GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 2 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Dört mevsim hep aynı güzelliği(I.) sunan Maşukiye, keyifli(II) bir hafta sonu kaçamağı(III) için size göz kırpıyor.(IV.)
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangilerinin kökü fiildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 2

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

 • A) Hakan Bey’in eşi, o gün oldukça yapıcı konuşmuştu.
 • B) Babam, bu çarşıda yıllarca çantacı olarak çalışmış.
 • C) Eve şöyle alıcı gözle bakıp almaya karar verdik.
 • D) Kalıcı eserler vermek istiyorsan insani meseleleri ele almalısın.
SORU 3

Ne yârdan geçilir ne serden;
Korkuyorum(I) bu gecelerden(II).
Bel bağladığım(III) tepelerden
Gün doğmayabilir(IV.) bir daha.

Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 4

“Hava” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamda kullanılmıştır?

 • A) Hava, denize girmek için oldukça uygun bugün.
 • B) Haziran ayına girmemize karşın havalar hâlâ ısınmadı.
 • C) Girdiğimiz her işten havamızı aldık bugüne kadar.
 • D) Karadeniz’in havası nemli oldu ğundan bana yaramıyor.
SORU 5

I. Şu çocuğa göz değecek diye ödüm kopuyor.
II. İki göz bir ev kiraladık İstanbul’da.
III. Gözlüğün dolabın diğer gözünde duruyor.
IV. Alper Bey, çok iyi bir göz doktorudur.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “göz” sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 6

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi zıt sözcüklerden oluşmamıştır?

 • A) Kalmak – kalmamak
 • B) Aşağı – yukarı
 • C) İyi – kötü
 • D) Tembel – çalışkan
SORU 7

I. Belki öğretmen beni de tahtaya kaldırır.
II. Kendin gitmesen bile en azından ona haber verseydin.
III. Buraya kadar gelmişken hiç olmazsa teyzemi görelim.
IV. Elbette her insan hayatını şekillendirmekte özgürdür.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlıdır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 8

Yıllardır ki bir kılıcım(I.), kapalı kında,
Kimsesizlik dört yanımda(II.) bir duvar gibi.
Muzdaribim bu duvarın(III.) dış tarafında
şefkatine inandığım biri(IV.) var gibi.

Bu dizelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 9

İsim veya fiil köklerine yapım ekleri getirilerek oluşturulan sözcüklere türemiş sözcük denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerdekialtı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür?
Sevgilim(I.) güvenme güzelliğine,
Senin de saçların(II.) tarumar olur;
Aldanma talihin pembe(III.) rengine,
Hayatın(IV.) uzun bir intizar olur.

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 10

Birden çok yargıyı, düşünce ve iste ği bildiren cümlelere birleşik cümle denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümledir?

 • A) Tüm kuruluşlar tek bir çatı altında toplandı.
 • B) Kendimi bir bıraksam hemen uyuyacaktım.
 • C) Her akşam eve yorgun dönüyorum.
 • D) Annemin içine bir hüzün çökmüştü.
SORU 11

Yüklemi isim veya isim grubundan olan cümlelere isim cümlesi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?

 • A) Sabahları sadece bir veya iki bardak süt içerdi.
 • B) Sınav heyecanını yenemiyordum.
 • C) Bursa’nın güzelliği, tabiatın ve tarihin iş birliğidir.
 • D) Hayatın anlamını yeni öğrenmiştim.
SORU 12

Çocuklar yağmurdan sonra güle oynaya bahçeye çıktılar.
Bu cümlenin dolaylı tümleci aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çıktılar
 • B) yağmurdan sonra
 • C) Çocuklar
 • D) bahçeye
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bildirdiği anlama göre diğerlerinden farklıdır?

 • A) Çevresine neşe saçan insanlar her zaman sevilir.
 • B) Eve otobüsle gitmek istemiyorum.
 • C) Bilgili insanlardan yararlanmak gerekir.
 • D) Günden güne yeni eve alışıyorum.
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • A) İki arkadaş o gün konsere gitmeye karar verdi.
 • B) Hayatınızda sevgiye daha fazla yer vermelisiniz.
 • C) İnsanlar, dünyanın paylaşım yeri olduğunu unutuyor.
 • D) Arabamız iki gün sonra bakıma girecek.
SORU 15

Bugün pek çok tiyatro, seyircisizlikten yakınıyor. Ama seyirci çekebilmek için tiyatroda farklı dil arayışları, yeni ve farklı metin arayışlarına girmek akıllarına gelmiyor. Bütün bunlar da “Körler sağırlar birbirini ağırlar.” durumundan bizi çıkaramıyor.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Tiyatro oyunlarının çok az seyredildiği
 • B) Yeni oyunlara ihtiyaç duyulduğu
 • C) Tiyatroya seyirci çekmek için kimsenin çaba göstermediği
 • D) Tiyatronun gelişiminde eleştirinin önemli yer tuttuğu
SORU 16

Hiçbir edebiyat yapıtını salt dili için sevmeyiz. Dil bir ön kabuldür. O dilin ardındaki duyguyu, düşünceyi ve son noktada onların ifade edilme yöntemini severiz. Eserlerde duygu ve düşünceler, olabilecek en iyi biçimde sunulmalıdır ki iyi bir yapıt olabilsinler. Yoksa tencere boş, kapak üzerine kapanmış, yuvarlanıp giderler.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

 • A) Evrensel temaları işleyen eserler kalıcı olur.
 • B) Duygu ve düşüncelerin güzel anlatılması eserleri değerli kılar.
 • C) Eserlerin sevilmesinin tek nedeni dilleridir.
 • D) İyi bir yazar, eserlerinde zekâsını gösterir.
SORU 17

(I)Tartışmalardan uzak durmak ve kendi bildiği yolda gitmek inatçılık gibi görünse de aslında kalender bir tavırdır. (II) Ancak bazı durumlarda fikir beyan etmenin de bir sakıncası yoktur. (III) Nasıl olsa dünya bildiği gibi dönecek, herkes bildiği gibi yazacak. (IV) Söylesek ne değişecek?
Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 18

Sümerler bundan dört bin yıl önce, belirli bir ağaç türünün kabuğunu kazıyıp bu kabuğu yediklerinde ağrılarının dindiğini keşfettiler. Sümerlerin kabuğunu sıyırdıkları ağaç, bugün aspirin olarak bildiğimiz ilacın öncüsü niteliğindeki söğüt idi. Tarihte aspirinin etkin maddesi salisilik asidi barındıran söğüt kabuğunun reçete edildiği ilk kaynak, MÖ 2000 yıllarına ait bir Sümer tabletidir.
Bu paragrafta ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Betimleyici
 • B) Öyküleyici
 • C) Açıklayıcı
 • D) Emredici
SORU 19

Şiir, dil içinde bir sözcük serüvenidir. Bu serüven aynı zamanda kuşaklar boyu bir arada yaşanılmış uzun bir geçmişin saflaştırılmış ve damıtılmış özünü içerir. Çünkü dil, bir kültür taşıyıcısıdır ve şair kullandığı dilin kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. Şair bu kültürü özümseyip önce bir dil, sonra da bir şiir serüvenine dönüştürür. Şairin dil içindeki bu sözcük serüveni, bize yaşanılmış geçmişin duygu birikimini verir.
Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şair farklı kültürlerden beslendiği ölçüde başarılıdır.
 • B) Şiir, bir toplumun kültürünü en iyi yansıtan vasıtadır.
 • C) Bir toplumun kültürü dili vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılır.
 • D) Şair, toplumunun kültürünü iyi özümseyerek şiirini oluşturur.
SORU 20

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen ve MÖ 6200 yıllarından kalan Çatalhöyük şehir planı, 5800 yıllık olarak bilinen harita tarihini 2400 yıl daha geriye götürmüştür. Bundan yaklaşık 8205 yıl önce yapılan bu ilk harita Çatalhöyük’teki kazılarda bir evin duvarında bulunmuştur.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Tarihin ilk dönemlerinde insanlar şehir düzenine önem vermişlerdir.
 • B) Haritacılık tarihi ile ilgili ilerleme kaydedilmesini sağlayan önemli bir bilgi edinilmiştir.
 • C) Tarihî yerleşim yerlerinin birçoğu henüz aydınlatılmamış gizlerle doludur.
 • D) Arkeolojik kazılarda elde edilen eserler müzelerde sergilenir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCCACDABCDBBDBBCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?