Fizik 3 – Test 14 2018-2. Dönem

SORU 1

Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır.Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P’dir.
Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur?

 • p
 • 2P
 • P/2
 • P/4
SORU 2

Bir kapta bulunan sıvının basıncı; Sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur.
Buna göre şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında bulunan h, 3h ve 4h yüksekliğindeki suların kabın dibinde oluşturduğu basınçların (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi nedir?

 • PM > PLL > PK
 • PK = PL = PM
 • PL > PM > PK
 • PK > PL > PM
SORU 3

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.
Buna göre,
I. Çivinin ucunun sivri olması
II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi
III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması
ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 4

Otomobil lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi ölçme aracı ile ölçülür?

 • Manometre
 • Termometre
 • Dinamometre
 • Barometre
SORU 5

Durgun sıvı basıncı ile ilgili olarak,
I. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
II. Kabın sıvıyla temas yüzeyine diktir.
III. Kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir.
ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır?

 • Gezi balonları
 • Sabit makara
 • Televizyon
 • Araba
SORU 7

Şekildeki kaplarda bulunan ve yoğunlukları dK ve dL olan K ve L sı vılarının kap tabanında oluşturduğu basınçlar eşittir.
Buna göre K sıvısının yoğunluğu (dK), L sıvısının yoğunluğunun (dL) kaç katıdır?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
SORU 8

Şekildeki eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri sıvıda yüzmektedir.
Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • FZ > FY > FX
 • FY > FX > FZ
 • FX = FY = FZ
 • FZ > FX = FY
SORU 9

Elektrik yüklerinin temel özellikleriile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğ rudur?

 • Doğada iki cins elektrik yükü vardır.
 • Aynı cins yükler birbirini çeker.
 • Elektrik yükleri tanecikli özelliğe sahip değildir.
 • Nötr bir cismin yükü pozitiftir.
SORU 10

Okulda yapılan bir deneyde nötr cam çubuğu nötr yünlü kumaşa sürtersek cam çubuk yünlü kumaşa elektron verir.
Bu durumda cam çubuk ve yünlü kumaş hangi cins yükle yüklenir?
Cam Çubuk < ------ > Yünlü Kumaş

 • - < ------ > -
 • + < ------ > -
 • + < ------- > +
 • - < ------ > +
SORU 11

Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir.
Buna göre,
I. Sürtünme ile
II. Dokunma ile
III. Etki ile
verilenlerden hangileriyle elektriklenme gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 12

Pozitif yüklü elektroskoba şekildeki K cismi yaklaştırıldığında yapraklarının biraz kapandığı L cismi yaklaştırıldı ğında ise yapraklarının biraz açıldığı gözleniyor.
Buna göre K ve L’nin yüklerinin işaretleri nedir?
K < ------ > L

 • + < ----- > -
 • - < ------ > -
 • - < ----- > +
 • + < ----- > +
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını en iyi ileten maddedir?

 • Tahta
 • Bakır
 • Kâğıt
 • Cam
SORU 14

Aralarındaki mesafe d olan q1 ve q2 yüklerinin elektriksel etkileşim kuvveti F = k . ( (q1 . q2) / (d2) ) dir.
Buna göre mesafe 3d olduğunda elektriksel etkileşim kuvveti kaç k . ((q1 . q2) / (d2)) dir?

 • 1/3
 • 1/6
 • 1/9
 • 1/10
SORU 15

Elektrik yüklü noktasal bir cismin oluşturduğu elektriksel alan E = k(q/d2) bağıntısıyla bulunur.
Buna göre şekildeki K, L ve M noktalarındaki elektriksel alan (EK, EL ve EM) büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

 • EM > EL > EK
 • EK > EL> EM
 • EK = EL = EM
 • EL > EK > EM
SORU 16

Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre direnci 10 Ω ve üzerinden geçen akım şiddeti 2A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 20
SORU 17

Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre 220 V’luk gerilimle çalı şan ütüden geçen akım şiddeti 2A ise ütünün gücü kaç watt olur?

 • 110
 • 220
 • 440
 • 800
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki cisimlerden hangisini mıknatıs çeker?

 • Tahta
 • Kâğıt
 • Toplu iğne
 • Su
SORU 19

Elektrik devrelerinde dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç tüm dirençlerin toplamı ile bulunur.
Buna göre şekildeki 2 Ω, 4 Ω, ve 6 Ω lük dirençlerle kurulan devrede eşdeğer direnç kaç ohm’dur?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
SORU 20

Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili;
I. Dünya’nın neresinde olursa olsun pusula ibresi daima kuzey-güney doğrultusunu alır.
II. Dünya, içinde çubuk mıknatıs bulunan bir küre gibidir.
III. Dünya’nın manyetik alanı Güneş’ten savrulan nükleer parçacıkları saptırarak yeryüzünü bu zararlı parçacıklardan korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACADABCABDCBCBDCCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Online Test 14

Açık lise Test çöz 2018 Fizik 3 testimiz 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Fizik 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 31 mart - 01 nisan 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 31 mart - 01 nisan 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 3 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 07 mayıs 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 3 2018 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 3 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 3 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler