Din Kültürü 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın “yaratılmışların en üstünü olması” sıfatına uygun davranışlardan biri değildir?

 • Allah’ın emir ve tavsiyelerine uygun yaşaması
 • Akıl ve iradesini olumlu kullanabilmesi
 • Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
 • Arzu ve isteklerinin esiri olması
Soru 2

İslam anlayışına göre “inanma” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Doğuştan gelen bir duygudur.
 • Tüm canlıların ortak özelliğidir.
 • İnsanın maddi yönü ile ilgilidir.
 • Korku ve endişelerin sebebidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

 • İnsana kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırmak
 • İnsanın dünya nimetlerinden uzak yaşamasını sağlamak
 • İnsanın hayatı anlamlandırmasına yardımcı olmak
 • İnsanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirmek
Soru 4

İslam’ın “tek tanrı” inancını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhlâs
 • Tebliğ
 • Tevhit
 • İhsan
Soru 5

Vahye dayalı dinlerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Millî bir tanrı anlayışı hâkimdir.
 • Monoteist bir yapıya sahiptirler.
 • Tanrının ebedi ve ezeli olduğu reddedilir.
 • Birden çok tanrının var olduğu kabul edilir.
REKLAM
Soru 6

“İnsanın Allah’a karşı olan sevgi, saygı ve inancını çeşitli davranışlarla ortaya koyması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İman
 • Ahlâk
 • İbadet
 • Tevekkül
Soru 7

İbadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Tüm ibadetlerin gizli yapılması zorunludur.
 • Bir ibadet başka bir ibadetin yerine geçemez.
 • İnsanlara güler yüzlü davranmak da bir ibadettir.
 • İbadetler insanın güzel ahlak sahibi olmasına yardımcı olur.
Soru 8

İslam’da temizliği; maddi, manevi ve hem maddi hem de manevi temizlik olarak üçe ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliğe örnek oluşturur?

 • Abdest almak
 • Dişleri temizlemek
 • Gusül abdesti almak
 • Güzel ahlaklı olmak
Soru 9

Hz. Peygamber, annesinin ölümünden sonra kimin yanında kalmıştır?

 • Babası Abdullah
 • Dedesi Abdulmuttalip
 • Sütannesi Halime
 • Amcası Abbas
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden biri olarak gösterilemez?

 • Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat etmiş olmaları
 • Müşriklerin Hz. Peygamber’i öldürme kararı almaları
 • Müşriklerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları
 • Müslümanların Mekke’de dinlerini özgürce yaşayamamaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine’de yaptığı toplumsal barışa yönelik faaliyetlerden biridir?

 • Hılf-ül Fudûl’a üye olması
 • Kâbe’nin imarında rol alması
 • Ticari seyahatlerde bulunması
 • Muhacir ile ensarı kardeş ilan etmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hicret ettiğinde Medine’de yaşayan kabilelerden biri değildir?

 • Evs
 • Hazreç
 • Âlu Cefne
 • Beni Nadir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubu gönderdiği ülkelerden biri değildir?

 • Bizans
 • Hindistan
 • İran
 • Mısır
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber’in vefatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kabri Mescid-i Haram’da bulunmaktadır.
 • Cenazesi Hz. Ali tarafından yıkanmıştır.
 • Hz. Aişe’nin odasına defnedilmiştir.
 • Altı yüz otuz iki yılında vefat etmiştir.
Soru 15

İndirildiği dönemde Kur’an-ı Kerim’in daha iyi kavranıp yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

 • Kadir gecesinde indirilmiş olması
 • Cebrail vasıtası ile gönderilmesi
 • Gönderilen son kutsal kitap olması
 • Zamana yayılarak indirilmiş olması
Soru 16

Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’an nüshalarının gönderildiği yerler arasında aşağıdaki şehirlerden hangisi yer almaz?

 • Basra
 • Kûfe
 • Kudüs
 • Şam
Soru 17

“Kur’an ayetlerini; indirildiği zaman, mekân ve olayları da göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamak”anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tercüme
 • Tefsir
 • Meal
 • Tecvit
Soru 18

Kur’an-ı Kerim toplam kaç cüzden oluşmaktadır?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 19

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • Seyyit Kutup
 • Süleyman Ateş
 • Mehmet Vehbi Efendi
 • Muhammed Hamdi Yazır
Soru 20

Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!
Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüzkarası düşmanın maskarası!

Mehmet Akif’in bu dizelerde eleş tirdiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tembellik
 • Korkaklık
 • İnançsızlık
 • Savurganlık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBCADBADCBADCBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?