Dil ve Anlatim 8 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • Roman
 • Makale
 • Biyografi
 • Açık oturum
SORU 2

Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Konunun dinleyicilerin ilgisini çekmesine dikkat edilir.
 • Yazılı anlatım türlerindendir.
 • Amaç, bir düşünceyi benimsetmektir.
 • Konuşmacılar, özgün düşüncelerini dile getirir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi bir konferansçının konferans sırasında dikkat etmesi gerekenlerden değildir?

 • Konuşmasında bayağı ve argo sözlere yer vermelidir.
 • El, kol ve vücut hareketlerini uygun yerlerde kullanmalıdır.
 • Dinleyicilerin kültür ve zevk düzeyini dikkate almalıdır.
 • Ses tonunu konuşmaya göre ayarlamalıdır.
SORU 4

Açık oturum:
I. Radyo ve televizyonlarda yayımlanabilir.
II. Sonunda izleyicilere soru sorma imkânı verilirse foruma dönüşür
III. Alanında uzman tek bir kişinin görüşlerini halk karşısında açıklamasına dayanır.
Açık oturumla ilgili verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumu yöneten başkanın görevlerinden değildir?

 • Giriş konuşması yapmak
 • Konuşmacılara puan vermek
 • Konuyu belirtip konuşmacıları tanıtmak
 • Oturum sonunda düşünceleri özetlemek
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

 • Sunu ve tartışma sürelerini belirlemelidir.
 • Oturumdan önce konuşmacıların sunum salonunda hazır bulunmalarını sağlamalıdır.
 • Oturumun amaç ve hedefini dinleyicilere açıklamalıdır.
 • Beğenmediği konuşmaları eleştirmelidir.
SORU 7

Sempozyum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sempozyum sonunda bir bildiri yayımlanır.
 • Konuşmacıların hitap becerisi önemlidir.
 • Dinleyici kitlesinin eğitim düzeyi önemsenmez.
 • Bilimsel bir konuda yenilik getirmek amaçlanır.
SORU 8

I. Sempozyum oturumlar hâlinde düzenlenir.
II. Sempozyum bildirisi açık ve anlaşılır olmalıdır.
III. Bir konunun farklı yönlerini, sempozyum boyunca aynı konuşmacı anlatır.
Yukarıda sempozyum ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • II ve III.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi forumda söz alan dinleyicilerin dikkat etmesi gereken özelliklerden değildir?

 • Özel sorunlarına değinmemek
 • Sorularını kısa, açık ve net sormak
 • Saygılı ve nazik olmaya dikkat etmek
 • Verilen cevapları bir kağıda not almak
SORU 10

• Forumda amaç belli kararlara varmak değil konuyu farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
• Forum kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Forumda genellikle dil ötesi işlev kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • Y – Y – D
SORU 11

Forumun panelden farkı ________
Bu cümlede boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması uygun olur?

 • dinleyicilerin de tartışmaya katılarak fikirlerini beyan etmeleridir.
 • öne sürülen düşüncenin kanıtlanmak zorunda olmasıdır.
 • ciddi bir üslup kullanılarak gerçekleştirilmesidir.
 • konuşmacı sayısının daha fazla olmasıdır.
SORU 12

Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin veya grupların bir araya gelerek kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak ve kabul ettirmek için bir jüri önünde yaptıkları tartışmaya _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sempozyum
 • Açık oturum
 • Münazara
 • Konferans
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden değildir?

 • Kurallı cümlelerle oluşturulurlar.
 • Anlatılanların kanıtlanması gerekir.
 • Amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
 • Genellikle betimleyici anlatım kullanılır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir metinden alınmış olabilir?

 • Yüzünün birbirine o kadar yakın duran buruşuklukları açıldı. Fakat bu defa gülmek için değil. Bir şeye şaşmış gibi açık ve ayrık olan yuvarlak gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı.
 • Evin önünden geçerken açık pencereme baktım. Babam gelene kadar dönerim. Taa mendireğe kadar gittim, sıcaktan kan ter içinde kaldığım için biraz oturdum, denize baktım.
 • Farklı zamanlarda yaşamış amayaşadığı bazı yıllar çakışan ağaç ların halkalarından bir veri tabanı oluşturulur. Tahtadan yapılmış bir buluntudaki halkalar bu veri tabanıyla karşılaştırılır ve buluntunun ait olduğu ağacın yaşadığı zaman tespit edilir.
 • Mehmet atından atladı, gemi ona verdi. Hayvan körük gibi soluyor, yeri eşeliyor, bir an önce ahırına gitmek için huysuzlanıyordu. Tek tük kar düşmeye başlamıştı.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi okullarda münazara düzenlenmesinin öğrencilere sağladığı yararlardan olamaz?

 • Ders dışında araştırma yapmaya teşvik etmek
 • Karşı fikre saygı duyma düşüncesi edindirmek
 • Başkalarına ait düşünceleri sorgulamadan kabul etmelerini sağlamak
 • Toplum önünde konuşma alışkanlığı kazandırmak
SORU 16

Bilimsel yazılarda;
• Dilin sanatsal işlevi kullanılır.
• Anlaşılması zor bir dil kullanılır.
• Yazar başkasının görüşlerini alır ve bunu belirtmezse buna intihal denir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarakdeğerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • D – Y – D
SORU 17

Bu tarz makaleler daha önce yayımlanmış yazıları veya eserleri değerlendirmek,eleştirmek amacıyla; sı nırlandırılmış bir konu üzerine yazılır. Araştırma yapmak için faydalı olur ve içerisinde hangi eserlerin hangi bakımlardan ele alınacağı belirtilir.
Bu parçanında anlatılan bilimsel yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplantı özetleri
 • Bilimsel makaleler
 • Konferans raporları
 • Tarama ve değerlendirme makaleleri
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir mü nazaranın konusu olmaya uygun değildir?

 • İnternet yararlı mıdır, zararlı mıdır?
 • İhtiyacı olan kişilere daha fazla yardım ulaştırabilmek için neler yapılmalıdır?
 • Ormanların korunmasında yasalar mı çevre bilinci mi daha etkili olur?
 • İnsanlar, hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçli midir?
SORU 19

Son görüşmemizin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen daha sağlıklı, sıhhatli görünüyordu.
Bu cümle açık bir anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisine aykırıdır?

 • İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi
 • Metnin dil ve ifadesinin sade ve açık olması
 • Anlaşılması güç cümle kullanılmaması
 • Gereksiz söz tekrarlarından kaçınılması
SORU 20

Forumda dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?

 • Göndergesel
 • Dil ötesi
 • Sanatsal
 • Heyecana bağlı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBABBDCBDBACDCCADBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 8 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Dil ve Anlatim 8 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Dil ve Anlatim 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Dil ve Anlatim 8 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 8 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 nisan 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 8 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 8 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 8 testinin başarı yüzdesi %88. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 113.64 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler