Din Kültürü 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın birliğine vurgu yapılmamıştır?

 • “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu...”
  (Enbiyâ suresi, 22.ayet)
 • “De ki: Eğer onların iddia ettiği gibi Allah’la beraber ilahlar olsaydı o zaman ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.”
  (İsrâ suresi, 42. ayet)
 • “De ki: O Allah bir tektir. AllahSamed’dir. O doğurmamış ve doğ rulmamıştır. Hiçbir şey O’na eş ya da denk değildir.”
  (İhlas suresi, 1-4. ayetler)
 • “... Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘ol’ der, o da oluverir.”
  (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)
Soru 2

Allah’ın “her şey kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samed
 • Latîf
 • Hâlık
 • Kerîm
Soru 3

“İnsana bir sıkıntı dokundu mu gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyleri böylece süslü gösterilmiştir.”
(Yûnus suresi, 12. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Başkaları için dua etmenin güzel bir davranış olduğu
 • İyi ya da kötü her hâlde Allah’a dua etmek gerektiği
 • Belirli vakitlerde yapılan duaların daha makbul olduğu
 • Allah’ın yardımından hiçbir zaman ümit kesilmemesi gerektiği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından değildir?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • Abdestli olarak tövbe etmek
 • Bir daha yapmamaya karar vermek
Soru 5

• Allah’ın var olması
• Allah’ın varlığının kendisinden olması
• Allah’ın istemesi, her şeyin onun istemesi ile var olması
Bu bilgilerde Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisinin anlamı yoktur?

 • İrade
 • Vücut
 • Kıyam bi-nefsihî
 • Muhalefetün lil havadis
REKLAM
Soru 6

“Yeryüzünde gerçekleşen ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın...”
(Hadîd suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdaki inanç esaslarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kadere iman
 • Ahirete iman
 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
Soru 7

Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır. Sevabı ağır basanlar cennete, günahı ağır basanlar cehenneme gider.
Bu bilgilerde ahiret hayatının hangi aşamasından bahsedilmektedir?

 • Ölüm
 • Mahşer
 • Mizan
 • Ba’s
Soru 8

Ahirete inanan bir kimseden aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Söz ve davranışlarında dikkatli ve ölçülü olması
 • Sıkıntı ve zorluklar karşısında ümitsizliğe düşmesi
 • Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya özen göstermesi
 • Kalbini kötü duygu ve isteklerden arındırmaya çalışması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardandır?

 • Bayram namazı
 • Kuşluk namazı
 • Vitr namazı
 • Cuma namazı
Soru 10

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır...”
(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ibadetlerin hangisinden bahsedilmektedir?

 • Hac
 • Zekât
 • Kurban
 • Oruç
Soru 11

“Namaz kılmak için abdest veya gusül abdesti almak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necasetten taharet
 • Hadesten taharet
 • İstikbal-i kıble
 • Setr-i avret
Soru 12

Mazeretsiz ve bilerek oruç bozmanın cezası iki ay aralıksız oruç tutmaktır. Buna _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kefaret orucu
 • Kaza orucu
 • Nafile oruç
 • Adak orucu
Soru 13

“Zekâtlar Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir...”
(Tevbe suresi, 60. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Kimlerin zekât vereceği
 • Kimlere zekât verileceği
 • Nelerden zekât verileceği
 • Zekâtın nasıl verileceği
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi haccın şartlarından biri değildir?

 • Şeytan taşlamak
 • Tavaf etmek
 • Vakfe yapmak
 • İhrama girmek
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.) akıllı ve zeki bir insandı. O, ileri görüşlü, dikkatli ve çabuk kavrayışlı, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek kabiliyete sahipti.
Bu özellikler Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki sıfatlardan hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • İsmet
 • Fetanet
Soru 16

“Ben ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim...’’
(Cin suresi, 23. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Son peygamber olduğuna
 • İnsanlığa rahmet olduğuna
 • Vahiyleri insanlara ilettiğine
 • Güzel ahlakın tamamlayıcısı olduğuna
Soru 17

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde doğru davranış vurgulanmaktadır?

 • “İnanıp da salih ameller işleyenler için devamlı bir mükâfat vardır.”
  (Tîn suresi, 6. ayet)
 • “Peygamberin üzerine düşen ancaktebliğdir. Allah sizin açıkladığı nızı da, gizlediğinizi de bilir.”
  (Mâide suresi, 99. ayet)
 • “De ki: Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi...”
  (Yûnus suresi, 16. ayet)
 • “İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O, rahmandır, rahimdir.
  (Bakara suresi, 163. ayet)
Soru 18

Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,
İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin!
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!

Bu dizelerde Kur’an’la ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kalplere şifa olduğu
 • Son ilahi kitap olduğu
 • Sadece belli bir millete gönderilmediği
 • Hem okunup hem de anlaşılmak için gönderildiği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı anlama ve yorumlamada doğrututum ve davranışlardan biri değildir?

 • Bütünselliği içerisinde incelemek
 • İstek, çıkar ve ön kabuller doğrultusunda yorumlamak
 • Hz. Peygamber’in yorum ve açıklamalarından yararlanmak
 • Manasını anlamak ve içerdiği hü kümleri öğrenmeye çalışmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed (sav.) nasıl bir insandı?” sorusuna doğru cevap oluşturmaz?

 • Ahlakıyla insanlara örnekti.
 • Cesaretli, sabırlı ve hoşgörülüydü.
 • İnsanüstü güç ve özelliklere sahipti.
 • Bütün varlıklara karşı merhametliydi.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCDACBDCBABADCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?