Dil ve Anlatim 6 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Röportajlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılamaz?

 • Açıklayıcı
 • Düşsel (fantastik)
 • Öğretici
 • Betimleyici
SORU 2

Röportaj için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 • Konusu güncel olaylardır.
 • Öncesinde araştırma yapılır.
 • Dayandığı sağlam bir tez vardır.
 • En az üç kişi tarafından gerçekleştirilir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi röportaj yapacak kişinin özelliklerinden olamaz?

 • Bilgili
 • Meraklı
 • Araştırmacı
 • Çekingen
SORU 4

Röportajlarda;
• Çeşitli ses kayıtları, belge ve fotoğ raflar bulunabilir.
• Amaç, konuyu belgesel şeklinde sunarak halkı bilgilendirmektir.
• Yazar kendi düşüncelerine yer vermez.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – Y
 • Y – D – D
 • Y – Y – D
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde yazılmış bir eser değildir?

 • Çalıkuşu
 • Doğudan Gezi Notları
 • Bugün de Diyorlar ki
 • Mezarlarında Yaşayanlar
SORU R
SORU 6

“Karşılıklı buluşmak, görüşmek” anlamına gelen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Mülakat
 • Nutuk
SORU 7

Mülakat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mülakat yapılacak olan kişiden randevu alınmalıdır.
 • Sorular kısa ve net olmalı, ayrıntı ya girilmemelidir.
 • Sorulan sorulara verilen cevaplar aynen aktarılmalıdır.
 • Sadece belli kişilerin anlayabileceği, kapalı bir dil kullanılmalıdır.
SORU 8

Mülakatta dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi en az kullanılır?

 • Şiirsel (Sanatsal)
 • Göndergesel
 • Heyecana bağlı
 • Alıcıyı harekete geçirme
SORU 9

― Sizce 1955 yılının en başarılı şairleri kimlerdir?
― Dağlarca, Necati Cumalı, Attila İlhan, Turgut Uyar, Kâmuran, S. Yüce, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Gülten Akın. Benim zihnimde bu yıl, en çok bu şairler yer etti.
― Peki, “Türkçeyi sanatçılar arıtacaktır.” sözü için ne dersiniz?
― Doğru derim. Ömer Seyfettin’den beri alınan mesafe düşünülürse…

Örneği verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fıkra
 • Günlük
 • Mülakat
 • Nutuk
SORU 10

Söylev ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dinleyicilerin kültür düzeyleri, gereksinimleri dikkate alınır.
 • Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı bir şekilde ortaya konur.
 • Muhatapları heyecanlandırarak bir düşünceyi kabul ettirmek esastır.
 • Özellikle sanatsal konularda hazırlanır.
SORU 11

• Söylev türünün ilk örnekleri, Eski Yunan ve Roma dönemlerinde ortaya konmuştur.
• Toplanma ve söz özgürlüğünün getirilmesi söylev türünün gelişimini etkilemiştir.
• Orhan Pamuk tanınmış bir söylevcimizdir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – Y
SORU 12

Bilimsel toplantılarda ilim ve fen insanlarının yaptıkları konuşmalara ________ söylev denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Siyasi
 • akademik
 • Hukuksal
 • iktisadi
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte gitmiş.
 • Birden çocukluğunun geçtiği Bursa’daki babaevini hatırladı.
 • Yaz günlerinde, köpeğiyle kırlarda oynamaya bayılır.
 • Sağlıklı, sıhhatli bir bebek dünyaya getirmiş.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış söylevciler arasında gösterilemez?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Süleyman Nazif
SORU 15

I. İslami toplumlarda dinsel söylevlere hatip denir.
II. Hutbe, orduların moral gücünü yükseltmeye yönelik söylevlere verilen addır.
III. İktisadi söylev ekonomik konularda yapılan konuşmalardır.
Söylev ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
SORU 16

Büyük Türk Milleti!
On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nutuk
 • Mülakat
 • Görüşme
 • röportaj
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın ( . ) kullanımıyla ilgili hata yapılmıştır?

 • Toplantının 13.30’a ertelenmesine karar verildi.
 • Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut tarafından kaldırılır.
 • Hediyeni niçin şimdi açmıyorsun.
 • Bu sene 25’ine basmış olacak.
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses benzeşmesi yoktur?

 • Simitçi, erkenden fırının yolunu tutmuş.
 • Düzenli olarak buraya koşmaya gelir.
 • Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.
 • Arkadaşım da böcekten çok korkuyor.
SORU 19

Aşağıdakilerin hangisinde “ki” ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 • Benimki aldıktan iki gün sonra bozuldu.
 • Konuyu bilmiyor ki soruları yanıtlasın.
 • Ben, kardeşim, evdeki herkes bu gidişle sarsılacak.
 • Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.
SORU 20

Yakında tüm bölgeye barakalar konduracaklar ( ) herkes prefabrik ev diyor ( ) ne saçma değil mi ( ) Zaten her şey çok saçma burada.
Bu parçanında yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • ( , ) ( ; ) ( . )
 • ( ; ) ( . ) ( . )
 • ( ; ) ( , ) ( ? )
 • ( ; ) ( . ) ( ? )
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDDAACDACDBBDACACBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 6 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Dil ve Anlatim 6 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Dil ve Anlatim 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Dil ve Anlatim 6 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 6 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 6 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 6 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 6 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler