Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Oturarak hareketsiz kitap okuyan kişi
II. Market arabasının itilerek hareket etmesi
III. Ağaç dalında duran portakal
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel anlamda iş yapmaya örnek verilebilir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 2

Bir cisim üzerinde yapılan iş; uygulanan kuvvet ile alınan yolun çarpımıyla bulunur.
Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda şekildeki sandık yere paralel olarak 200 N’luk kuvvetle 3 m çekilmektedir.
Buna göre yapılan iş kaç Joule’dür?

 • 200
 • 400
 • 600
 • 800
Soru 3

Harcadığımız elektrik enerjisinin miktarı Güç (W) X Zaman (s) ile bulunur.
Buna göre gücü 100 watt olan elektrikli bir alet 1 saat çalıştırıldığında harcanan elektrik enerjisi kaç Joule’dür?
(1 saat = 3600 saniye)

 • 360
 • 3600
 • 36000
 • 360 000
Soru 4

Kütleleri m, 2m, 3m ve 4m olan toplar şekildeki gibi h yüksekliğinden serbest bırakılıyor.
Buna göre hangi kütlenin yer çekimi potansiyel enerjisi en fazladır?

 • M
 • 2m
 • 3m
 • 4m
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek verilemez?

 • Yay
 • Paket lastiği
 • Tahta
 • Sünger
REKLAM
Soru 6

Esnek bir yayın esneklik potansiyel enerjisi,
I. Yayın yay sabiti
II. Yayın sıkışma ya da gerilme miktarı
III. Yayın rengi
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Besinlerden alınan enerji yeterli miktarda ise vücudun enerji dengesi sağlanmış olur.
Buna göre,
I. Günlük beslenmede çeşitli besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmeli
II. Besin gruplarından herhangi birinin fazla ya da az alınması insan sağlığını bozar.
III. Besinlerden elde edilen enerji miktarı joule ya da kalori birimi ile ifade edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 8

Enerji verimliliğinin yüksek olması insanlara ekonomik anlamda tasarruf sağlar.
Buna göre,
I. Binalarda ısı yalıtımı yapılması
II. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırılmaması
III. Toplu taşıma araçları yerine kişiye ait özel araçların kullanılması
ifadelerinden hangileri enerji verimliliğinde ekonomik anlamda tasarruf sağlar?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 9

Fosil yakıtlar ile ilgili;
I. Kömür doğalgaz ve petrol gibi kaynaklardan elde edilir.
II. Fosil yakıtlardan elektrik, ısı ve ışık enerjisi elde edilir.
III. Fosil yakıtlar canlı kalıntılarının yüzyıllarca basınç altında kalması ile oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 10

Ekmek üretilen bir fırında fırının sıcaklığını ölçmek için aşağıdaki hangi ölçü aleti kullanılır?

 • Kronometre
 • Metal termometre
 • Dinamometre
 • Dereceli Silindir
Soru 11

Bir metal parçasının sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçüldüğünde 275 K olarak belirleniyor.
Aynı metalin sıcaklığını Celsius termometresi ile ölçersek aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

 • 2
 • 3
 • 8
 • 9
Soru 12

Öz ısı saf bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli ısı miktarı olarak tanımlanır.
Buna göre,
I. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
II. Öz ısı madde miktarına bağlı değildir.
III. Öz ısı maddenin ağırlığına bağlı dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 13

Bir maddenin sıcaklığını 1 °C değiş tirmek için gerekli ısı miktarına ısı sığası denir ve maddenin kütlesi ile öz ısısının çarpımı ile bulunur.
Buna göre ısı sığası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Isı sığası maddenin kütlesine bağlı değildir.
 • Isı sığası maddenin öz ısısı ve kütlesine bağlıdır.
 • Isı sığası maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
 • Isı sığasının birimi gramdır.
REKLAM
Soru 14

Katı, sıvı ve gaz maddenin hâl deği şimi şekildeki oklarla gösterilmiştir.
Buna göre hangi ifade yanlış okla gösterilmiştir?

 • Erime
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Yoğuşma
Soru 15

Isının iletim yolları aşağıdaki gibidir.
I. Işıma
II. Konveksiyon
III. İletim
Buna göre ısının iletiminde hangilerinde maddesel ortama gerek yoktur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Tabloda bir bölgeye ait hava durumu raporu verilmiştir. Salı 09.00-1
Buna göre sıcaklık ve hissedilen sıcaklık arasındaki sayısal farklılıklar,
I. İklimsel çevre
II. Giysilerin ısıyı iletme hızı
III. Kişinin vücut yapısı ve hareketliliği gibi durumlardan kaynaklanır.
İfadelerinden hangileri ile açıklanır?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 17

Turizm ve seyahat amacıyla kullanılan, sıcak hava balonlarının havada yükselmesi gazların hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Erime
 • Donma
 • Genleşme
 • Yoğuşma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi elektrik yüklerine ait bir özellik değildir?

 • Elektriklenme elektron alışverişi ile olur.
 • Nötr bir cisim elektron verirse pozitif elektrik yüklü olur.
 • Doğada dört cins elektrik yükü vardır.
 • Nötr bir cisim elektron alırsa negatif elektrik yüklü olur.
Soru 19

Şekildeki pozitif yüklü küre yalıtkan ayaklar üzerinde duran nötr iletken X cismine yaklaştırılıyor.
Buna göre iletken X cisminin yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan bir maddedir?

 • Kâğıt
 • Tuzlu su
 • Altın
 • Bakır
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDDCBDADBAABBADCCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?