Dil ve Anlatim 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı varlıklar birtakım sesler çıkartır. Örneğin köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendiaralarında konuşarak, yazarak ileti şim kurarlar.
Bu parçanınnın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İletişimin önemi
 • İletişim yolları
 • İletişim engelleri
 • İletişim yanlışları
Soru 2

Rasim Öğretmen dil ve anlatım dersinde “kılavuz” sözcüğünün hangi dilden dilimize geçmiş olabileceğini öğrencilere sormuş, daha sonra bu sözcüğün öz Türkçe olduğunu belirtmiştir.
Rasim Öğretmen’in verdiği bu bilgi dil bilgisinin hangi bölümünün inceleme alanına girer?

 • Köken bilim
 • Biçim bilgisi
 • Anlam bilim
 • Cümle bilgisi
Soru 3

• Konuşma dili, günlük yaşamda konuşulan dildir.
• Konuşma dilinde el-kol hareketleri, ses tonu ve vurgu önemsizdir.
• Konuşma dili, işitme duyumuza hitap eder.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – Y
 • D – Y – D
 • D – D – D
 • Y – D – D
Soru 4

En güçlü iletişim _________ ile yapılan iletişimdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Jest ve mimik
 • İşaret
 • Resim
 • Dil
Soru 5

I. Hint-Avrupa dillerini konuşan uluslar aynı soydan gelmektedir.
II. Diller arasındaki yakınlık ve benzerlik dil ailelerini oluşturmuştur.
III. Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenmektedir.
IV. Türkçe, yapı bakımından tek heceli dillerdendir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Dilimizin ilk yazılı kaynağı olan Göktürk Kitabeleri Türkçenin hangi dönemine aittir?

 • Yeni Türkçe
 • Orta Türkçe
 • Eski Türkçe
 • Modern Türkçe
Soru 7

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi vurgu ve tonlamaya göre diğerlerinden farklı okunur?

 • Aşkın ateşidir sinemi yakan Lütfuna irer mi cevrini çeken Kolların boynuma dolanmış iken Seni öpmelere kıyamadım ben
 • Ala gözlerini sevdiğim dilber Kokuya benzettim güller içinde İnceciktir belin, hilâldir kaşın Selviye benzettim dallar içinde
 • Hayal hayal oldu karşımda dağlar Eşinden ayrılan ah çeker ağlar Dökülmüş yapraklar bozulmuş bağlar Bülbülün konduğu güller perişan
 • Bugün meydan günü döğüş olucu Kötüler de geri geri durucu Koç yiğit elinde tartar kılıcı Kılıcı kalkanınan vuruşur bugün
Soru 8

Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan değişikliktir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Jest
 • Mimik
 • Tonlama
 • Yazı dili
Soru 9

Artık demir(I) almak günü gelmişse zamandan(II),
Meçhule(III) giden bir gemi(IV.) kalkar bu limandan.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

 • Her gün birçok kez geçtiğim bu yol bugün bana daha bir uzun geldi.
 • Bugün, öğle yemeğinden sonra karnıma bir ağrı girdi.
 • Mahallenin sessizliğini keskin bir siren sesi bozdu.
 • Zaman, avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor, onun kıymetini iyi bilmeliyiz.
Soru 11

Türkçe kökenli sözcüklerde ilk heceden sonra o, ö ünlüsü bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

 • Rıhtıma vardığında son motor kalkmak üzereydi.
 • Kullanılacak tüm malzemeleri denetlemek için gelmiş.
 • Belki ömrümün sonuna kadar böyle kalacağım.
 • O zaman, bu güzelim İstanbul’da ailece yaşardık.
Soru 12

(I) Ali ağa o gün tarlaya gitmemişti. (II) Onun yerine sabah erkenden Muhtar Osman’la konuşmak için kahveye gitti. (III) Muhtarın yanında Hasan Öğretmen’i gördü. (IV) Bunun üzerine konuşmaktan vazgeçerek imamın yanına gitmeye karar verdi.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Belli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

 • Her sene şubat tatilinde Uludağ’a gitmek bir alışkanlık oldu.
 • Takımımız haftaya pazar, ligin en kritik maçını oynayacak.
 • 12 Haziran Cuma günü öğrenciler için tatil başlayacak.
 • Arif, kasımın 21’inde mi askere gidecekti?
REKLAM
Soru 14

Türkçede bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

 • Dostum bil ki tüm küskünlükler lüzumsuzdur bu dünyada.
 • Bir de baktımki sınıfta kimse kalmamış.
 • Gümrükteki memur başını kaldırıp adını sordu.
 • Konuşmaya başlamıştım ki elektrikler kesildi.
Soru 15

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisi ses aşınması (düşmesi) yoluyla oluşmuştur?

 • hanımeli
 • Eskişehir
 • Zeytinyağı
 • Kahvaltı
Soru 16

Etmek, olmak, eylemek, kılmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi oluyorsa sözcükler bitişik yazılır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Yardım edelim de teyze kolayca karşıya geçsin.
 • Gözlüğüm az önce buradaydı, nereye kayboldu?
 • Öyle bir teklifle geldik ki bu sefer reddedemeyeceksiniz.
 • Bu duruma ne kadar sabır edebilirim, bilmiyorum.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın ( . ) kullanımı yanlıştır?

 • Bugün sınıf olarak Ulus’taki ilk T.B.M.M.’yi ziyaret ettik.
 • Ünlü yazar 20.12.1930’da doğmuş.
 • Prof. Dr. Halil İnalcık arkasında birçok değerli eser bırakmıştır.
 • III. Selim pek çok değişime öncü lük etmiştir.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisine iki nokta ( : ) getirilmelidir?

 • Sonbahar geldi ( ) rüzgârlar artık daha sert esmeye başladı.
 • Arkadaş ( ) Yurduma alçakları uğratma sakın.
 • Programımızda konferans vereceğimiz üç şehir var ( ) Balıkesir, Elazığ, Artvin.
 • Öğretmen tane tane konuşmaya başladı ( ) belli ki önemli bir şey söyleyecekti.
Soru 19

Karadeniz’de balıkçılar teknelerine evlatlarıymış gibi bakar ( ) Hatta onlara verdikleri isimlerle ruhlarını ( ) sevgilerini ve özlemlerini ortaya koyarlar: Köroğlu, Godik, Darıcalı, Yorgun Gözler ( )
Bu parçanında yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • ( . ) ( ; ) ( . )
 • ( … ) ( , ) ( . )
 • ( ! ) ( : ) ( … )
 • ( . ) ( , ) ( … )
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin hangisinde kesme ( ’ ) işareti kullanılmamalıdır?

 • Kültür Bakanlığının açtığı bu yarışmaya katılmayı arzuluyorum.
 • Ankaranın kuzeyi çok yoğun yağış aldı.
 • 1993ten beri babam marangozlukla uğraşıyormuş.
 • Bu konuyla ilgili en güncel istatistikleri TÜİKten edinebilirsiniz.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDBCDCCBAADBDDACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler