Coğrafya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel (göreceli) konumunun sonuçlarından biridir?

 • Yıl içinde dört mevsim özelliklerinin görülmesi
 • Akarsularının hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
 • Kuzeyinden esen rüzgârların güneyinden esen rüzgârlara göre soğuk olması
 • Dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresinin kuzey yamaç larına göre daha fazla olması
Soru 2

Aşağıdaki platolardan hangisi kalkerli arazilerin yaygın olduğu alanlarda oluşmuştur?

 • Taşeli
 • Bozok
 • Haymana
 • Ardahan
Soru 3

I. Ağrı Dağı
II. Erciyes Dağı
III. Küre Dağları
Yukarıdaki dağlardan hangileri volkanizma ile oluşmuştur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
Soru 4

Türkiye’de batıdan doğuya doğ ru gidildikçe yükselti artmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

 • Akarsuların beslenme kaynakları
 • Karın yerde kalma süresi
 • Yıllık sıcaklık ortalaması
 • Arazinin jeolojik yapısı
Soru 5

Yukarıda Muğla ilinin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Grafiğe bakılarak Muğla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Yıl boyu düzenli yağış alır.
 • Yoğun kar yağışı görülür.
 • Yaz mevsimi kurak geçer.
 • En yağışlı mevsimi ilkbahardır.
REKLAM
Soru 6

Türkiye’ye güneydoğu yönünden esen ve yaz mevsiminin kurakgeçmesine neden olan rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karayel
 • Samyeli
 • Poyraz
 • Lodos
Soru 7

Aşağıdaki iklim çeşitlerinden hangisi ülkemizde görülmez?

 • Akdeniz
 • Muson
 • Karasal
 • Karadeniz
Soru 8

Harita üzerinde dağılışı gösterilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Podzol
 • Çernezyom
 • Terra rossa
 • Kahverengi orman
Soru 9

Türkiye’de yaygın olan otsu bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bozkır
 • Maki
 • Savan
 • Tundra
Soru 10

Türkiye akarsuları aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için büyük ölçüde uygun değildir?

 • Kano
 • Baraj yapma
 • Ulaşım
 • Rafting
Soru 11

Harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisi yer şekillerinin engebeli ve iklim koşullarının elverişsiz olması nedeniyle seyrek nüfusludur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi geçici kır yerleşmesidir?

 • Yayla
 • Mezra
 • Çiftlik
 • Mahalle
Soru 13

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde taş kömürü madeninin etkisi olmuştur?

 • Antalya
 • Kırıkkale
 • Diyarbakır
 • Zonguldak
REKLAM
Soru 14

Türkiye nüfusunun 1927 yılındangünümüze kadar geçirdiği deği şimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Toplam nüfus miktarı artmıştır.
 • Kentsel nüfus oranı azalmıştır.
 • Sanayide çalışan nüfus oranı azalmıştır.
 • Tarımda çalışan nüfus oranı artmıştır.
Soru 15

Antalya’nın iklim şartları, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri turizmin gelişmesini sağlamıştır. İklim koşullarının elverişli olmasına bağlı olarak tarım oldukça gelişmiştir.Bundan dolayı Antalya göç alan yoğun nüfuslu şehirlerimize örnektir.
Metinde Antalya’nın yoğun nüfuslu olma sebeplerinin hangisinden söz edilmemiştir?

 • İklim şartları
 • Ulaşım şartları
 • Tarımsal faaliyetler
 • Tarihi zenginlikler
Soru 16

I. Hatay’ın ana vatana katılması
II. Çalışmak için Türkiye’den yurt dışına yapılan işçi göçleri
III. Lozan Antlaşmasıyla Türkiye’ye yapılan göçler
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye nüfusunun artmasında etkili olmuştur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 17

Harita üzerinde gösterilen doğrultuda giden bir gemi aşağıdaki su yollarından hangisini kullanmaz?

 • Panama Kanalı
 • Süveyş Kanalı
 • Babül Mendep Boğazı
 • Cebeli Tarık Boğazı
Soru 18

İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya kıtası ile aşağıdaki kıtalardan hangisini kara yolu ile birbirine bağlar?

 • Amerika
 • Afrika
 • Antarktika
 • Avrupa
Soru 19

Can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarına ne denir?

 • Küresel ısınma
 • Doğal kaynak
 • Doğal Afet
 • Fosil yakıt
Soru 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Alp Himalaya deprem kuşağında yer almaz?

 • Türkiye
 • Brezilya
 • İtalya
 • Yunanistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCBBCACDADABDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?