Fıkıh 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey şu eksiksiz davetin ve kılı nacak namazın Rabbi Allah’ım! Muhammed’e (sav.) vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.”
Anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yemek duası
 • Ezan duası
 • Yağmur duası
 • İftar duası
Soru 2

Abdestini tutamayacak şekilde devamlı bir rahatsızlığı bulunan kimse aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Mükellef
 • Tertip sahibi
 • Mümeyyiz
 • Özür sahibi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre abdestin sünnetlerindendir?

 • Niyet etmek
 • Başı mesh etmek
 • Yüzü yıkamak
 • Ayakları yıkamak
Soru 4

Teyemmüm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Toprak veya toprak cinsinden temiz bir şeyle alınan abdesttir.
 • Suyu kullanma imkânı doğduğunda teyemmüm bozulur.
 • Başı mesh etmek teyemmümün farzlarındandır.
 • Hem namaz abdesti hem de boy abdesti yerine geçer.
Soru 5

Namaz kılarken namazın farzlarından birini geciktiren kimse için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Herhangi bir şey yapması gerekmez.
 • Sehiv secdesi yapması gerekir.
 • Namazını yeniden kılmalıdır.
 • Namazı bozulmuştur.
REKLAM
Soru 6

Kur’an’daki secde ayetlerinden birinin okunması veya duyulması durumunda yapılması vâcib olan secdeye ne ad verilir?

 • Sehiv secdesi
 • Şükür secdesi
 • Tilavet secdesi
 • Namaz secdesi
Soru 7

Yatsı namazını eda edip bir süre uyuduktan sonra kalkarak en az iki rekât kılınan ve “gece namazı’’olarak isimlendirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Duhâ namazı
 • Evvâbîn namazı
 • Terâvih namazı
 • Teheccüt namazı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide aranan şartlardan biri değildir?

 • Nisap miktarı mala sahip olmak
 • Müslüman ve hür olmak
 • Bedenen sağlıklı olmak
 • Akıl baliğ olmak
Soru 9

Bir fakire borç veren kişi daha sonra bunu alamayacağını düşünerek verdiği borcu zekâtına saysa caiz olmaz.
Bu hüküm zekâtın şartlarından hangisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Niyet
 • Havâic-i asliyye
 • Havl-i havelan
 • Malın zekâta uygun olması
Soru 10

Bir kimse aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?

 • Karısına
 • Kardeşine
 • Oğluna
 • Babasına
Soru 11

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her kişi için Ramazan ayında vermeleri gereken sadakadır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekât
 • Sadaka-i cariye
 • Fidye
 • Sadaka-i Fıtr
Soru 12

Ertuğrul, “İstediğim bölümü kazanırsam Allah rızası için üç gün oruç tutacağım” diye söz vermiştir. İstediği bölümü kazandığında da verdiği sözü yerine getirmiştir.
Ertuğrul’un tuttuğu bu oruca ne ad verilir?

 • Yemin kefareti orucu
 • Kaza orucu
 • Adak orucu
 • Nafile oruç
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi orucun şartlarından biri değildir?

 • Niyet etmek
 • Zengin olmak
 • Müslüman olmak
 • Oruç tutmaya gücü yetmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulur?

 • Kan aldırıldığında veya hacamat yaptırıldığında
 • Oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yenip içildiğinde
 • Gül, çiçek, esans, misk gibi güzel kokular koklandığında
 • İftar vaktinin geldiğini zannederek vakit gelmeden oruç açıldığında
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre haccın vaciplerindendir?

 • Sa’y yapmak
 • Tavaf yapmak
 • İhrama girmek
 • Arafat’ta vakfe yapmak
Soru 16

Hacda yapılan şeytan taşlama görevi aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır?

 • Arafat
 • Müzdelife
 • Mina
 • Safa - Merve
Soru 17

• Kurban Bayramı günlerinde kesilen kurbana denir.
• Şartlarını taşıyan kişi için bu kurbanı kesmek vaciptir.
• Kesen kişi ve yakınları bu kurbanın etini yiyebilir.
Hakkında bilgi verilen kurban aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adak
 • Şükür
 • Akika
 • Udhiye
Soru 18

Bir ülke parasını başka bir ülke parasıyla değiştirmeye İslam fıkhında ne ad verilir?

 • Sarf
 • Faiz
 • Karz
 • Kâr
Soru 19

Nikah sırasında kocanın evleneceği kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para yahut mala ne ad verilir?

 • Nafaka
 • Mehir
 • Tazminat
 • Temlik
Soru 20

“Mal getirip de bunu piyasaya süren kişi Allah tarafından rızıklandırılır. İhtiyaç duyulan malı saklayıp piyasa değerini yükseltmeye çalışan kişi ise Allah’ın lanetine uğramıştır.”
Hz. Peygamber’in bu hadisiyle yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karaborsacılık
 • Hileli satış
 • Tefecilik
 • Cimrilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBCDCABDCBDACDABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?