Dil ve Anlatim 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Çağlar : Bu akşam beraber matematik çalışabilir miyiz?
Özgür : Uygun olursam ben sana haber veririm.
Bu iletişim örneğinde aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi belirgin değildir?

 • Gönderici
 • Bağlam
 • Alıcı
 • İleti
Soru 2

Reklamlarda tüketicinin ürünleri satın alması için teşvik edici bir dil kullanılır.
Buna göre reklamlarda dil hangi işleviyle kullanılır?

 • Kanalı kontrol
 • Dil ötesi
 • Sanatsal (şiirsel)
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 3

I. Dinleyicilerle etkili bir iletişim kurulmalıdır.
II. Sunum yapılacak yer önceden görülmelidir.
III. Sunum hazırlığında farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.
IV. Dinleyicilerin soru sormalarına izin verilmelidir.
Numaralanmış uygulamalardan hangileri sunumdan önce yapılması gerekenlerdendir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 4

• Çok küçük yazı boyutu kullanılmalıdır.
• Sunum 15-20 dakikayı aşmamalıdır.
• Aşırı renkli grafiklerden kaçınılmalıdır.
“Sunum”la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – D
 • D – D – Y
Soru 5

Bir tartışmada başkanın aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?

 • Tarafını belli ederek tartışmayı yönlendirmek
 • Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek
 • Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
REKLAM
Soru 6

• Konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasında değişir.
• Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı yönlerini ele alır.
• Karara varmaktan çok farklı anlayışları ortaya koymak amaçlanır.
Özellikleri verilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Panel
 • Konferans
 • Söylev
 • Münazara
Soru 7

Garibim;
Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde,
Ne de tanıdık bir çehre;
Bir tren sesi duymayagöreyim,
İki gözüm
İki çeşme.

Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlük
 • Yalnızlık
 • Kahramanlık
 • Ölüm
Soru 8

Aşağıdaki konulardan hangisi diğerlerine göre daha az sınırlandırılmıştır?

 • Masal türünün genel özellikleri
 • Türk edebiyatında masalın gelişimi
 • Binbir Gece Masalları’ndaki kahramanların tahlili
 • Türk masallarında coğrafi ögeler
Soru 9

Eşinin kulağının bir süredir iyi duymadığına artık inanmaya başlayan adam, bu duruma bir hayli üzülüyordu. Karısına sevgisi ve saygısı nedeniyle evde bu konuyu açmamaya özen gösteriyor, onu üzmemek için elinden geldiğince ona bu konuda tek söz söylemiyordu. Sonunda eşiyle bu konuyu konuşmaya karar verdi.
Bu parçanınnın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Betimleme
 • Öyküleme
Soru 10

Dönüp dolaşıp kendime sorduğum bir soruyu yeniden soruyorum: Dilin dünya görüşü dediğimizde bu dünya görüşü dilin neresindedir? Bir dilin dünya görüşü; o dile özgü bazı ortamlarda, bazı olaylarda yoğunlaşmış olsa bile dilin her yerindedir. Onun dilde sinmediği hiçbir yer yoktur.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Öyküleyici anlatım
 • Betimleyici anlatım
 • Tartışmacı anlatım
 • Lirik anlatım
Soru 11

I. Sanat eserinin değeri ancak topluma ne kadar ayna olabildiğiyle ölçülür.
II. Her yıl navrızlar, baharın ilk günlerinde güzel havaların müjdecisi olarak topraktan çıkmaya başlar.
III. Galata’daki Azapkapı ve Üsküdar’daki Paşakapısı İstanbul’un kapılı semtlerindendir.
IV. Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı romanı edebiyatımızda köyü ele alan ilk eserdir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri nesnel anlatımlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 12

Yazar(I) bu romanında(II) kendi yaşamını samimi(III) cümlelerle anlatmış.(IV.)
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi cümleye öznellik katmaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıdaki parçaların hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

 • Mihail, yeni çevresine çok çabuk uyum sağladı. Nikolay ve diğer arkadaşlarıyla beraber geziyor, eğleniyorlardı. Mihail, özellikle de eski dostu Nikolay ile birlikte olmaktan mutluydu.
 • Diz çökünce kaplumbağa ile göz göze geldik. Yutkundum. Özür dilerken sesim titriyordu. Sesimi ona duyuracak gücüm kalmamıştı. Gözlerim kendiliğinden yumuldu.
 • Tekne kıyıya geldiğinde içinden, orta yaş çizgisini biraz geçmiş bir adam indi ve irice dört beş balığın bulunduğu kovasını tekneden aldı. Tam gitmeye hazırlanıyordu ki kendisine imrenerek bakan yabancıyla göz göze geldi.
 • Eşi gecenin geç saatlerinde rahatsızlanan adam, doktor aramak için kentin caddelerinden birinde sağa sola bakarak yürüyordu. Büyük bir apartmanın önünde durdu ve kapının yan tarafında dizili zilleri tek tek inceledi.
REKLAM
Soru 14

Büyük bir eleştirmen nasıl olur merak ediyor musunuz? O eleştirmenin ilkeseriyle son yazdığı eseri karşılaştı rın. İlk eserinde söylediği ve savunduğu şeyleri son eserinde de söyleyip savunuyorsa hiç çekinmeden o eleştirmenin peşinden gidin.
Bu parçanında büyük bir eleştirmenin taşıması gereken hangi özellikten bahsedilmektedir?

 • Tutarlılık
 • İlginçlik
 • Doğallık
 • Yaratıcılık
Soru 15

Bu uyarı ve ikazlarınız ilerleyen sü reçte bize yol gösterici olacak.
Bu cümledeki anlatım bozuklu ğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanımı
Soru 16

Savaşta kimyasal silahların kullanılması askerin daha çok ölmesine yol açtı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilir?

 • “Savaşta” sözcüğünün cümleden çıkarılmasıyla
 • “yol açtı” sözünün yerine “sağladı” sözünün getirilmesiyle
 • “daha çok” sözünün “askerin” sözcüğünden önce kullanılmasıyla
 • “kimyasal” sözcüğünün yerine “nükleer” sözcüğünün kullanılmasıyla
Soru 17

• Tartışmacı anlatımda düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
• Öyküleyici anlatım sözcüklerle resim çizme işidir.
• Öğretici anlatımda dil, daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – Y – Y
 • D – D – D
 • Y – D – Y
Soru 18

İş gelmez elinden gitmez bir kâre
Aslında neslinde giymemiş hare
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez

Bu dizelerin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emredici
 • Mizahi
 • Söyleşmeye bağlı
 • Kanıtlayıcı
Soru 19

• Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
• Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
• Trafik kurallarında, bazı eşyaların kullanma kılavuzlarında bu anlatım kullanılır.
Özellikleri verilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Düşsel
 • Emredici
 • Gelecekten söz eden
 • Öyküleyici
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 • Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biri olan Mardin, çevresinde barındırdığı tarihî zenginliğin ortasında bir fener gibi parlıyor.
 • İnsan hayatı hep bir yerlerde bıraktığı şeylere yıllar sonra geri dönmek üzere kurgulanmıştır.
 • Yerinde kullanılan bir söz kadar insanı mutlu kılan pek az şey vardır.
 • Bir toplumun dilini korumadan varlığını sürdüremeyeceğini burada eklemek gerekiyor.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCCAABADCDCBADCABBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler