göre anne ve babanın genotipleri aşağıdakilerin hangisidir?
Anne < ----- > Baba

 • AA < ----- > BB
 • AO < ----- > BB
 • AO < ----- > BO
 • AA < ----- > BO
SORU 16

Renk körlüğü X kromozomunda taşı nan çekinik bir hastalıktır.
Buna göre renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklı bir babanın renk körü kız çocukları olma olasılığı nedir?

 • 0
 • 1/4
 • 3/4
 • 1
SORU 17

Yukarıda bir aileye ait soyağacı verilmiştir.
Taralı bireyler X’e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde gösterdiğinegöre “?” bireyde bu hastalığın gö rülme olasılığı kaçtır?

 • 1/2
 • 1/4
 • 3/4
 • 9/16
SORU R
SORU 18

Yukarıda bir anne ve babanın oluşturabileceği çocuklar F1 dölünde verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi otozom fazlalığından ortaya çıkan down sendromlu erkek birey olabilir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) üretiminin başlıca amaçlarından biri olamaz?

 • Raf ömrü uzun ürünler elde etmek
 • İnsülin gibi önemli hormonları üretmek
 • Yeni bitki ve hayvan türleri üretmek
 • Bitki zararlılarına karşı dayanıklı bitkiler elde etmek
SORU 20

Aşağıda verilen biyoteknolojik gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmıştır?

 • Mayalı ekmek üretimi
 • Aşıların üretimi
 • Tahılların ıslah edilmesi
 • Genetik olarak değiştirilmiş organizma üretimi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCAABDDABDABCDCABBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Biyoloji 3 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Biyoloji 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 3 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 3 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 3 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 3 testinin başarı yüzdesi %25. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 100 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler