GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 4 – Test 142018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerin hangisinde olay farklı bir kişi ağzından aktarılmıştır?

 • A) Babam bahçeyle yol arasındaki bir yerin uygun olduğunu söyledive o akşam benim yerime topra ğı kazdı. Küçük ağacımı oraya diktim.
 • B) Ertesi sabah horoz sesleriyle uyandım. Dışarı çıktım. Otelin önüsebze bahçesi… Tavuklar dolaşı yor. Önümüz Marmara Denizi…Küçük ve sevimli bir köyde oldu ğuma sevindim.
 • C) Neden sonra ışıklar yandı. Kadın, çocuğundan uzun süredir ses çıkmadığını fark etti ve birden salona koştu. Yavrucak, küçük dizlerini karnına çekerek uyuyakalmıştı.
 • D) Arkadaşlarım bana bakıyorlardı, ben de onlara bakıyordum. Hayır hayır, onlara kızgınlıkla bakmıyordum. Çünkü hepsini seviyordum ama benimle alay etmelerine kızıyordum.
SORU 2

Ayrılığın(I) yırtıcı hislerini(II) besteler
Sonu gelmez yollarda kağnı gıcırtıları
Hasret(III) çeken yolcuya kavuşmayı müjdeler
Savrulurken rüzgârda kağnı gıcırtıları(IV.)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi somut isimdir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 3

İstiklal Caddesi’ni dik kesen Bekâr Sokak üzerinde şirin bir dükkân… Davetkâr vitrininin önüne beyaz dantel örülmüş yuvarlak bir masa ile iki sandalye iliştirilmiş. Dükkânın ahşap çerçeveli kapısını aralamamla her katından incik boncukların, keçe meleklerin, zarif zincirlerin sarktığı, iki insan boyunda bir ağaç beliriyor. Bildiğimiz ağaçlardan değil o; katman katman, heybetli, gösterişli…
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Betimleyici
 • B) Destansı
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Düşsel
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat olarak kullanılmıştır?

 • A) Mümtaz, burada büyük kayalara oturup akşamı seyretmeyi severdi.
 • B) Zaman öldüren oyunların yerine artık sayısal ve sözel oyunlar var.
 • C) Burada sizi harika bir görsel şölen bekliyor.
 • D) Ağaç dallarının arasında bir saksağan yuvasının olduğunu fark ettim.
SORU 5

I. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır.
II. Bu anlatımda duygular ön plandadır.
III. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.
IV. Daha çok roman, şiir, hikâye gibi türlerde bu anlatımdan yararlanılır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri lirik anlatıma ait değildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 6

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?

 • A) Buraya ev yapılması fikri kime ait?
 • B) Ünlü yazar, kaçıncı yüzyılda ya şamıştı?
 • C) Fırtınanın bu kadar şiddetli olacağı tahmin edilmedi mi?
 • D) Bizim isteklerimizi neden dikkate almıyorlar?
SORU 7

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Bu dizelerde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gelecekten söz eden
 • B) Mizahi
 • C) Öyküleyici
 • D) Destansı
SORU 8

• 50 km hızı aşmayınız.
• Tünele girerken aracınızın farlarını açınız.
• Ağır araçlar sağdan gidiniz.
Bu örneklerde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Kanıtlayıcı
 • B) Emredici
 • C) Gelecekten söz eden
 • D) Tartışmacı
SORU 9

Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiildir?

 • A) Akın’ın babası çok başarılı bir öğ retmenmiş.
 • B) Bize aylardır bahsettiğin arkada şın bu muydu?
 • C) Bu bölge, bünyesinde barındırdığı güzellikle çok fazla turist çekiyor.
 • D) Çocukluğumdan aklımda kalan en güzel şey bahçemizdeki ıhlamur ağacıydı.
SORU 10


Verilen bilgiler örnek ve tanımlarla pekiştirilir.
• Daha çok öznel cümleler kullanılır.
• Üslup, sade ve gösterişsizdir.
“Öğretici anlatım”la ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – D
 • B) Y – Y – D
 • C) D – D – D
 • D) Y – D – D
SORU 11

Çağlar boyunca nar; umudun, verimliliğin ve bolluğun simgesiydi. Sanatın, mitolojinin ve edebiyatın da ortak noktası oldu. Eski Mısırlılar yenidendoğmak umuduyla narlarla gö mülüyordu. Hitit tarım tanrısı kullarını nar, üzüm ve buğday ile kutsuyordu. Romalılar narın kabuğunu kurutup kösele olarak kullanıyordu. Nar, boya ve dekor işlerinde de kullanılıyordu.
Bu parçanınnın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Betimleyici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Mizahi
 • D) Söyleşmeye bağlı
SORU 12

Bir yazarın inandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amacıyla yazdığı bir yazıda _________ anlatımı tercih etmesi beklenir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Betimleyici
 • B) Öyküleyici
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Düşsel
SORU 13

Yılların verdiği yorgunluk dedemi epey yaşlandırmıştı.
Bu cümledeki altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Durum
 • B) Zaman
 • C) Yer-yön
 • D) Nicelik (azlık-çokluk)
SORU 14

• Olaylar hayal ürünüdür.
• Kişiler, olağanüstü özellikler taşır.
• Hayal, varsayım, abartma ve kişileştirme gibi unsurlar sıkça kullanılır.
Özellikleri verilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mizahi
 • B) Düşsel
 • C) Açıklayıcı
 • D) Söyleşmeye bağlı
SORU 15

Şimdiye kadarki en etkili kasırgalardan olan Irma’nın Küba ve Karayiplerden sonra iki gün içinde ABD’nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor. Kasırganın Florida’da su baskını ve yıkımlara neden olabileceği tahmin ediliyor.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmış olabilir?

 • A) Gelecekten söz eden
 • B) Düşsel
 • C) Mizahi
 • D) Destansı
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?

 • A) Hilmi Bey, çoğu kişiye göre fedakâr bir insandı.
 • B) O gün eve gitmek için üç araç değiştirmek zorunda kaldım.
 • C) Kitaplara sığınmak gibi bir zevk var mı bu dünyada?
 • D) Türkçe dersinde sınıfımıza okul müdürümüz geldi.
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfat türündeki sözcükleri bağlamıştır?

 • A) Hem babama hem de anneme söz vermiştim sınava hazırlanacağıma.
 • B) Evin ve arabanın anahtarını dün spor salonunda unutmuşum.
 • C) İki saat sonra onu ve seni burada bekliyor olacağım.
 • D) Yemeği gayet şık ve ünlü bir restoranda yedik.
SORU 18

Sohbet, mülakat, diyalog ve monolog metinlerinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?

 • A) Öyküleyici
 • B) Betimleyici
 • C) Söyleşmeye bağlı
 • D) Emredici
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnek olabilecek eserlerden biridir?

 • A) Leyla ile Mecnun
 • B) Harname
 • C) Aşk-ı Memnu
 • D) Yaprak Dökümü
SORU 20

• Aaa, öğretmenimiz de buradaymış!
• Vah vah, çocuk yere çok kötü düştü!
• Oh! Biz çalışalım, sen yat.
Bu ünlem cümlelerinde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

 • A) Sitem
 • B) Şaşırma
 • C) Acıma
 • D) Hüzün
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDACBADBCABCDBADDCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?