Dil ve Anlatim 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanat metinleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Okuyucuya estetik zevk vermek amaçlanır.
 • Olaylar gerçek veya kurmacadır.
 • Resmî, açık ve sade bir dille; üslup kaygısı olmadan yazılır.
 • Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
Soru 2

I. Harnâme
II. Tahir ile Zühre
III. La Fontaine
IV. Kerem ile Aslı
Verilen eserlerden hangileri Türk halk hikâyelerindendir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi masal ile ilgili derleme veya araştırma çalışmaları yapmamıştır?

 • Ziya Gökalp
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Naki Tezel
 • Eflatun Cem Güney
Soru 4

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler…
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Öğretici
 • Anlatmaya bağlı
 • Göstermeye bağlı
 • Coşku ve heyecanı dile getiren
Soru 5

Gel, Kelile hikâyesini dinle
Bundan bir hisse almazlık etme.

Av hayvanları meskenleri olan ovada arslan korkusundan muzdariptirler.

Arslan onları avlardı. Bu yüzden hepsine otlak dar gelir oldu.

Topluca gidip ona: “Her gün birimiz senin lokman olsun.”

“Kısmetini al, avlanmaya gitme; böylece bize de su ve ot acılaşmasın.” dediler.

Arslan dedi ki: “Sözünüzde dursanız, hile ve cefa olmasa bu hoş bir şeydir.

Çalışıp kazanmak, tevekküle tercih edilir. Şüphesiz böylece Hakk’ın sevgilisi olursun.”

Mesnevi’den alınan bu parça hangi edebî metnin özelliklerini taşı maktadır?

 • Fabl
 • Roman
 • Komedi
 • Tiyatro
REKLAM
Soru 6

Fabllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Olayların kahramanları çoğunlukla hayvanlardır.
 • Anlatılanların her zaman bir ders vermesi beklenmez.
 • Teşhis ve intak sanatlarına baş vurulur.
 • Genellikle öyküleyici anlatım kullanılır.
Soru 7

Yazım tarihi MÖ 300 yılları olarak kabul edilir. Bu eser, Beydeba unvanını taşıyan bir bilgin-filozof tarafından meydana getirilmiştir. Beydeba, eserini Debşelem adlı Hint hükümdarı zamanında yazmış ve ona sunmuş tur. Eserde yurt yönetimi, felsefe ve eğitimle ilgili sorunlar dolaylı olarak tartışma ve eleştirme konusu yapılmaktadır.
Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dede Korkut
 • Aisopos (Ezop)
 • Kelile ve Dimne
 • La Fontaine
Soru 8

Bu masallarda padişahlar, vezirler; zengin tüccarlar; sıradan, yoksul insanlar gibi gerçek dünyadan alınma kişiler vardır. Zengin-fakir ilişkileri, çocukların karşılaştıkları güçlükler, üvey anne kıskançlığı gibi konular işlenir.
Bu metinde sözü edilen masal türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olağanüstü
 • Güldürücü
 • Zincirleme
 • Gerçekçi
Soru 9

Halk hikâyesinin _________ bölümünde sevip kavuşamayanlar için Tanrı’dan bir dilekte bulunulur. Hikâye anlatıcı (Âşık) alçakgönüllülük göstererek “Ustamızın adı Hıdır, elimizden gelen budur.” der.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Düğüm
 • Döşeme
 • Çözüm
 • Dua
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi masal ile fablın benzerliklerinden biridir?

 • Olağanüstülükler barındırması
 • Tekerlemeyle başlaması
 • Manzum şekilde kaleme alınması
 • Sonunda ahlak dersi verilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?

 • Bugüne kadar dolu dolu yaşadı ğını sanan Rıza Bey, aslında pek boş yaşadığını, hayatını hiçbir amaç üzerine kurmadığını, mavi gökyüzü altında tatlı esintilerin etkisiyle sağa sola neşeli yalpalayışlar yapan çimenlerden öteye bir şey olamadığını acı acı hissetti.
 • Kaportacı birkaç gün uğramamıştı yanına. Onun da içindeki kuşku biraz yatışır gibi oldu. Gönlünde tomur tomur yine pembe karanfiller açtı. En pembelerini tahtaya geçirirken fes rengine boyadı. Boyarken kendini yorgun hissediyordu.
 • Bir an önce kitaplara ulaşmak istedi, geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin istedi. Eski balo ayakkabısını ayağından çıkarmaya çalıştı. Sonra, arkası kapalı yumuşak terliklerini bulamadı bir türlü. Sendeleyerek el fenerine doğru yürüdü.
 • Annemin onları nereden tanıdığını çıkaramıyorum. Belki uzaktan bir yakınlık, hısımlık vardı aramızda. Bizim geldiğimizi görünce delicesine sevinirlerdi. İffet Hanım beni kucaklar, saçlarımı defalarca öpüp koklardı.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aşk hikâyelerinden değildir?

 • Emrah ile Selvihan
 • Kerem ile Aslı
 • Danişmend Gazi
 • Arzu ile Kanber
Soru 13

Türk edebiyatı, Batılı anlamdaki öykü türü ile hangi edebî dönemde tanışmıştır?

 • Tanzimat edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Halk edebiyatı
 • Sözlü edebiyat
REKLAM
Soru 14

Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini ele alarak kişilerin toplumla ilişkilerini, bunların birbirinden nasıl etkilendiklerini anlatan romanlardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneği ise Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır.
Bu metinde sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Psikolojik
 • Macera
 • Sosyal
 • Tarihî
Soru 15

• Küçük Ağa ünlü tarihî romanlarımızdandır.
• İlk tarihî romanımız Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’dur.
• Yazar tarihî gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır.
Tarihî romanla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – Y – D
 • Y – D – D
 • Y – D – Y
Soru 16

(Türkanların evinde salon. Lüks, gösterişli… Karşıda ve sağda salona açılan iki kapı. Öğle sonrası. Türkan, salonu gözden geçirirken vazodaki çiçekleri özenle düzelterek içli, duygulu bir şarkı mırıldanır. Annesi Safinaz yandaki kapıdan girer.)
SAFİNAZ― Şimdiye kadar hiç bu şekilde titizliğini görmemiştim.
TÜRKAN― (Güler.) Şimdiye kadarhiç olmayan bir durumla karşı karşı yayız da ondan.
SAFİNAZ― Kaçta geleceklerdi?
TÜRKAN― Neredeyse gelirler…
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Dekor
 • Aksesuar
 • Diyalog
 • Aktör
Soru 17

I. “Üç birlik” kuralına uyulur.
II. Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
III. Erdeme ve ahlaka değer verilir.
Bu özelliklerden hangileri tragedyalar (trajedi) için söylenebilir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatro türlerinden değildir?

 • Karagöz
 • Meddah
 • Dram
 • Orta oyunu
Soru 19

Karanfil oylum oylum
Geliyor servi boylum
Servi boylum gelirse
Şen olur deli gönlüm

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Halk şiiri geleneğine aittir.
 • Tariz (iğneleme) sanatına yer verilmiştir.
 • 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Sade ve açık bir dil kullanılmıştır.
Soru 20

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin kafiye düzeni (uyak örgüsü) diğerlerinden farklıdır?

 • Bu dervişlik bir dilektir,
  Bilene büyük örnektir,
  Yensiz yakasız gömlektir,
  Giyemezsin demedim mi?
 • Zihni derd elinden her zaman ağlar,
  Vardım ki bağ ağlar, bağıban ağlar,
  Sümbüller perişan, güller kan ağlar
  Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.
 • Ok atılır kal’asından,
  Hak saklasın belasından,
  Köroğlu’nun narasından
  Her yan gümbür gümbürlenir!
 • Bir şey ki hava gibi, ekmek gibi, su gibi
  Lazım insana, lazım, onsuz yaşanılmıyor.
  Ana, baba gibi, dost gibi, yavuklu gibi,
  Kalp titremeden, göz yaşarmadan anılmıyor.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCBDABCDDADCAABDCCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler