Coğrafya 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Yiyecek ve eşyaları saklama,
• Güvenli bir yerde uyuma, dinlenme,
• Kötü hava koşullarından korunma
gibi temel ihtiyaçların karşılanma isteği insanlarda aşağıdaki olgulardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 • Tarım yapma
 • Göç etme
 • Savaşma
 • Yerleşme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal bir faktördür?

 • Ticaret
 • Ulaşım
 • İklim
 • Turizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi buzul çağından sonra yerleşik düzenegeçen ilk insanların mesken yapı mında kullandığı malzemelerden biri değildir?

 • Kamış
 • Taş
 • Tuğla
 • Kerpiç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarihi bakımdan daha eski ve önemli şehirlerden biridir?

 • İstanbul
 • New York
 • Sidney
 • Washington
Soru 5

Haritada taranarak verilen bölgelerin dünyada, yerleşmenin çok az olduğu yerlerden biri olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su kaynaklarının azlığı
 • Ormanların fazlalığı
 • Arazilerin engebesiz olması
 • Çok düşük sıcaklık değerleri
REKLAM
Soru 6

Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir.
Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde yerleşme üst sınırı diğerlerinden daha yüksektir?

 • Sibirya
 • Avustralya
 • Ekvatoral Bölge
 • Batı Avrupa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşmelerin temel ekonomik faaliyetlerinden değildir?

 • Hayvancılık
 • Bankacılık
 • Balıkçılık
 • Ormancılık
Soru 8

Su kaynaklarının az, arazinin düz olduğu alanlardaki kırsal yerleşmelerde meskenler birbirine yakın ve toplu haldedir.
Bu durum aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın değildir?

 • Doğu Karadeniz’de
 • Doğu Anadolu’da
 • Güneydoğu Anadolu’da
 • İç Anadolu’da
Soru 9

Yukarıda bir kırsal yerleşmenin planı gösterilmiştir.
Buna göre verilen yer hangi yerleşme planı tipine girer?

 • Işınsal planlı yerleşme
 • Yol boyu planlı yerleşme
 • Dairesel planlı yerleşme
 • Küme planlı yerleşme
Soru 10

Cumhuriyet’in ilk yıllarında küçük bir kasaba özelliğinde olan Ankara başkent olmasıyla hızla büyümüş günümüzde beş milyonu aşan nüfusuyla ülkemizin ikinci büyük şehri olmuştur. Büyük üniversiteleri, müzeleri, tiyatroları, gelişmiş hastaneleri bünyesinde barındırır. Çimento, şeker ve traktör fabrikaları başta olmak üzere sanayi işletmeleri, bankacılık faaliyetleri ve çok katlı işyerleriyle önemli bir merkez haline gelmiştir.


Ankara fonksiyonel özellikleri gözönüne alındığında hangi şehir sınıfına girmez?

 • İdari şehir
 • Maden şehri
 • Sanayi şehri
 • Kültür Şehri
Soru 11

Cumhuriyet’in ilk yıllarında küçük bir kasaba özelliğinde olan Ankara başkent olmasıyla hızla büyümüş günümüzde beş milyonu aşan nüfusuyla ülkemizin ikinci büyük şehri olmuştur. Büyük üniversiteleri, müzeleri, tiyatroları, gelişmiş hastaneleri bünyesinde barındırır. Çimento, şeker ve traktör fabrikaları başta olmak üzere sanayi işletmeleri, bankacılık faaliyetleri ve çok katlı işyerleriyle önemli bir merkez haline gelmiştir.


Ankara için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Tarım sektörünün gelişmesi ihmal edilmiştir.
 • Nüfus yoğunluğu en yüksek şehrimizdir.
 • Şehir yatay ve dikey yönde büyümüştür.
 • Geleneksel şehir mimarisi örnekleri çoktur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizm şehirlerine iyi bir örnektir?

 • İncirlik
 • Marmaris
 • İnegöl
 • Ereğli
Soru 13

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun volkanik arazilerinin kırsal kesimlerinde hangi malzemeden yapılan meskenler daha çok görülür?

 • Taş
 • Ahşap
 • Kerpiç
 • Betonarme
REKLAM
Soru 14

Türkiye’de dağlık, yüksek ve engebeli alanlarda yerleşmelerin az olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Ulaşımın zor olmasının
 • Tarımsal düzlüklerin azlığının
 • Sıcaklık değerleri düşüklüğünün
 • Hayvancılık faaliyetine uygun olmasının
Soru 15

Dini inanış ve özelliklerine göre oluşturulan bölgeler hangi grupta sınıflandırılır?

 • Doğal özelliklere göre
 • Beşeri özelliklere göre
 • Ekonomik özelliklere göre
 • İşlevsel özelliklere göre
Soru 16

Türkiye haritasında taranarak verilen alan tarım ürünlerine göre yapılan sınıflamada hangi bölge türüne girer?

 • Fındık
 • Zeytin
 • Tahıl
 • Turunçgil
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus özelliklerine göre yapılan bir sınıflamada yoğun nüfuslu bölge grubuna girer?

 • Hindistan
 • Avustralya
 • Kanada
 • Moğolistan
Soru 18

“Şanghay Beşlisi”; 1996 yılında AsyaKıtası’nda yer alan beş ülkenin katı lımıyla kurulan siyasi örgüttür. AmacıABD’nin bölgelerindeki askeri etkinli ğini engellemek ve bölgesel güvenlik alanında iş birliği yapmaktır. Teşkilat, Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İş Birliği Örgütü adını almıştır. Hindistan ve Pakistan’ın başvurusu üzerine üyelik için prosedürün başlatıldığı örgüt yetkililerince duyurulmuştur.
Verilen metne bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

 • Siyasi özellikteki bölgelerin sınırları değişebilir.
 • Siyasi bölgelerin oluşması için sınır komşuluğu gerekir.
 • Bu örgütün esas hedefi ekonomik kalkınmayı sağlamaktır.
 • Örgütü oluşturan ülkeler sanayi alanında gelişmişlerdir.
Soru 19

Marmaray ve Avrasya tünelleri temel olarak insanların hangi ihtiyacını gidermek için yapılmışlardır?

 • Beslenme
 • Dinlenme
 • Barınma
 • Ulaşım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet halindeyken atmosferimizde kirliliğe sebep olmaz?

 • Sanayi tesisleri
 • Termik santraller
 • Motorlu taşıtlar
 • Rüzgâr değirmenleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCADCBABBCBADBCAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?