Coğrafya 3 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iç püskü rük kayaçlardan biri değildir?

 • Granit
 • Kömür
 • Diyorit
 • Siyenit
SORU 2

Tor topografyası, granitlerin fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda birbiri üzerinde oluşan bloklardan meydana gelir.
Buna göre, tor topoğrafyası aşağıdaki kayaç gruplarından hangisi üzerinde oluşur?

 • Püskürük
 • Başkalaşım
 • Kimyasal tortul
 • Organik tortul
SORU 3

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kalkerin metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuştur?

 • Elmas
 • Granit
 • Mermer
 • Gnays
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

 • Yüzey akışı
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma
 • Toprak
SORU 5

Buzul aşındırması sonucunda olu şan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen göllere ne ad verilir?

 • Tektonik göl
 • Karstik göl
 • Sirk gölü
 • Volkanik göl
SORU R
SORU 6

Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Denizler
 • Okyanuslar
 • Göller
 • Barajlar
SORU 7

Akımı yıl içinde fazla değişiklik göstermeyen akarsular düzenli rejime sahiptir.
Buna göre aşağıda akım grafikleri verilen akarsulardan hangisinin rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

SORU 8

Yukarıda toprağın katmanları (horizonları) gösterilmiştir.
Bu kesite göre bitki gelişimi hangi katmanda başlamıştır?

 • D
 • C
 • B
 • A
SORU 9

Soğuk ve nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahasında oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laterit
 • Podzol
 • Tundra
 • Çernezyom
SORU 10

Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi gelişmiştir?

 • Maki
 • Sedir ormanı
 • Meşe ormanı
 • Karaçam ormanı
SORU 11

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II

 • Bozkır <-----> Tundra
 • Savan <-----> Çayır
 • Tundra <-----> Orman
 • Orman <-----> Bozkır
SORU 12

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır.
Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek
 • Nüfusun yaş gruplarına dağılımını belirlemek
 • Nüfusun cinsiyete göre dağılımını belirlemek
 • Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Nüfus planlamasının yapılması
 • Eğitim seviyelerinin yüksek olması
 • İş gücüne duyulan ihtiyacın az olması
 • Kadınların çalışma hayatına girmesi
SORU 14

• Japonya
• Batı Avrupa
• ABD’nin doğu kıyıları
Yukarıda verilen yerlerde nüfusunyoğun olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi faaliyetleri
 • Turizm faaliyetleri
 • Tarımsal faaliyetler
 • Yer altı kaynakları
SORU 15

Nüfus piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Gelişmiş bir ülkedir.
 • Doğum oranı yüksektir.
 • Yaşlı nüfus oranı fazladır.
 • İşçi göçü almaktadır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?

 • Ulaşım
 • Turizm
 • İklim
 • Sanayi
SORU 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha fazla beyin göçü aldığı söylenebilir?

 • Cezayir
 • Nijerya
 • Kanada
 • Romanya
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerdendir?

 • Bankacılık
 • Turizm
 • Ticaret
 • Ormancılık
SORU 19

Aşağıdaki göçlerden hangisinin nedeni doğal afettir?

 • Amerika kıtasının keşfedilmesiyle Avrupa’dan bu kıtaya yapılan göçler.
 • 2017 yılında Siri Lanka’da meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle yapılan göçler.
 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’den Almanya’ya yapılan göçler.
 • Lozan antlaşmasıyla Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan göçler.
SORU 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 • Nijerya
 • Mısır
 • Somali
 • Japonya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDCBADBADACABCCDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Coğrafya 3 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 16.97 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?