Din Kültürü 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Barışın hâkim olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

 • Hoşgörü
 • İlerleme
 • Güven
 • Kargaşa
Soru 2

Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • İslamiyet’in evrensel bir din olduğu
 • Tüm insanların soyca birbirine eşit olduğu
 • Allah’ın her topluma bir peygamber gönderdiği
 • İlk insanın aynı zamanda ilk peygamber olduğu
Soru 3

Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.
Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Çevre temizliğinin
 • İnsan sevgisinin
 • Yol güvenliğinin
 • Beden temizliğinin
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların barışa ve birlikte yaşamaya verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • Kur’an’ın yirmi üç yılda inmesi
 • Mekke’nin fethinden sonraki genel af
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin savaşa izin verdiği durumlardan biri değildir?

 • Farklı inançları yok etme
 • Bağımsızlığı koruma
 • Adaleti hakim kılma
 • Nefsi müdafaa
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed (sav.) İslam’a davetiçin Taif’e gittiğinde, kendisine yapı lan olumsuz davranışlara karşı, beddua etmek yerine dua etmiştir.
Hz. Peygamber’in bu tutumunda aşağıdaki özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?

 • Kararlılığı
 • Merhameti
 • Dürüstlüğü
 • Cömertliği
Soru 7

“Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle kutsaldır.”
Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı labilir?

 • Kâbe Müslümanların kıblesidir.
 • Müslümanlar birbirlerinin kardeş leridir.
 • Müşriklerin Kabe’yi ziyaret etmeleri yasaktır.
 • Canın, malın ve namusun dokunulmazlığı vardır.
Soru 8

İlahi dinlerin gönderilme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Güzel ahlakı yaymak
 • Tevhit inancını yerleştirmek
 • Örf ve âdetlerde birlik oluşturmak
 • Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde din alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
 • Sahih-i Buhari’nin Türkçe’ye tercüme edilmesi
 • Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsir kitabının yazılması
Soru 10

Atatürk’e göre din eğitiminin verilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • kütüphaneler
 • Tekkeler
 • Medreseler
 • Okullar
Soru 11

Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam’ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dindir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.
Atatürk’ün bu sözünden İslam dini hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Akla ve mantığa uygundur.
 • Hükümleri evrenseldir.
 • Son ve mükemmel bir dindir.
 • Toplumun menfaatini gözetir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşamış din bilginlerinden birisi değildir?

 • Muhammed Hamdi Yazır
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ebu’s-Suud Efendi
 • Rıfat Börekçi
Soru 13

Taoizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

 • Hint dinleri
 • Geleneksel dinler
 • Vahye dayalı dinler
 • Çin ve Japon dinleri
REKLAM
Soru 14

Din, insanın yaratılışından gelen bir olgudur. İnsan, yaratılışı itibari ile her zaman sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmiştir.
Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnanma duygusu doğuştandır.
 • Her dinde dua etme şekli farklıdır.
 • Duada önemli olan samimiyettir.
 • İlahi dinlerin kaynağı Allah’tır.
Soru 15

• İslam hak dindir.
• İslam son ilahi dindir.
• Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır…”
  (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet)
 • “… Muhammed, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur…”
  (Ahzâb suresi, 40. ayet)
 • “Nereden yola çıkarsan çık, yü zünü Mescid-i Haram’a doğru çevir...”
  (Bakara suresi, 50. ayet)
 • “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”
  (Âl-i İmrân suresi, 85. ayet)
Soru 16

Tanrı Yehova, birdir ve âlemlerin Rabbidir. Sonsuz güç ve kudret sahibidir. Evreni altı günde yaratmış, yedinci gün olan cumartesi günü dinlenmiştir.
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Taoizm
 • Budizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine ait bir özelliktir?

 • Millî bir dindir.
 • Ruhban sınıfı vardır.
 • Tevhit inancına dayanır.
 • İnsanın günahkar doğduğuna inanılır.
Soru 18

Kast sisteminde tüccar, esnaf ve çiftçilerin oluşturduğu sınıfa ne ad verilir?

 • Sudralar
 • Vaisyalar
 • Kşatriyalar
 • Brahmanlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’in kutsal kitaplarından biridir?

 • Tora
 • Zebur
 • Vedalar
 • Beş Klasik
Soru 20

• Sözlükte; rağbet edilen, çok istenilen şeyler anlamına gelir.
• Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesinde kutlanır.
• Allah’ın rahmetinin mümin kullarına bol bol ihsan edildiği bir gecedir.
Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Regaip
 • Mevlit
 • Berat
 • Miraç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACABDCADBCDACBCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?