Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Oyun parkındaki salıncakta bir çocuğun salınması
II. Yaylı bir müzik aletinin tellerinin titreşmesi
III. Sarkaçlı bir saatin sarkacının hareketi
İfadelerinden hangileri titreşim hareketine örnek verilir?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 2

Periyodik dalgalar üreten bir kayna ğın birim zamanda oluşturduğu dalga sayısına frekans denir.
Buna göre 2 s’de 10 dalga üreten kaynağın frekansı kaç s–1 ’dir?

 • 5
 • 10
 • 12
 • 20
Soru 3

Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların yayılma hızını artırmak için,
I. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü azaltmak
II. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak
III. Daha hafif yay kullanmak
ifadelerinden hangileri yapılmalı dır?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • Yalnız III.
 • Yalnız II.
Soru 4

I. Ses dalgaları
II. Su dalgaları
III. Deprem dalgaları
Dalga çeşitlerinden hangileri mekanik dalgalara örnek verilir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 5

Su yüzeyindeki dalgaların yansımasında gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Buna göre bir dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar düzlem engele 45°lik gelme açısı ile gönderilirse yansıma açısı kaç derecedir?

 • 30°
 • 45°
 • 60°
 • 90°
REKLAM
Soru 6

Bir dalga leğeninde dalga üretecinin oluşturduğu dalgalarda şekildeki gibi K ve L noktalarında dalga tepeleri arası uzaklık 12 cm’dir.
Buna göre dalga boyu kaç cm’dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Ses dalgaları ile ilgili;
I. Maddesel ortamlarda yayılır.
II. Enerji taşır.
III. Boşlukta yayılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 8

Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir ortamdır. Kırılan yer kabuğunun yarattığı titreşimler bu esnek ortamda her yöne yayılır.
Bu yayılma aşağıdaki hangi dalga türü ile ifade edilir?

 • Su dalgası
 • Yay dalgası
 • Deprem dalgası
 • Radyo dalgası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yayılır?

 • Ses dalgası
 • Su dalgası
 • Yay dalgası
 • Radyo dalgası
Soru 10

Şekildeki düzlem engele i açısı ile gelen doğrusal su dalgası nasıl yansır? (N: Yüzeyin normali)

Soru 11

Güç miktarları üzerinde yazılı ampullerin hangisinin ışık şiddeti en fazladır?

Soru 12

Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık ışınlarının miktarına ışık akısı denir. 4r, 3r ve 2r yarıçaplı K, L ve M kürelerinin merkezlerinde özdeş ışık şiddeti I olan kaynaklar bulunmaktadır.
Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki ışık akıları φK, φL ve φM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • φK > φL > φM
 • φK = φL = φM
 • φM > φL > φK
 • φL > φK > φM
Soru 13

Üzerine düşen ışığı geçirmeyen cisimlere saydam olmayan cisimler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi saydam olmayan cisimlerdendir?

 • Cam
 • Su
 • Tahta
 • Hava
REKLAM
Soru 14

Düz aynada boyu 2 cm olan KL cisminin görüntüsü şekildeki gibidir. <φKKL cisminin görüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Görüntü ile cisim arası uzaklık 1 m’dir.
 • Cismin boyu görüntünün boyuna eşittir.
 • Görüntünün düz aynaya olan uzaklığı 2 m’dir.
 • Görüntünün boyu 4 cm’dir.
Soru 15

Çukur aynalarda asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır.
Buna göre aşağıdaki çizimlerden hangisi doğru çizilmiştir?
(M:Merkez noktası, F:Odak noktası) B) Asal eksen M F

Soru 16

Düzlem yüzey Gelen ışın N 30° Şekildeki düzlem yüzeyle 30° açı yaparak gelen ışın kaç derecelik yansıma açısı ile yansır?
(N: Yüzeyin normali)

 • 20°
 • 30°
 • 60°
 • 90°
Soru 17

Işığın kırılması ile ilgili;
I. Işığın bir ortamdan diğer ortama geçerken doğrultu ve yön değiştirmesi olayıdır.
II. Gelen ışın kırılan ışın normal aynı düzlemdedir.
III. Gelme açısının sinüsüyle kırılma açısının sinüsü arasındaki oran sabittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 18

Tabloda bazı ortamların kırıcılık indisleri verilmiştir.
Buna göre ışık hangi ortamda çok kırılır?

 • Hava
 • Su
 • Elmas
 • Pencere camı
Soru 19

Bir merceğin görüntüyü yaklaştırma ya da ışığı kırma derecesine yakınsama denir ve Y ile gösterilir. Yakınsama = (1 / Odak uzaklığı (m) ) oranı ile hesaplanır.
Buna göre odak uzaklığı 0,5 m olan merceğin yakınsaması kaç m–1 dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi optik aletlere örnek verilemez?

 • Büyüteç
 • Fotoğraf makinesi
 • Mikroskop
 • Dinamometre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDBDACDABBCBACDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?