Din Kültürü 8 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

 • Hoşgörü
 • İlerleme
 • Güven
 • Kargaşa
SORU 2

Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İslamiyet’in evrensel bir din olduğu
 • Tüm insanların soyca birbirine eşit olduğu
 • Allah’ın her topluma bir peygamber gönderdiği
 • İlk insanın aynı zamanda ilk peygamber olduğu
SORU 3

Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.
Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Çevre temizliğinin
 • İnsan sevgisinin
 • Yol güvenliğinin
 • Beden temizliğinin
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların barışa ve birlikte yaşamaya verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • Kur’an’ın yirmi üç yılda inmesi
 • Mekke’nin fethinden sonraki genel af
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin savaşa izin verdiği durumlardan biri değildir?

 • Farklı inançları yok etme
 • Bağımsızlığı koruma
 • Adaleti hakim kılma
 • Nefsi müdafaa
SORU R
SORU 6

Hz. Muhammed (sav.) İslam’a davetiçin Taif’e gittiğinde, kendisine yapı lan olumsuz davranışlara karşı, beddua etmek yerine dua etmiştir.
Hz. Peygamber’in bu tutumunda aşağıdaki özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?

 • Kararlılığı
 • Merhameti
 • Dürüstlüğü
 • Cömertliği
SORU 7

“Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle kutsaldır.”
Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı labilir?

 • Kâbe Müslümanların kıblesidir.
 • Müslümanlar birbirlerinin kardeş leridir.
 • Müşriklerin Kabe’yi ziyaret etmeleri yasaktır.
 • Canın, malın ve namusun dokunulmazlığı vardır.
SORU 8

İlahi dinlerin gönderilme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Güzel ahlakı yaymak
 • Tevhit inancını yerleştirmek
 • Örf ve âdetlerde birlik oluşturmak
 • Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde din alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
 • Sahih-i Buhari’nin Türkçe’ye tercüme edilmesi
 • Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsir kitabının yazılması
SORU 10

Atatürk’e göre din eğitiminin verilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • kütüphaneler
 • Tekkeler
 • Medreseler
 • Okullar
SORU 11

Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dindir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.
Atatürk’ün bu sözünden İslam dini hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Akla ve mantığa uygundur.
 • Hükümleri evrenseldir.
 • Son ve mükemmel bir dindir.
 • Toplumun menfaatini gözetir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşamış din bilginlerinden birisi değildir?

 • Muhammed Hamdi Yazır
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ebu’s-Suud Efendi
 • Rıfat Börekçi
SORU 13

Taoizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

 • Hint dinleri
 • Geleneksel dinler
 • Vahye dayalı dinler
 • Çin ve Japon dinleri
SORU 14

Din, insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan, yaratılışı itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.
Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnanma duygusu doğuştandır.
 • Her dinde dua etme şekli farklıdır.
 • Duada önemli olan samimiyettir.
 • İlahi dinlerin kaynağı Allah’tır.
SORU 15

• İslam hak dindir.
• İslam son ilahi dindir.
• Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır…”
  (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet)
 • “… Muhammed, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur…”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “Nereden yola çıkarsan çık, yü zünü Mescid-i Haram’a doğru çevir...”
  (Bakara suresi, 50. ayet)
 • “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”
  (Âl-i İmrân suresi, 85. ayet)
SORU 16

Tanrı Yehova, birdir ve âlemlerin Rabbidir. Sonsuz güç ve kudret sahibidir. Evreni altı günde yaratmış, yedinci gün olan cumartesi günü dinlenmiştir.
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Taoizm
 • Budizm
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özelliktir?

 • Millî bir dindir.
 • Ruhban sınıfı vardır.
 • Tevhit inancına dayanır.
 • İnsanın günahkar doğduğuna inanılır.
SORU R
SORU 18

Kast sisteminde tüccar, esnaf ve çiftçilerin oluşturduğu sınıfa ne ad verilir?

 • Sudralar
 • Vaisyalar
 • Kşatriyalar
 • Brahmanlar
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’in kutsal kitaplarından biridir?

 • Tora
 • Zebur
 • Vedalar
 • Beş Klasik
SORU 20

• Sözlükte; rağbet edilen, çok istenilen şeyler anlamına gelir.
• Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesinde kutlanır.
• Allah’ın rahmetinin mümin kullarına bol bol ihsan edildiği bir gecedir.
Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Regaip
 • Mevlit
 • Berat
 • Miraç
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACABDCADBCDACBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Din Kültürü 8 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 04 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda 24 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %66. Sınava katılan 24 öğrenci arasından sadece 16 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 6.4 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?