Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Çok tanrılı bir dindir.
• Vedalar ve Destanlar kutsal kitaplarındandır.
• İnananları tarafından Sanatana Dharma adıyla isimlendirilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’in “Dört Yüce Hakikat” anlayışı içinde yer almaz?

 • Hayat acı ve ıstıraptır.
 • Acı ve ıstırabın kaynağı istek ve arzulardır.
 • İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir.
 • Dünyada acı ve ıstırap çekmeyen ölümden sonra çekecektir.
Soru 3

Ne ekersen onu biçersin şeklinde formüle edilir ve kişilerin, kendi kaderlerini kendilerinin şekillendirdiğine inanılır.
Hakkında bilgi verilen Hinduizm’deki bu inanca ne ad verilir?

 • Mesih
 • Karma
 • Yoga
 • Sangha
Soru 4

Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eski Ahit
 • Adi Grant
 • Tripitaka
 • Avesta
Soru 5

• Kurucusu Kong-zi’dir.
• Çin’de doğup gelişmiştir.
• Tanrı, ahiret ve kutsal kitap inancı na sahiptir.
Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Konfüçyanizm
 • Yahudilik
 • Mecusilik
 • Sihizm
REKLAM
Soru 6

İdeal bir devlet, ahlaki eğitiminin en üst seviyesine yükselmiş olan ve bilge kral diye isimlendirilen bir hükümdar tarafından yönetilen devlettir.
Bu görüş aşağıdaki din kurucularından hangisine aittir?

 • Guru Nanak
 • Lao-Tzu
 • Konfüçyüs
 • Buda
Soru 7

Saoşyant, Avesta ve Ahura Mazda kavramları aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgilidir?

 • Taoizm
 • Mecusilik
 • Brahmanizm
 • Hristiyanlık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’e göre idarecilerde bulunması gereken beş üstün özellikten biri değildir?

 • İsrafa kaçmadan faydalı olmak
 • Korkutucu olmadan yüce olmak
 • Gururlu olmadan itibar kazanmak
 • Öğrenci olmadan usta olmak
Soru 9

Tenasüh inancı İslam dinindeki aşağıdaki inançlardan hangisi ile daha çok çelişmektedir?

 • Tanrı
 • Peygamber
 • Ahiret
 • Melek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çok tanrılı bir dindir?

 • Taoizm
 • Sihizm
 • Musevilik
 • Konfüçyanizm
Soru 11

Ermeni Kilisesi Noel’i aşağıdaki tarihlerden hangisinde kutlar?

 • 1 Ocak
 • 6 Ocak
 • 21 Mart
 • 20 Aralık
Soru 12

1293-1932 yılları arasında Süryanilerin ana merkezi olan“Deyru’zZaferan Manastırı” aşağı daki şehirlerden hangisinde yer almaktadır?

 • Efes
 • Şanlıurfa
 • Trabzon
 • Mardin
Soru 13

Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliseleri’nin başında bulunan en üst rütbeli din adamına ne ad verilir?

 • Haham
 • Patrik
 • papaz
 • Rahip
REKLAM
Soru 14

Yezidilik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sabah ve akşam vakti güneşe dönerek ayin yapılır.
 • Tanrı Hudâ, evreni yedi melek aracılığı ile yönetir.
 • Kutsal kitapları Mushaf-ı Reş ve Kitabu’l-Cilve’dir.
 • Kıyafetlerde Melek Tavus’un rengi olan mavi tercih edilir.
Soru 15

Yehova Şahitleri nerede ve kim tarafından kurulmuştur?

 • Amerika - Charles Taze Russell
 • Türkiye - Pavli Karahisaroğlu
 • Almanya - Martin Luther
 • Irak - Adî b. Müsafir
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yehova Şahitleri’nin özelliklerinden biri değildir?

 • Evlere ziyaret, posta, yayın ve broşür gönderme yoluyla misyonerlik yaparlar.
 • Kendilerini Yehova’nın askerleri olarak görürler ve askerliği reddederler.
 • Ayinlerinde resim ve heykel (ikon) kullanılmasına izin vermezler.
 • Diğer Hristiyan grupların teslis inancını aynen kabul ederler.
Soru 17

• Kurucusu Mirza Ali Muhammed’dir.
• Nebi ve resuller, Allah’ın tezahürü olarak kabul edilir.
• Kitabu’l-Akdes’in tüm kutsal kitapların hükmünü kaldırdığına inanılır.
Hakkında bilgi verilen dini akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vehhabilik
 • Bahailik
 • Mecusilik
 • Yezidilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bahailiğin inançları içerisinde yer almaz?

 • 19 rakamı kutsaldır, 2-21 Mart tarihleri arasında 19 gün oruç tutulmalıdır.
 • Hac için Bahaullah’ın Bağdat’taki evini ziyaret, zengin erkeklere farzdır.
 • Cennet ve cehennem gerçekte var olmayıp birer sembolden ibarettir.
 • Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına etki eden temel unsurlardan biri değildir?

 • İnsanların yeni dinî söylem arayışları
 • Aşırı dünyevileşmenin yarattığı hayal kırıklığı
 • İnsanların manevî yönden doyuma ulaşmış olmaları
 • Geleneksel dinlerin modern dö nemin ihtiyaçlarına cevap verememesi
Soru 20

Hristiyanlıkta bir kimsenin dine kazandırılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ denir.
Boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Misyonerlik
 • ekümeniklik
 • Evanjelizm
 • Şahitlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCACBDCABDBDADBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?