Dil ve Anlatim 5 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir?

 • Sonuç
 • Mukaddime
 • Fasıl
 • Muhavere
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde anlatmaya dayalı metinler bir arada verilmiştir?

 • Komedi – Karagöz – tarihî metinler
 • Halk hikâyesi – manzum hikâye – masal
 • Orta oyunu – masal – trajedi
 • Köy tiyatrosu – destan – roman
SORU 3

Ömer Seyfettin’in Forsa adlı hikâyesinin metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlatmaya dayalı
 • Göstermeye bağlı
 • Coşku ve heyecanı dile getiren
 • Öğretici
SORU 4

Özel mektuplarda genellikle dilin hangi işlevi kullanılır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Şiirsel
 • Heyecana bağlı
 • Dil ötesi
SORU 5

Farklı becerilere sahip insanların ilgili yerlerde istihdam edilebilmeleri için uygun özelliklerin işveren tarafından bilinmesi gerekir. Kişilerin bu amaçla hazırladıkları forma _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mektup
 • Dilekçe
 • Hikâye
 • Öz geçmiş
SORU R
SORU 6

30.01.1956
Az konuşur olmayı erdem saymıyorum artık. Kendini kaçırmak, kendini gizlemek gibi geliyor bana.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Günlük
 • Mektup
 • Deneme
SORU 7

Anı türünün aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle benzerliği en azdır?

 • Gezi
 • Otobiyografi
 • Makale
 • Günlük
SORU 8

Biyografi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yazar, ele aldığı kişi hakkında kendi görüşlerine yer verir.
 • Anlatılanlar gerçek olmalı, sağlam delillere dayandırılmalıdır.
 • Biyografisi yazılacak kişinin günlüklerinden, anılarından vb. yararlanılır.
 • Edebiyatta, sanatta, bilimde yer edinmiş kişiler hakkında yazılır.
SORU 9

Anı ve biyografi türünün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dilin sanatsal işlevde kullanılması
 • Olayların günü gününe yazılma zorunluğunun olması
 • Tanınmış kişilerin hakkında yazılmaları
 • Öğretici metin türü olmaları
SORU 10

(I) Yeryüzü genelinde beş kıtaya da ğılmış on beş turna türü bulunmaktadır. (II) Çöllerin, dağların, donmuş tundraların ve düzinelerce ülkenin sınırları üzerinden göç eder. (III) Bu narin kuşlar, yaşama alanlarını korumaya yönelik çalışmalarda birleşen çeşitli halklar arasında barış elçiliği de yapar. (IV) Ancak günümüzde pek çok turna türü, parklarla korunanarazi parçaları ve yaban hayatı sığı naklarıyla yetinmek zorundalar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım söz konusudur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 11

Şiddetli bir gürültü patırtı cibinliği aşıp üzerime yükleniyor. Nerede olduğumu algılayabilmem için birkaç saniye geçmesi gerekiyor. Buraya yaptığım son seyahatte beni maymunların sabah çağrıları, fillerin gürlemeleri ve boynuzgagalıların kulakları tırmalayan sesleri uyandırmıştı. Şu anda ise uyku mahmurluğunuüzerimden atarken kamyon gürültü leri ve hidrolik pompaların çıkardığı gürültüleri birbirinden ayırt ediyorum. Burası Myanmar’ın Hukavng Vadisi’nin derinliklerine gizlenmiş ve bir zamanlar sadece birkaç yüz kişiye ev sahipliği yapan küçük sevimli Sinbiyang köyü.
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Günlük
 • Makale
SORU 12

Beslenme, tüm yaş grupları için sağ lıklı yaşamın temelidir. Vücut, ihtiyacı olan besin değerlerinden yoksun kaldığında, zamanla bazı hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Örneğin B grubu vitaminlerin yetersizliği deri enfeksiyonlarına ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Folik asit ve demir yetersizliği özellikle çocuklar ve gebe kadınlarda kansızlığa neden olmaktadır.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Eleştiri
 • Fıkra
SORU 13

Gazete yazısı olan fıkra Türk edebiyatının hangi döneminden itibaren görülmeye başlar?

 • Klasik (Divan) Edebiyat
 • Tanzimat edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Sözlü edebiyat
SORU 14

İnsanın arkadaşının, can yoldaşının üç mahalle, beş mahalle ötede değil de cebinde olması ne güzel şey! Ama bu arkadaş bütün arkadaşlıklar gibi bir alışkanlığın, bir sevginin eseridir. Kitapla eğer yaşınız daha pekküçük iken dost olmamışsanız yaş lılık günlerinizde onu sevip arkadaş olmanız mümkün değildir. Nitekim bugünün yaşlı insanları, türlü sebeplerleçocukluklarında kitapla arkadaş lık kurmak imkânını bulamamışlardır. Şimdi onun için yalnızdırlar.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Anı
 • Günlük
 • Deneme
 • Makale
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biridir?

 • Makale
 • Deneme
 • Anı
 • Fıkra
SORU 16

Boya tüplerinde o renkleri bulamazsınız ( ) onlar karışımlardan doğmuş ( ) ara renklerdir ( )
Yukarıda yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( ; ) ( , ) ( . )
 • ( . ) ( , ) ( . )
 • ( ; ) ( , ) ( , )
 • ( , ) ( ; ) ( . )
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Annem de beni böyle severdi.
 • İşte Mardin’in de böyle bir güzelliği vardı.
 • Güzel bir film bulayım da seyredelim.
 • Tamda o günlerde bir roman yazmaktaydım.
SORU R
SORU 18

Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yollarına
Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ses daralması
 • Ses düşmesi
 • Ses benzeşmesi
 • Ses türemesi
SORU 19

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelime denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir?

 • Kente kapandık kaldık tutanaklarla belli,
  Yüzlerimiz temmuzdan ötürü sallanır ve uzar.
 • Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
  Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik!
 • Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden
  Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden
 • Çok insan anlayamaz eski musikimizden,
  Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.
SORU 20

Yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımla yazdığı yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Makale
 • Anı
 • Sohbet
 • Eleştiri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABACDBCADCBABCCADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 5 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Dil ve Anlatim 5 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Dil ve Anlatim 5 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Dil ve Anlatim 5 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 5 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 5 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 5 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 5 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 5 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 5 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 5 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 5 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 5 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 5 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 5 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 5 testinin başarı yüzdesi %0. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 5 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler