Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan bilim dalı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Kimya
 • Fizik
 • Arkeoloji
 • Biyoloji
Soru 2

Şekildeki sandık üç kişi tarafından aynı yön ve doğrultuda 3 N, 7 N ve 10 N’luk kuvvetlerle çekilmektedir.
Sandık Yer Sandığa etki eden bileşke kuvvet kaç Newton’dur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

 • 10
 • 17
 • 20
 • 23
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

 • Fizik dersi süresi 40 dakikadır.
 • Ankara’nın hava sıcaklığı 18 °C’dir.
 • Rüzgarın hızı kuzeyden güneye doğru 72 km/h’dir.
 • Suyun özkütlesi 1 g/cm3 dür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt dallarından biri değildir?

 • Mekanik
 • Termodinamik
 • Elektrik
 • Botanik
Soru 5

Yoğurt ve sudan elde edilen bir karışım olan ayrandan tereyağının geleneksel usullerle üretilmesi,
I. Özkütle
II. Hacim
III. Koku
maddenin niceliklerinden hangileri ile açıklanır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
REKLAM
Soru 6

Bir futbol topunun kütlesi 400 g olduğuna göre bu topun kilogram cinsinden değeri kaçtır?
(1 kg = 1000 g)

 • 0,04
 • 0,4
 • 4
 • 40
Soru 7

Bir cisme ait özkütle – hacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre cismin hacmi 2 cm3 olduğunda özkütlesi kaç g/cm3 olur?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 10
Soru 8

Hülya yeşil marul yapraklarını mavi renkli suyun içine koyup bir süre beklettikten sonra yaprakların renginin değiştiğini görüyor.
Bu olay fizik bilimi içerisinde aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Yüzey gerilimi
 • Yapışma (Adezyon)
 • Kılcallık
 • Ağırlık
Soru 9

Aşağıdaki hareketlerden hangisi hem dönme hem de öteleme hareketine örnek verilebilir?

 • Salıncakta sallanma
 • Gitar telinin hareketi
 • Bisiklete binen çocuk yolda ilerlerken bisikletin tekerleklerinin hareketi
 • Arının uçarken kanatlarının hareketi
Soru 10

Şekildeki doğrusal yolda +x yönünde hareket eden öğrenci K noktasından N noktasına geldiğinde kaç metre yer değiştirmiş olur?

 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
Soru 11

Düzgün doğrusal hareket yapan bir arabanın hız- zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre araba (0-10) saniyede kaç metre yol almıştır?

 • 20
 • 60
 • 100
 • 120
Soru 12

Konum-zaman grafikleri şekildeki gibi olan K, L ve M arabalarının hızlarının büyüklükleri (VK, VL, VM) arasındaki ilişki nedir?

 • VK = VL > VM
 • VL > VMM > VK
 • VK > VL > VM
 • VM > VL > VK
Soru 13

Oya evden çıkıp 4 km uzaklıktaki okuluna gidip ders bitiminde tekrar yürüyerek evine geliyor.
Buna göre Oya’nın toplam yer de ğiştirmesi kaç km’dir?

 • 0
 • 2
 • 4
 • 8
REKLAM
Soru 14

Trafikte Yeşil Dalga koordinasyon sistemi uygulaması sonucu;
I. Araçların kırmızı ışığa yakalanmadan kavşaklardan geçebilmesi sağlanır.
II. Seçilen yollarda araçlar belli bir ortalama hızla geçerler.
III. Bu uygulamaya yolun başından bakıldığında art arda ve belli zaman aralıklarıyla yanan yeşil ışık görülür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 15

Çevremizdeki kuvvetler etkileşim sonucu oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?

 • Sürtünme kuvveti
 • Havanın direnç kuvveti
 • Kütle-çekim kuvveti
 • Kaldırma kuvveti
Soru 16

Okul sırasını iki kişi 15 N’luk kuvvetlerle zıt yönde çekmektedir.
Buna göre sıraya etki eden net kuvvet kaç Newton’dur?

 • 0
 • 15
 • 30
 • 45
Soru 17

Bir cisme etki eden net kuvvetin kütle miktarına bölümü ivmeyi verir.
Sürtünmenin önemsiz olduğu bir düzlemde duran 30 kg’lık cisme yere paralel olarak şekildeki kuvvetler etki etmektedir.
Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir?

 • 0,2
 • 0,5
 • 0,7
 • 1
Soru 18

Bir cismin kütlesi ile yerçekimi ivmesinin çarpımı cisme ait olan ağırlık değerini verir.
Buna göre Oya’nın kütlesi 45 kg olduğuna göre ağırlığı kaç Newton’dur? (g = 10 m/s2)

 • 0,45
 • 4,5
 • 450
 • 4500
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin dezavantajlarından biridir?

 • Yürüyebilmek
 • Yazı yazmak
 • Cisimlerin olduğu yerde durması
 • Araba motorlarında pistonların aşınması
Soru 20

• Hız --▲-- bir büyüklüktür.
• Düzgün doğrusal harekette ● sabittir.
• Pusulanın iğnesinin dönmesi ■ gerektirmeyen bir kuvvettir.
Yukarıdaki ▲, ● ve ■ boşlukları aşağıdakilerden hangileri ile eşleştirilirse doğru olur? ▲ < ----- > ● < ------ > ■

 • Temas < ----- > Hız < ----- > Vektörel
 • Vektörel < ----- > Hız < ----- > Temas
 • Hız < ----- > Temas < ----- > Vektörel
 • Temas < ----- > Vektörel < ----- > Hız
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCDABDCCBBDADCAACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?