Din Kültürü 7 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

“Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araf
 • Kıyamet
 • Cennet
 • Mizan
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insana sağladığı faydalardan biri değildir?

 • Maddi değerleri manevi değerlerin önünde tutmayı sağlar.
 • Haksızlıktan ve haram yemekten sakındırır.
 • Doğru ve dürüst olmaya yönlendirir.
 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
SORU 3

Hz Muhammed’e (sav.) dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • En-Nebi
 • Er-Resul
 • el-Emin
 • Ebu’l Kasım
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi vefat eden kimse için yerine getirilmesi gereken görevlerden değildir?

 • Defnetmek
 • Yıkayıp kefenlemek
 • Cenaze namazını kılmak
 • Eksik ibadetlerini tamamlamak
SORU 5

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”
(Mü’minun suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Evrenin işleyişinde bir sistemin olduğu
 • İnsanın yaratılmasında bir amaç olduğu
 • Her şeyin insana hizmet için yaratıldığı
 • İnsanın günahsız olarak doğduğu
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-ü Sitte eserlerinden biri değildir?

 • Sahih-i Buhari
 • Sünen-i Tirmizi
 • Biharu’l-Envar
 • Sünen-i Ebu Davud
SORU 7

“İstiğfar” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günahlardan uzak durmak
 • Başka insanlar için dua etmek
 • Musibetlere karşı sabırlı olmak
 • Allah’tan bağışlanma dilemek
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî oluşumlardan biridir?

 • Yesevilik
 • Hanefilik
 • Haricîlik
 • Hanbelilik
SORU 9

• Ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tutar.
• “Makalât” temel kaynaklarından biridir.
• Dilenmek ve başkasının sırtından geçinmek kesinlikle reddedilmiştir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufî olu şum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâdirîlik
 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Alevilik-Bektaşilik
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kıyamet gününde kişinin hesaba çekileceği konulardan biri değildir?

 • Malını nerede kazanıp nerede harcadığı
 • Bildiği ile amel edip etmediği
 • Eğitimini kimden aldığı
 • Ömrünü nasıl geçirdiği
SORU 11

Alevi-Bektaşilik’te Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak, aşkla ayakta dönme şeklinde yapılan töreni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Semah
 • Sohbet
 • Gülbenk
 • Buyruk
SORU 12

Hz. Muhammed’in (sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek amacıyla söylediği sözlere ne denir?

 • Kelam
 • Hadis
 • Siyer
 • Tasavvuf
SORU 13

Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda, sünnetin Kur’an’ın bütünlüğüne uygun bir hüküm ortaya koymasıdır.
Burada sünnetin Kur’an’ı açıklamadaki görevlerinden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Açıklayıcılık
 • Onaylayıcılık
 • Destekleyicilik
 • Hüküm koyuculuk
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncelerin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 • Kur’an’ın emir ve yasaklarını hafifletmek
 • Dinin özüne uygun yaşanmasını sağlamak
 • Dini ve ahlaki değerlerdeki yozlaş manın önüne geçmek
 • Hz. Peygamber ve arkadaşlarının yaşayışlarını örnek almak
SORU 15

• XI. Yüzyılın sonlarına doğru Batı Türkistan’da, Sayram şehrinde doğmuştur.
• Türkistan’da “Hazreti Türkistan”, “Pir-i Türkistan” adıyla da anılır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Ahmet Yesevî
 • Hacı Bektaş Velî
 • Abdulkadir Geylani
SORU 16

Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine ne ad verilir?

 • Deyiş
 • Nefes
 • Musahiplik
 • Üç sünnet yedi farz
SORU 17

Sevap ve günahların tartıldığı özel adalet terazisine ne ad verilir?

 • Sûr
 • Sırat
 • Haşir
 • Mizan
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir terim değildir?

 • Derviş
 • Nesh
 • Mürid
 • Zikir
SORU 19

Hz. Ali’nin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nehcü’l-Belâğa
 • Divan-ı Hikmet
 • Mesnevi
 • Makâlat
SORU 20

“... Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.”
(Âl-i İmrân suresi, 89. ayet)
Bu ayet insanları aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 • Tevekkül sahibi olmaya
 • İlim öğrenmeye
 • Tövbe etmeye
 • Şükretmeye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDBCDADCABDABCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Din Kültürü 7 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 7 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 7 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 04 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 7 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 7 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 7 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 7 testinin başarı yüzdesi %93. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 108.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?