Felsefe 2 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Toplumu düzenleyen ahlak kurallarıüzerine derinlemesine düşü nen felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlık
 • Sanat
 • Ahlâk
 • Bilim
SORU 2

Bireyin bir baskı ve zorlama olmadan isteklerini gerçekleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Ahlak yasası
 • Özgürlük
 • Kötü
 • İyi
SORU 3

İnsan içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiş bir varlıktır. İnsanın iradesini belirleyen bu nedenler bireyin özgürce karar vermesini engellemektedir.
Bu açıklama ahlak felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap niteliğindedir?

 • Evrensel ahlak yasası var mıdır?
 • Ahlaki eylemin amacı nedir?
 • Ahlak yargılarının özellikleri nelerdir?
 • İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
SORU 4

Ahlak yargıları toplum içinde bireyin neyi yapıp neyi yapmayacağını belirten kurallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ahlak yargısıdır?

 • Hırsızlık yapmak kötüdür.
 • Bir gün 24 saattir.
 • Namaz kılmak sevaptır.
 • Cemal Süreya’nın şiirleri güzeldir.
SORU 5

Sokrates’e göre bilgi bizi doğru davranışa, bilgisizlik ise yanlış davranışa yöneltir. Bilgi bizi erdemli ve mutlu kılar.
Buna göre Sokrates için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

 • Özgürlük
 • Ödev
 • Sezgi
 • Bilgi
SORU R
SORU 6

“Öyle bir davran ki davranışına ölçü olarak aldığın ilke, tüm insanlar için evrensel bir yasa olabilsin.” diyen Kant bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • En yüksek iyinin yarar olduğunu göstermeyi
 • Bireysel faydaya uygun davranmayı
 • Ahlak yasasını evrenselleştirmeyi
 • Ahlaki ilkeleri yok saymayı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

 • Deney
 • Devlet
 • Bürokrasi
 • Sivil toplum
SORU 8

“İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.”
Bu parçanında siyaset felsefesinin hangi temel sorusuna cevap verilmiştir?

 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • Sivil toplumun önemi nedir?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
SORU 9

Platon’a göre devlet, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi, ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedenden ortaya çıkmıştır.
Platon’a göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 • Bilgi arayışı
 • Tanrı Buyruğu
 • Toplum Sözleşmesi
 • İnsan ihtiyaçları
SORU 10

Protagoras’a göre her şeyin ölçüsü insan olduğu için bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen oluşturulamaz.
Protagoras bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 • İdeal bir devlet düzeni yoktur.
 • Devlet evrensel ahlakı sağlamak için vardır.
 • İdeal bir devlet özgürlükle mümkündür.
 • İnsanlar erdemli bir toplum oluş turabilirler.
SORU 11

Bu toplumda egemen güç teknolojidir. İnsanlar hastalanmaz, yaşlanmaz ve ölüm korkusu taşımazlar. Her şey önceden planlanmıştır. İnsanlar bu planlara uygun biçimde üretilmektedir.
Aldous Huxley’in sözü edilen toplum düzenini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş Ülkesi
 • Devlet
 • Yeni Dünya
 • Erdemli Toplum
SORU 12

• 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir.
• Birey, devlet ve yaşamı konu alan Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanmıştır.
• İdeal bir devletin akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini söylemiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Yusuf Has Hacip
 • Montesquieu
 • Rousseau
 • Platon
SORU 13

İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkiyiestetik bir biçimde sunması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Siyaset
 • Bilim
 • Sanat
 • Din
SORU 14

Bir müzik parçası onu besteleyen sanatçının zihninde bir kez oluşur ve istese de aynı parçayı ikinci kez yapamaz.
Bu örnekte sanat eserinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • Alımlayıcıya gereksinim duyması
 • İçerik ve biçimden oluşması
 • Estetik hazza dayanması
 • Tek ve biricik olması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin sorularından biridir?

 • Bilgimizin sınırı nedir?
 • Sanat eseri nasıl oluşur?
 • Varlık bir midir, çok mudur?
 • Tanrı var mıdır?
SORU 16

“Zevkler ve renkler tartışılmaz.” sözü aşağıdaki yargılardan hangisinin temel dayanağını oluşturur?

 • Ortak estetik yargılar yoktur.
 • Sanat toplum içindir.
 • Sanatçı doğayı taklit eder.
 • Sanat insanı özgürleştirir.
SORU 17

Bir doğa parçasına bakıp oraya ev yapmasına yarayacağı için beğenen kişi estetik bir tavır içinde değildir. Aynı yeri sadece güzellik duygusuyla beğenen kişinin tavrı ise estetik bir tavırdır.
Buna göre estetik tavrın belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlüğe ulaştırması
 • Kişisel ölçütlere dayanması
 • Toplumsal değerlere uygun olması
 • Güzellik duygusuna bağlı bir be ğeniye dayanması
SORU R
SORU 18

• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaplara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
• Oruç ve namaz gibi inancın ifadesi olarak düzenli olarak yapılan eylemlerdir.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

 • Peygamber
 • İbadet
 • Yüce
 • İman
SORU 19

Din felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat eserleri üretmek
 • Dinin doğasını açıklamak
 • Bilimsel deneyler yapmak
 • Toplumu analiz etmek
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşler arasında yer almaz?

 • Teizm
 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDADCABDACACDBADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Felsefe 2 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Felsefe 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Felsefe 2 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 13 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 2 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 2 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 2 testinin başarı yüzdesi %90. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 18.52 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler