Coğrafya 1 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

“Doğaya karşı değil, onunla birlikte olun.’’ sloganı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

 • Doğayla uyumlu yaşamak
 • Doğal çevre koşullarını değiştirmek
 • Doğal kaynakları bilinçsizce tü ketmek
 • Doğanın olumsuz koşullarıyla mücadele etmek
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğ rafyanın inceleme alanına girer?

 • Ağrı ilinin iklim özellikleri
 • İzmit ilindeki sanayi tesisleri
 • Ankara ilinin nüfus özellikleri
 • Mersin ilinde yetişen tarım ürünleri
SORU 3

Maki bitki örtüsü ile ilgili aşağıdaverilen ifadelerden hangisi coğ rafya biliminin dağılış ilkesine örnektir?

 • Yaz kuraklığına dayanıklıdır.
 • Kısa boylu, bodur ağaçlardır.
 • Düşük sıcaklığa karşı dayanıksızdır.
 • Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygındır.
SORU 4

Osmanlı denizcisi olan Piri Reis’in coğrafi araştırmalarının yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyahatname
 • Kitabı Bahriye
 • Coğrafya Kılavuzu
 • Divân-u Lügat-it -Türk
SORU 5

I. Kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır.
II. Ardı ardına gelen ikisi arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.
III. Aralarındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
Yukarıda verilenlerden hangileri paralellere ait özelliklerdendir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
SORU R
SORU 6

İki merkez arasında meridyen farkı arttıkça aralarındaki yerel saat farkı da artmaktadır.
Buna göre koordinat sistemi üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi arasında yerel saat farkı daha fazladır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
SORU 7

Harita üzerinde numaralar ile gösterilen yerlerin hangisi 42° kuzey paraleli ile 26° doğu meridyeninin kesiştiği noktaya daha yakındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 8

Yukarıda bir alanın kabataslak (ölçeksiz) çizimi gösterilmiştir.
Bu tür çizimlere ne denir?

 • Plan
 • Harita
 • Kroki
 • Atlas
SORU 9

Yeryüzünde bulunan doğal unsurlarve beşeri yapılar haritalara aktarı lırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntemle gösterilir.
Buna göre aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi haritalarda çizgisel yöntemle gösterilir?

 • Göller
 • Platolar
 • Ormanlar
 • Akarsular
SORU 10

Renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritalarda 0 – 500 metre arasındaki yüksekliğe kadar olan yerler yeşil renk ile gösterilir.
Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle çizilirse numaralandırılarak gösterilen taranmış alanların hangisi yeşil renkle gösterilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 11

Yukarıda iki farklı Türkiye haritasında Ankara ve Mersin arasındaki uzaklık gösterilmiştir.
Ankara ile Mersin arasındaki ger çek uzaklık değişmediği halde haritalarda bu mesafenin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harita çizim yöntemlerinin farklılığı
 • Haritaların kullanım amaçlarının değişmesi
 • Haritaların küçültme oranlarının değişmesi
 • Haritaları çizen kişi ve kurumların farklılığı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketi sonucunda gerçekleşir?

 • Mevsimlerin oluşması
 • Muson rüzgârlarının oluşması
 • Yerel saat farklarının oluşması
 • Matematik iklim kuşaklarının oluş ması
SORU 13

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde bir azalma meydana gelmez?

 • Sıcaklık
 • Gölge boyları
 • Kalıcı kar alt sınırı
 • Denizlerdeki tuzluluk oranı
SORU 14

Türkiye’de aşağıdaki tarihlerin hangisinde gündüz süresi daha uzundur?

 • 23 Eylül
 • 21 Aralık
 • 21 Haziran
 • 21 Mart
SORU 15

Yeryüzü ile temas eden ve içerisinde hava olayları gerçekleşen atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekzosfer
 • Mezosfer
 • Troposfer
 • Termosfer
SORU 16

Belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde hava durumundan söz edilmektedir?

 • Ankara’da Ocak ayı soğuk geçer.
 • Antalya’da yaz mevsimi kurak geçer.
 • Ağrı’da kış mevsimi genellikle kar yağışlıdır.
 • Giresun’da bugün öğleden sonra hava güneşli olacak.
SORU 17

Yukarıda bir bölgenin izobar (eş basınç) haritası verilmiştir. Yüksek basınç merkezi ile alçak basınç merkezi arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın hızı azalır.
Buna göre izobar haritası üzerinde numaralandırılmış oklar yönündeesen rüzgârlardan hangisinin hızının daha az olması beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Karasal
 • Tropikal
SORU 19

Yıllık bulutluluk oranı fazla olan yerde güneşlenme süresi azdır.
Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinin güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?

 • Konya
 • Rize
 • Mardin
 • Mersin
SORU 20

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde günlük sıcaklık farkı iç kesimlerine göre daha azdır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enlem
 • Nemlilik
 • Toprak özellikleri
 • Kayaç özellikleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AADBABACDDCCBCCDADBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Coğrafya 1 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Coğrafya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 nisan 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 1 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 1 soruları toplamda 16 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 1 testinin başarı yüzdesi %53. Sınava katılan 16 öğrenci arasından sadece 9 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 11.9 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?